Å trene kan være kjedelig. Men når barna kan leke samtidig som de trener på motoriske ferdigheter blir det en helt annen sak.
Å trene kan være kjedelig. Men når barna kan leke samtidig som de trener på motoriske ferdigheter blir det en helt annen sak.

Motorisk aktivitet tre ganger i uka: – Ungene er tryggere og mestrer bedre

Etter to år med prosjektet Solid Start Sykkylven er ikke initiativtakeren i tvil: – Både tester og foreldrenes tilbakemeldinger viser at barna mestrer bedre motorisk, er tryggere og tør å pushe seg mer, sier styrer Steinar Klokk i Vikedalen barnehage.

Publisert

Det var han som tok med seg prosjektet til hjemkommunen etter å ha vært i kontakt med Gausdal kommune, som med Gausdalmodellen gir et tilbud til barnehagebarna som blant annet inkluderer barnehagehelsetjeneste og motorisk aktivitet med veiledning fra fysioterapeut. 

– Men vi har skreddersydd et eget opplegg som passer for oss, sier Klokk.

I det ligger helt konkret rundt 30 minutter motorisk aktivitet gjennom lek, tre ganger i uka, for barna fra tre til seks år. Barnehageåret 2016-17 var Vikedalen barnehage pilotbarnehage for prosjektet. I barnehageåret som nå går mot slutten er Solid Start Sykkylven implementert i alle de ni barnehagene i kommunen, både private og kommunale. 

Gode resultater

Resultatene er klare: 

– Alle de 31 barna på storbarnsavdelingen i pilotbarnehagen ble testet ved årets start, og igjen ved barnehageårets slutt. De ble testet på finmotorikk, ballferdigheter og balanse. Vi brukte det standardiserte kartleggingsverktøyet Movement ABC-2, som også tar hensyn til barnas alder. I den første testen viste det seg at noen var under snittet, og de fleste omtrent der man kunne forvente. Da barna ble testet på nytt, så vi at de fleste som lå under snittet var løftet omtrent til snittet, mens mange lå litt over det man kunne forvente, sier fysioterapeut Anita Westerås. 

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Ergoterapeut Tone Klakken Gjersrud (til venstre) og fysioterapeut Anita Westerås er sentrale i Solid Start Sykkylven.
Ergoterapeut Tone Klakken Gjersrud (til venstre) og fysioterapeut Anita Westerås er sentrale i Solid Start Sykkylven.

– Flere av de som lå under snittet, var barn med ekstra utfordringer. Men vi så at vi kunne løfte alle, noe som var litt av målet. Dette skal være et tiltak for alle barna i kommunen, et tiltak som kan gi alle en bedre start, legger ergoterapeut Tone Klakken Gjersrud til. 

De to har fulgt Solid Start Sykkylven siden starten, og sammen setter de av rundt et halvt årsverk til tiltaket.

– Det handler om å få automatisert grunnleggende bevegelser som åling, rulling og krabbing, slik at barna kan frigjøre kapasitet til annen læring. God balanse og stabilitet gir bedre forutsetning for å sitte og skrive, sier Westerås.

Aktivitet gjennom lek

For Steinar Klokk er det ikke tvil om hvorfor dette er verdt å satse på: 

– Dette bør være en naturlig del av alle barnas oppvekst. Fordi vi brenner for barna og har et ønske om å skape best mulig barnehager - for å kunne gi ungene den best mulige starten på livet. Dette er med på å bidra til at hvert enkelt barn er bedre rustet når de begynner på skolen, uansett hvilket utgangspunkt man har. Det er framtida vår det handler om, sier han. 

– Men hvordan responderer barna på det å skulle trene i barnehagen? 

Balanse er også en del av årshjulet til barnehagene i Sykkylven.
Balanse er også en del av årshjulet til barnehagene i Sykkylven.

– Det er nettopp det som er poenget: Her snakker vi om læring og aktivitet gjennom lek. For eksempel er det jo veldig kjedelig å stå i planke. Men drar vi inn Kaptein Sabeltann, og han er nødt til å gå planken, har man plutselig et helt annet utgangspunkt. Eller når barna må ut i en full strekk for å fly. Hvor skal vi fly da? 

Barnehagestyreren forteller at barnehagene blant annet har en felles idébank.

