Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby skriver i et svar til Hanne Dyveke Søttar (Frp) at det vil være administrativt krevende om det skulle fastsettes nasjonale regler om reduksjon i foreldrebetalingen som følge av kortere åpningstider.
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby skriver i et svar til Hanne Dyveke Søttar (Frp) at det vil være administrativt krevende om det skulle fastsettes nasjonale regler om reduksjon i foreldrebetalingen som følge av kortere åpningstider.

Mener reduksjon i foreldrebetaling som følge av reduserte åpningstider vil være administrativt krevende

Hanne Dyveke Søttar (Frp) spurte kunnskapsministeren om hun syns det er greit at foreldre må betale full pris for redusert tilbud. Nå har hun fått svar.

Publisert

– Mange steder i landet må foreldre med barn i barnehage begynne senere enn vanlig, og slutte tidligere enn vanlig med de nye åpningstidene i barnehagene. For mange fører dette til trekk i lønn, samtidig som man ikke får redusert foreldrebetaling når barna ikke får full dag i barnehagen.

Det skriver Hanne Dyveke Søttar (Frp) i begrunnelsen til sitt skriftlige spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Stortingsrepresentanten peker på at forskjellene er store fra kommune til kommune.

– Spesielt arbeidstakere i privat sektor med begrenset mulighet for hjemmekontor har store problemer med å få hverdagen og økonomien til å gå opp. Dersom denne situasjonen varer over tid, vil mange barnefamilier få store problemer, og dette kan i ytterste konsekvens bidra til å øke arbeidsledigheten ytterligere i en periode med historisk høy ledighet, skriver hun videre.

Søttar peker videre på at det fra regjeringen tidligere er uttalt at tilpasning av arbeidstid må gjøres lokalt, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Etter nesten én måned med åpne barnehager er mange foreldre fortvilt over situasjonen. En eventuell omgjøring av omsorgsdager til timer/halve dager har vist seg å være vanskelig. Dette har spesielt berørt arbeidsgivere som ønsker å holde hjulene i gang, og som samtidig har så stor nedgang i omsetning at dette bare fører til ekstra, utfordrende kostnader. Da blir det enklere å heller permittere. Et redusert tilbud bør føre til redusert pris; man skal kun betale for det man får, skriver hun, og stiller statsråden følgende spørsmål:

«16. april kom det nye retningslinjer som skulle sikre at barnehager og SFO skulle kunne åpne. På regjeringen.no står det: «For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.» Dette har slått uheldig ut. Selv med kun 70% tilbud må man betale 100 %.
Syns statsråden det er greit?»

Nå har hun fått svar.

– Administrativt krevende

– Det er viktig å understreke at barnehager og SFO som hovedregel skal gi et tilbud på samme måte som før stenging. Så langt det er forsvarlig ønsker vi at barnehagene og SFO skal drive som normalt, og i de fleste tilfeller mener jeg at det nå bør være mulig å gi et godt barnehage- og SFO-tilbud i tråd med lov og forskrifter. Av smittevernmessige hensyn har vi vi imidlertid åpnet for å korte ned åpningstiden dersom det er nødvendig for å ivareta kravene til smittevern, skriver Guri Melby i sitt svar, og fortsetter:

– Åpningstidene i barnehagene er normalt ulike fra barnehage til barnehage, og mellom ulike kommuner. De fleste barnehagene som har drevet med reduserte åpningstider i gjenåpningsperioden har kun redusert åpningstiden med få timer, for eksempel en time om morgenen og en time om ettermiddagen. Det er vanligvis heller ikke slik at de fleste foreldre fullt ut utnytter timetallet de har til rådighet. I situasjonen vi nå befinner oss i, med stadige endringer i smittesituasjonen og de nasjonale smittevernreglene, vil det være administrativt krevende for barnehage- og skolesektoren om det skulle fastsettes nasjonale regler som gjelder avkorting av foreldrebetalingen som følge av reduksjoner i forhold til ordinære åpningstider. 

Oppfordring

Hun understreker videre at kostnadene med å drive et tilbud ikke nødvendigvis har blitt lavere selv om åpningstidene er redusert.

– Jeg mener derfor at kommunene og private eiere heller bør få bruke tiden sin på å tilpasse seg smittereglene og den nye situasjonen, istedenfor å drive administrativt arbeid knyttet til foreldrebetalingen. For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage/SFO, har vi derfor videreført ordinære regler om foreldrebetaling. For foreldre som har fått redusert inntekt som en følge av koronautbruddet er det mulig å søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen på ordinær måte, skriver hun, og kommer med en oppfordring til barnehagene:

– Jeg vet at det er krevende for mange foreldre å få hverdagen til å gå opp i situasjonen vi nå befinner oss i, og jeg vil oppfordre barnehagene til å strekke seg langt for å kunne gi et tilbud som er så tett opp mot det ordinære tilbudet som er mulig innenfor gjeldende smittevernskrav.

 Du kan lese hele svaret fra statsråden her(ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS