Førskolebarn fra barnehagene  Finlandsskogen, Lindormen og Solhaug og åttendeklassinger fra Kirkelund skole har dratt på flere ekskursjoner sammen som en del av vannprosjektet til de tre barnehagene. Her utforskes Finndalsbekken.
Førskolebarn fra barnehagene Finlandsskogen, Lindormen og Solhaug og åttendeklassinger fra Kirkelund skole har dratt på flere ekskursjoner sammen som en del av vannprosjektet til de tre barnehagene. Her utforskes Finndalsbekken.

Her utforsker førskolebarna og åttendeklassingene livet i vannet sammen

– Vi synes det er en god tanke at barnehagebarn og ungdom kan komme sammen og lære av hverandre, sier styrer Tone Udjus Frorud i Lindormen barnehage.

Publisert

Hvor kommer vannet fra? Hva bruker vi det til? Og hvor blir det av når sølepytten tørker?

Dette er noen av spørsmålene førskolebarna i de tre kommunale barnehagene i Skiptvet kommune har gått og grublet på de siste par månedene.

Siden begynnelsen av september har barna nemlig deltatt i et samarbeidprosjekt om en av verdens aller viktigste ressurser; vann.

Se bildeserie nederst i saken.

Utforsket livet i vannet

Målet for prosjektet er at barna skal få innsikt i og erfaring med å ta vare på vann, vannkvalitet og utnytting av vannets ressurser.

Barna utforsker renseanlegget.
Barna utforsker renseanlegget.

Til nå har førskolebarna i barnehagene Finlandsskogen, Lindormen og Solhaug fått være med på flere ekskursjoner, opplyser barne- og ungdomsarbeider Yvonne Anette Landmark i Solhaug barnehage.

– Vi har blant annet oppsøkt en dam og en bekk. Der har vi målt vannkvaliteten, sett på livet som finnes begge steder og sammenlignet det vi fant av liv i stille vann med det vi fant i rennende vann, sier Landmark som sitter i prosjektgruppa.

– Vi har også besøkt det lokale vannrenseanlegget. Vi gikk igjennom hele anlegget og fikk se hvor kloakken kommer inn. Vi tittet på lukene til de ulike apparatene under gulvet, og så hvordan det til slutt ble til rent vann. Dette var en artig opplevelse, og litt ekkelt. Det luktet litt, og det var mange inntrykk, forteller fagarbeideren med munter stemme.

I forbindelse med turen til renseanlegget har barn og voksne også snakket mye om forsøpling, og om hva som hører hjemme i vannet og hva som ikke hører hjemme i vannet, opplyser hun.

Blir kjent på tvers av barnehagene

Fra venstre: Yvonne Anette Landmark, Ann-Cecilie Løken og Tone Udjus Frorud.
Fra venstre: Yvonne Anette Landmark, Ann-Cecilie Løken og Tone Udjus Frorud.

Prosjektet er støttet av Vannområdet Glomma Sør, som jobber for å nå målet om god miljøtilstand i bekker, elver og innsjøer fra Øyeren i nord til Hvaler i sør.

– Det hele startet med at Vannområdet Glomma Sør utlyste midler til vannprosjekter. Vi snakket sammen i styrergruppa om at det ville være spennende med et prosjekt med vann som hovedtema, og kom frem til at vi ønsket et felles prosjekt for de kommunale barnehagene, forteller styrer Ann-Cecilie Løken i Solhaug barnehage.

– De tre barnehagene ligger i nærheten av hverandre, så det er enkelt for oss å samarbeide, tilføyer styrer Tone Udjus Frorud i Lindormen barnehage.

Samarbeidsprosjektet er også en mulighet for førskolebarna til å bli godt kjent med hverandre og etablere vennskap på tvers av barnehagene, mener styrerne.

– Vi holder til i en liten kommune, så alle førskolebarna skal begynne på samme skole. Vi håper at dette prosjektet kan bidra til å gjøre dem tryggere på skolestarten, sier Udjus Frorud.

– Barna synes det er veldig spennende å møte barn fra de andre barnehagene, legger styrer Eirin Solberg i Finlandsskogen barnehage til.

