For fem år siden var andelen minoritetsspråklige barn i Oslo-barnehagene bare 78,3 prosent, betydelig lavere enn for barn generelt. Nå er andelen over 90 prosent, viser ferske tall fra SSB.
For fem år siden var andelen minoritetsspråklige barn i Oslo-barnehagene bare 78,3 prosent, betydelig lavere enn for barn generelt. Nå er andelen over 90 prosent, viser ferske tall fra SSB.

Andelen minoritetsspråklige barn i Oslo-barnehagene øker kraftig

Snart kan andelen barnehagebarn med minoritetsspråklig bakgrunn bli høyere enn for barn med norsk som morsmål i barnehagene i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i en sak i Aftenposten i dag (krever abonnement).

For fem år siden var andelen bare 78,3 prosent, betydelig lavere enn for barn generelt. Nå er andelen over 90 prosent, viser ferske tall fra SSB. Det er en økning på 12,1 prosentpoeng fra 2015 til 2020, ifølge artikkelen.

– Det er helt fantastiske resultater, mener Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Andelen øker også for barn generelt i Oslo, fra 86,5 i 2015 til 91,4 prosent i fjor. Men andelen øker raskere i minoritetsbefolkningen.

Hvis utviklingen fortsetter, vil andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage i Oslo passere andelen majoritetsspråklige barn i løpet av noen få år. Samtidig betyr ikke dette at det er i ferd med å bli flere minoritetsspråklige barn enn barn med norsk bakgrunn i barnehagene: De minoritetsspråklige barna utgjør nå rundt en tredjedel av det totale antallet barn i Oslo-barnehagene.

Ifølge Raymond Johansen er utviklingen konsekvens av en villet politikk.

– Vi mener det er veien til bedre integrering, bedre språklæring og utvikling av sosiale ferdigheter, sier han til Aftenposten, og viser til at Oslo har hatt store utfordringer med barn som starter på skolen uten å kunne godt nok norsk.

– Da starter en på minussiden. Etter å ha vært i barnehagene starter en på et mye likere nivå, mener han.

I en artikkel publisert på barnehage.no i januar trakk han paralleller mellom det stadig lavere antall foreldre som mottar kontantstøtte og flere barn i barnehage:

Mens 2483 barnefamilier mottok kontantstøtte per 31. desember 2015, er antallet redusert til 1384 per 31. desember 2020. Det er en nedgang på 1099 barn eller 44,3 prosent.

Samtidig pekte han også da på Oslos satsing på barnehagebygging som en viktig faktor:

– Jeg mener nedgangen i kontantstøttebruk har sammenheng med barnehagesatsingen vår. De siste årene har vi i snitt åpnet en ny barnehage i måneden og samtidig intensivert arbeidet med å oppsøke familier med barn i barnehagealder som ikke går i barnehager. Barnehagedekningen i Oslo har økt kraftig, og særlig blant minoritetsspråklige, sa han da.

Powered by Labrador CMS