Barnehageåret har et årshjul, der de ulike satsingsområdene ligger inne: Kinestetisk sans, taktil sans, hørselssans, syn og øye-hånd-koordinasjon, finmotorikk og ballaktiviteter er alle områder det skal lages aktiviteter til. Kommunens fysioterapeut og ergoterapeut følger opp barnehagepersonalet, som dermed får kunnskap og kompetanse til å organisere aktivitetene. De sender også ut månedlige nyhetsbrev til foreldrene, som dermed kan følge opp barna hjemme. 

– Enkelte av barna er gjerne litt skeptiske i begynnelsen, men det er helt greit. De får sitte og se på, og så blir de inkludert etter hvert. Det er viktig at vi får med alle. Nå har vi allerede begynte å forberede toåringene såvidt, slik at de skal være bedre forberedt når de skal i gang, sier han. 

Suksessfaktorene

Allerede i sitt første år har det vært god struktur i de ni barnehagene i kommunen. 

– Vi som jobber i barnehagene er selv aktivt deltakende, med god støtte av ergoterapeut og fysioterapeut, som har kunnskapen. Den kombinasjonen har vært en suksessfaktor. 

At kommunen har valgt å satse på Solid Start Sykkylven er ifølge Steinar Klokk en av hovedårsakene til at de har lyktes med å dra i gang denne satsingen. 

– Det startet med at vi fikk en solid forankring i kommunen, både i administrasjonen og politisk. Dermed fikk vi tommel opp, og det ble satt av litt midler. I tillegg var alle barnehagene enige om at dette var noe vi skulle satse på. Selv om det var Vikedalen som var pilotbarnehage, hadde alle de andre barnehagene representanter som har vært med i møter månedlig gjennom prosjektåret. På den måten fikk alle del i kunnskapen, kunne være med og påvirke, og et eierskap til prosjektet, sier han. 

I tillegg til at kommunen bidrar økonomisk med å øremerke en del av arbeidstiden til fysioterapeut og ergoterapeut, ligger det også inne rundt 100.000 kroner i kommunebudsjettet til kompetanseheving blant de ansatte i barnehagene. 

Slik kan man øve opp finmotorikken.
Slik kan man øve opp finmotorikken.

– Vi har ikke gjennomført aktivitetene i barnehagene. Fokuset vårt er opplæring av de ansatte. I pilotåret var vi jevnlig i Vikedalen barnehage, der vi deltok på øktene og kom med tilbakemelding på det faglige, i form av fast veiledning, sier Anita Westerås. 

Nå som alle barnehagene er i gang, har hun og Tone Klakken Gjersrud faste hospiteringsrunder en gang i halvåret i hver av barnehagene. 

– I tillegg har vi samlinger med superbrukerne hver andre måned, og barnehagene har også åpent tilbud om å kontakte oss ved behov, sier Gjersrud.

De barnehageansatte har allerede vært gjennom studiedager, blant annet med motorikksenteret i Trondheim. 

– Målet er å ha litt nytt hvert år, slik at vi gradvis øker kompetansen til de barnehageansatte. Vi skal ikke komme med et ferdig opplegg, men gi dem en dypere forståelse for hvorfor dette er viktig. Det er viktig at de ansatte forstår hvorfor de gjør dette, sier Westerås. 

Må bruke ressurser

Flere kommuner og barnehager har vært i kontakt med pådriverne bak Solid Start Sykkylven, med tanke på å starte lignende satsinger. 

Steinar Klokk er ikke i tvil om hva som må være på plass: 

– Skal man få til dette, må det være godt planlagt og skape engasjement. I tillegg må det settes av ressurser. 

Han får støtte fra Westerås og Gjersrud: 

– Vi har vært heldige og fått avsatt ressurser. Det har vært helt avgjørende. Ikke bare i et prosjektår, men også i en videre satsing. Vi tror også det handler om at det var barnehagene selv som kom opp med ideen. Det er de som eier prosjektet, mens vi har utarbeidet det i samarbeid, sier Westerås. 

Så langt er både Steinar Klokk og foreldrene fornøyde. 

– Tilbakemeldingene vi får, tyder på at barna blir tryggere, de tør å pushe seg mer og teste grensene. At de er sterke motorisk gjør dem rett og slett litt tøffere. 

Powered by Labrador CMS