Det er veldig fint å se hvor godt ungdommene klarer å ta vare på dem som er mindre.

Yvonne Anette Landmark, fagarbeider i Solhaug barnehage

Involverer skoleelever

Gjennom prosjektet blir ikke førskolebarna bare kjent med hverandre på tvers av barnehagene. De blir også kjent med åttendeklassingene fra den lokale ungdomsskolen.

– Vi ønsket å ha representanter fra skolen med på prosjektet. Vi synes det er en god tanke at barnehagebarn og ungdom kan komme sammen og lære av hverandre, sier Tone Udjus Frorud.

Åttendeklassingene har vært med på flere av utfluktene, blant annet til vannrenseanlegget.

– Da ble barnehagebarna og ungdommene fordelt på ulike grupper, og de eldste fikk litt ansvar for å ta vare på de yngste og videreformidle sin kunnskap. Det er veldig fint å se hvor godt ungdommene klarer å ta vare på dem som er mindre, sier fagarbeider Yvonne Anette Landmark.

– Barnehagebarn kan noen ganger synes ungdom er litt store og skumle. Derfor mener vi det er flott at barna får mulighet til å bli kjent med ungdom – at de får erfaring med å samarbeide med dem og oppleve at ungdommene hjelper dem og tar hensyn til dem, legger Tone Udjus Frorud til.

Førskolebarn, ungdommer og voksne i skjønn harmoni på vei til renseanlegget.
Førskolebarn, ungdommer og voksne i skjønn harmoni på vei til renseanlegget.

Deler kunnskap

Vannprosjektet har base i Lindormen barnehage.

Hver tirsdag møtes førskolebarn fra hver barnehage for å gjøre nye vanneksperimenter eller dra på større og mindre ekskursjoner.

– I de to største barnehagene er barna delt inn i tre grupper og to grupper i den minste barnehagen. Gruppene rullerer. Det vil si at barna deltar på vannprosjektet hver tredje eller andre uke, sier fagarbeider Yvonne Anette Landmark.

Barna er veldig interessert i å fortelle foreldrene om det de har vært med på, opplyser Eirin Solberg i Finlandsskogen barnehage.

– Vi opplever at de er veldig flinke til å sette ord på det de har vært med på. Det blir også mange gode samtaler rundt dette i barnehagen, sier hun.

Det er også et ønske om at barna skal dele erfaringene fra prosjektet med de andre barna i barnehagen, opplyser Tone Udjus Frorud.

– Tanken er at førskolebarna skal kunne bidra inn til resten av barnehagen med sin nye kompetanse – at de kan lære de yngre barna om det de har lært i prosjektet, sier hun.

– Og innad i egen førskolegruppe. De tre gruppene gjør ikke alltid de samme eksperimentene, så barna høster ulike erfaringer, legger Yvonne Anette Landmark til.

Her måler barna PH-verdien på vannet ved renseanlegget.
Her måler barna PH-verdien på vannet ved renseanlegget.

Utflukt til Glomma

Prosjektet vil pågå frem til våren. Da skal barnehagene levere inn en prosjektrapport til Vannområdet Glomma Sør.

– Den formelle delen av prosjektet avsluttes da, men samarbeidet mellom barnehagene vil fortsette inn mot skolestart, forteller Tone Udjus Frorud.

I månedene frem mot sommeren er det mange spennende ekskursjoner som gjenstår, opplyser hun.

– Vi tilhører en kraftkommune og videre i prosjektet skal vi blant annet se på vann som energikilde. Det blir noen ekskursjoner til Glomma sammen med åttendeklassingene til våren, sier Udjus Frorud.

– I tillegg skal vi involvere bondelaget i enda større grad. Vi holder til i en landbrukskommune og da er det naturlig å se på vann i landbruket; blant annet på hvilke hensyn man må ta for å ivareta planter, vekster og dyreliv, sier styreren, og forteller at de opplever mye positivitet rundt prosjektet, både fra politikere i kommunen og foreldre.

Nå gleder hun, Løken, Solberg og Landmark seg til fortsettelsen.

– Vann er et kjempespennende og veldig omfattende tema, avslutter Landmark.

Se flere bilder fra prosjektet: 

Powered by Labrador CMS