Daglig leder Tone Løyning Narvesen i Ekholt barnehage i Rygge.
Daglig leder Tone Løyning Narvesen i Ekholt barnehage i Rygge.

200 meter lenger bort ville barnehagen fått én million mer i tilskudd

Hadde Ekholt barnehage ligget et par gode steinkast lenger nord, ville daglig leder Tone Løyning Narvesen hatt helt andre økonomiske rammer til å gi barna et godt tilbud.

Publisert Sist oppdatert

– Vi kjenner på det som veldig urettferdig, og helt meningsløst, sier daglig leder Tone Løyning Narvesen i foreldreeide Ekholt barnehage SA i Rygge.

Mandag skrev barnehage.no om de store forskjellene i hvor mye norske kommuner bruker på barnehage. For barn under 3 år skiller det opp mot 112.000 kroner per barn i året fra kommunen som gir mest og kommunen som gir minst i tilskudd.

Rygge kommune i Østfold ligger innklemt mellom Råde og Moss. Men tilskuddene til hvert barn i barnehage er betydelig lavere – 20-22.000 kroner i året for de minste barna og 11-12.000 kroner for de største.

Million-forskjell

For Ekholt barnehage, som for tiden har 19 under 3 år og 52 over 3 år, utgjør forskjellen 1.027.886 kroner i året. Kommunegrensa mellom Rygge og Moss er like i nabolaget.

– Det er klart at det kan gjøre noe med kvaliteten når vi ikke har de mulighetene som Råde og Moss har med tanke på bemanning, sier Tone Løyning Narvesen.

Ifølge Utdanningsdirektoratets nettside barnehagefakta.no opererer Rygge med et snitt på 6,5 barn per voksen. I Moss og Råde er tallene henholdsvis 5,8 og 6,2.

Ekholt barnehage SA ligger ifølge barnehagefakta på snittet i Rygge, med 6,5 barn per voksen.

–  Opplever du at barnehagen har vanskelig økonomi?

– Jeg må være veldig bevisst på hvordan jeg forvalter de ressursene vi har, og jeg må være veldig bevisst på hvordan jeg løser utfordringene i hverdagen. Men vi har de midlene vi har og må innrette oss etter det. Når det er sagt, vil jeg jo si at barnehagene i Rygge er veldig gode utfra de forutsetningene vi har. Vi har gode medarbeidere som er med på å løfte kvaliteten. Vi jobber med hjerte og kjærlighet for barna våre og gjør så godt som vi kan med å få mest ut av de ressursene vi får, sier Tone Løyning Narvesen.

Vil ha nasjonal sats

Siden 2011 er det offentlige bidraget til barnehageplasser blitt betalt gjennom rammefinansieringen fra staten til kommunene.

Det betyr at kommunen langt på vei selv bestemmer hvor mye en barnehageplass skal være verdt. Og det betyr at det er store forskjeller fra kommune til kommune hvor mye en barnehageeier, offentlig eller privat, skal få å rutte med.

Dette til tross for at det er forventet at barn skal få et like godt barnehagetilbud uavhengig av hvor i landet de vokser opp.

– Ville dere foretrukket en nasjonal sats ved tildeling av tilskudd?

– Ja, selvsagt. Det har vi jobbet for lenge. Slik vi har det nå, blir alt styrt av de prioriteringene som blir gjort i den kommunen du bor i. For vår del er det kostnadsbildet i den ene kommunale barnehagen som styrer alt, sier Tone Løyning Narvesen som mener det ikke er utenkelig at folk som er på flyttefot inn i regionen vil velge Moss foran Rygge på grunn av forskjellene i satsingen på barnehagesektoren.

Styrt av effektiv kommunal barnehage

Ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) i Rygge synes ikke det er vanskelig å skulle forsvare at hennes egen kommune ligger langt under naboene i barnehagetilskudd.

– Det er sånn fordi vi bare har én kommunal barnehage. Den driftes effektivt, og derfor blir tilskuddene på dette nivået.

– Hva tenker du om forskjellene?

– Dette er noe vi har vært klar over lenge. Nå skal vi danne ny kommune med Moss fra 2020, og da vil vi harmonisere tilskuddene slik at det blir likt når kommer til 2020. Det vil også bli en økning i tilskuddene når de statlige normene for pedagogtetthet og bemanning kommer.

– Men sier ikke tallene at de som driver barnehager i Rygge har dårligere rammevilkår enn i nabokommunene?

– Det er jeg ikke så sikker på. Vi har blant annet opplevd de siste årene at det har vært barnehager til salgs i Rygge, og at det har vært attraktivt å kjøpe barnehager i Rygge. Vi føler også at vi har en god dialog med de private driverne, og vi tror at de tilskuddene vi gir er til å leve med. Det hører med i det store bildet at Rygge kommune også gir mye ressurser til barn med nedsatt funksjonsevne, langt mer enn sammenlignbare kommuner, faktisk over 50 prosent mer ifølge KOSTRA. Dette er penger som er behovsprøvd og blir delt ut til den enkelte barnehage, sier Inger-Lise Skartlien.

Skjønner frustrasjonen

– Skjønner du at de som driver barnehage i Rygge opplever det som urettferdig at de ville fått atskillig bedre rammevilkår hvis de hadde ligget rett over kommunegrensen?

– Ja, det skjønner jeg. Men det er ikke noen bemanningsnorm i dag som styrer størrelsen på tilskuddene. Vi skal legge til grunn drift av egen kommunal barnehage, og det er det vi gjør.

– Men nå har Rygge betydelig lavere voksenhetthet enn for eksempel Moss, med 6,5 barn per voksen mot 5,8 i Moss?

– Ja, men det er ikke hva Moss gjør som skal styre vår virksomhet. Moss har en dyrere barnehagestruktur enn Rygge, og da blir det noe forskjell på våre kommuner. Forskjellen skyldes i stor grad at Moss har mange ledige barnehageplasser. Dette gir høyere pedagogtetthet, men også dyrere plasser og dermed høyere tilskudd til de private barnehagene. Vi har en grei dekning slik vi ser det, sier ordfører Inger-Lise Skartlien.

Aurland på topp

Oversikten som barnehage.no presenterte mandag, viser at Aurland kommune i 2017 gir tilskudd på 280.021 kroner for hvert barn under tre år – og 141.815 kroner for hvert barn over tre år.

Det er best i landet blant de kommunene som Private Barnehagers Landsforbund har fått inn tall fra.

Nederst på den samme lista finner vi Karmøy. Her går 168.109 kroner i tilskudd til hvert av de minste barna – og 77.745 kroner til hvert av de største barna.

  • Lista omfatter 228 kommuner som PBL har fått inn 2017-tall fra. Totalt er det private barnehager i omlag 250 kommuner. Hvor mye penger kommuner uten private barnehager bruker per barn, har vi ingen oversikt over.
  • På oppdrag fra barnehage.no har PBLs samfunnsøkonomiske avdeling beregnet et veid snitt på henholdsvis 192.638 og 92.400 kroner i tilskudd per barn i private barnehager.
  • Tilskuddene som betales til private barnehager beregnes ut fra faktisk forbruk i kommunens egne barnehager, basert på to år gamle regnskap.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS