Lærer Håvard Tjora (lille bildet) og professor Peder Haug er begge kritiske til overgangen mellom barnehage og skole. Deres meninger har vakt stort engasjement blant våre lesere.
Lærer Håvard Tjora (lille bildet) og professor Peder Haug er begge kritiske til overgangen mellom barnehage og skole. Deres meninger har vakt stort engasjement blant våre lesere.

Mest lest i september: Bekymring for seksåringer topper igjen

Lærer Håvard Tjora ga på konferansen «Har du bare lekt i dag?» uttrykk for at vi har en overgang til skolen som kan ta livsgnisten fra barn. Kort tid etter ba professor Peder Haug om at seksåringene må få førskolen tilbake. Artiklene fra i juni om disse utspillene engasjerer fortsatt.

Publisert Sist oppdatert

I juni rettet barnehage.no søkelyset mot Reform 97, 20 år etter at seksåringene ble sendt ut av barnehagen og inn i skolen.

De to artiklene som vekket størst engasjement da de ble publisert, blir fortsatt godt lest. Faktisk slår de knockout på mer enn 90 ferske artikler - og topper lista over de mest leste sakene på barnehage.no i september.

Bemanning i barnehagene er gjenstand for mye debatt, ikke minst nå som en bemanningsnorm er ute på høring. Barnehagelærer Kjartan Belseth skrev i september en kronikk til oss om å befinne seg i mellomrommet mellom profesjonalitet, oppmerksomhet og følelsen av å ikke strekke til.

En gammel artikkel som lever videre er pedagogisk leder Stian Pedersens kronikk fra juni 2015. - For et lite barn kan en full barnehagedag være svært stressende når alle punkter på død og liv skal fylles i løpet av en dag, skriver Stian Pedersen.

Stian Pedersen har levert flere kronikker som ikke ser ut til å gå ut på dato. I februar 2015 ba han om tålmodighet på vegne av treåringen.

Denne høsten kommer flere ettåringer i barnehage enn noen gang før. Professor Lars Smith mener utviklingen bør få konsekvenser for hvordan barnehager drives. I tillegg advarer han foreldre mot å ha ettåringen i barnehage åtte timer om dagen.

Foredragsholder Per Henrik Stenstrøm tok deltakerne på PBLs lederkonferanse i starten av september gjennom en fargerik jungel av kolleger du kan irritere deg over. Men påpekte at de fleste, på hver sine måter, representerer muligheter.

En artikkel fra i mai som gikk rett hjem blant leserne: Aha-opplevelsene sto i kø da spanske og engelske barnehagelærere fikk være fluer på veggen i en norsk barnehage en hel uke.

Er det for mye fokus på læring i barnehagen? – Det bør være mer fokus på det følelsesmessige arbeidet i barnehagene, sier den danske forskeren Thomas Gitz-Johansen til det danske Fagbladet for barn og unge.

Er barnehagene våre trygge nok? På lekeplassene ved to barnehager i Malvik fant kontrolløren en rekke feil på apparatene som enten var til fare for barnas liv eller kunne føre til livsvarige skader.

Powered by Labrador CMS