Både de ansatte og barna i Bogafjellbakken naturbarnehage er både kreative og over gjennomsnittet opptatt av naturen.
Både de ansatte og barna i Bogafjellbakken naturbarnehage er både kreative og over gjennomsnittet opptatt av naturen.

Tar naturen med seg inn: – Vi har nok ganske kreative ansatte

Både barna og de ansatte i Bogafjellbakken naturbarnehage er opptatt av alt som rører seg utendørs. Noe av det tar de med seg inn.

Publisert

– Vi har nok ganske kreative ansatte, uten at vi tenker så mye over det. Å bruke naturen er en del av kulturen vår, på samme måte som det er helt naturlig for barna å ta med seg ting de finner når vi er på tur. De er stadig på skattejakt, sier daglig leder Anne Bente Bell i Bogafjellbakken naturbarnehage i Sandnes. 

Den foreldredrevne naturbarnehagen har fire avdelinger, plass til 76 barn og åpnet dørene i 2003.

Både inne og ute bærer barnehagen preg av at ungene er mye på tur - og at både barn og voksne ofte er på skattejakt. Mosedotter har blitt til en flokk nysgjerrige små monstre, småstein er omskapt til tusser og troll. På veggene ute henger store, vennlige slanger. Asfalt og stein er pyntet med grønne oaser. 

– Noen ganger bruker vi det vi finner bare til pynt. Andre ganger videreutvikler vi ideene til barna og gjør noe helt annet ut av det. Når vi er på tur kan vi gjerne ha en plan, men noen ganger blir det noe helt annet. Kanskje stopper vi for å lage en strådukke, eller vi finner en stein med fjes som blir til en historie. Alt handler om å stimulere fantasien til barna, sier hun. 

FAKTA Dette sier rammeplanen
om bærekraftig utvikling

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. For samiske barn betyr dette å leve i samklang med, nyttiggjøre seg av og høste av naturen.

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

Bærekraftig utvikling

Å gå på tur er en helt naturlig del av hverdagen til barna i Bogafjellbakken. Det gjør de stort sett hver eneste dag. 

– Vi bruker hele nærområdet som læringsarena. Målet er at barna skal lære å ta vare på seg selv når de er ute på tur. De skal lære seg å bli glad i naturen, å bruke den slik at de kjenner en tilhørighet til den og tar vare på den, sier Bell, og legger til at bærekraftig utvikling er tema for arbeidet i barnehagen dette året. 

Da Rammeplan for barnehager kom i ny versjon i august i fjor, var nettopp bærekraftig utvikling tatt inn som et eget punkt i planen. Der handler det blant annet om at barna skal lære seg at dagens handlinger har konsekvenser for framtiden. Barnehagen skal blant annet legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. 

Daglig leder Anne Bente Bell i Bogafjellbakken naturbarnehage.
Daglig leder Anne Bente Bell i Bogafjellbakken naturbarnehage.

– Vi ser at ungene får med seg veldig mye. Et av barna oppdaget blant annet at det var oljelekkasje her nede, sier Bell. 

Hun legger til at både de ansatte og barna i barnehagen er veldig opptatt av å ta vare på naturen. 

– I praksis betyr det blant annet at vi bruker mye gjenbruksmaterialer i stedet for å kjøpe nytt. Vi sår grønnsaker og setter poteter, og bruker de ressursene vi allerede har. Det gir et enda større fokus både på naturen og miljøet.

Naturpartner i DNT

Både barn og voksne i Bogafjellbakken naturbarnehage er medlemmer av turistforeningen.
Både barn og voksne i Bogafjellbakken naturbarnehage er medlemmer av turistforeningen.

Barnehagen har en lavvo som ofte blir tatt med på tur. Noen ganger gjør de opp bål, og lager mat ute. 

– Vi er opptatt av å stadig dra til nye områder. Både fordi at når vi har brukt et sted en periode, er det viktig at naturen får hvilt seg litt, men også for at barna hele tiden skal få nye opplevelser, sier Bell. 

Hun forteller at barnehagen har brukt kursopplegget til Naturpilotene, og har hentet inspirasjon til å lage ulike hinderløyper og naturlekeplasser blant annet fra Odd-Erik Eriksson. Barna er stadig på toppturer, de får naturbevis, spikkesertifikat og lærer seg å gjøre opp bål. 

Alle i barnehagen er også medlemmer av Turistforeningen, gjennom Naturpartner-ordningen. 

Les mer om det å bli naturpartner her

– Det er et veldig nyttig samarbeid som går begge veier. For vår del innebærer det at barna er med i Barnas turlag, vi deltar på en rekke arrangementer som Kom deg ut-dagen, og de arrangerer ulike arrangementer for oss. Vi er også ambassadører for DNT, og deltar i ulike sammenhenger, sier Bell, før hun legger til: 

– Vi har veldig nytte av samarbeidet. Det blir til at alle som jobber her blir veldig engasjerte, både som frivillige og som turgåere, og det gjelder også familiene til barna som går her. Mange er flinke til å bruke tilbudene som turistforeningen har. Både barna og de voksne drar nytte av det. 

Bell sier det aller viktigste i barnehagen likevel er at både store og små er entusiastiske til å gå på tur. 

– Den største forskjellen mellom oss og mange andre, er at vi gjør det aller meste utendørs. 

Se flere bilder fra Bogafjellbakken naturbarnehage her: 

Powered by Labrador CMS