Bildet illustrerer aktiviteten «Jeg gikk en tur på stien» som ligger på MatteList.no.
Bildet illustrerer aktiviteten «Jeg gikk en tur på stien» som ligger på MatteList.no.

– Matematikk skal være gøy

Matematikk i barnehagen, hva handler det egentlig om? I dag samles 200 barnehageansatte for å lære mer.

Publisert

– For oss er det viktig å ivareta matematikkgleden. Barna må få utforske, leke og kose seg med matematikk, sier universitetslektor Camilla Normann Justnes ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret) ved NTNU.

– Vi ønsker ikke at matematikk i barnehagen skal handle om å bli skoleklar. Det skal ikke være noe man jobber med fordi det er nyttig, men fordi det er artig for barna her og nå, fortsetter hun.

Torsdag er 200 barnehagefolk samlet i Trondheim for å delta på konferansen Matematikk i barnehagen i regi av Matematikksenteret. Målet er å gi deltakerne faglig påfyll og inspirasjon til arbeid med matematikk i barnehagen.

Under konferansen lanseres også en egen barnehage-side på nettstedet MatteList.no. Siden består av en samling ressurser som kan brukes i arbeidet med fagområdet antall, rom og form i barnehagen.

– Alle skal ha mulighet til å delta

Om MatteLIST.no:

Mattelist.no kan man finne aktiviteter som er utviklet for å skape bedre forståelse for og engasjement i matematikk. Aktivitetene inneholder veiledninger til de voksne, som er utarbeidet for å jobbe med undersøkende arbeidsmetoder i barnehagen. Hittil er nærmere 400 aktiviteter lansert på nettsiden.

Mange av aktivitetene på Mattelist.no er utviklet ved NRICH ved University of Cambridge i England, som har produsert flere tusen forskjellige nettbaserte aktiviteter i matematikk.

Arbeidet med MatteLIST er utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

(Kilde: mattelist.no)

På MatteLIST.no kommer Matematikksenteret med forslag til aktiviteter man kan gjøre både inne og ute. Til hver aktivitet følger en beskrivelse av aktiviteten, veiledning med forslag til gjennomføring, og forslag til spørsmål som de ansatte kan stille barnehagebarna underveis.

– De som er kjent med aktivitetene vi har på nettstedet til Matematikksenteret, vil nok gjenkjenne en del av aktivitetene på MatteLIST.no. Vi har gjort noen små justeringer på aktivitetene vi hadde fra før, i tillegg har vi utviklet flere nye, forteller hun.

«LIST» i navnet «MatteLIST» står for «lav inngangsterskel og stor takhøyde», opplyser Justnes.

– Barna skal kunne uttrykke seg på mange ulike måter i aktivitetene vi foreslår, sier hun.

– Vårt mål er at det skal være aktiviteter som alle barn kan være med på. Og at det skal være enkelt for de ansatte i barnehagen å bearbeide aktivitetene slik at de passer til barna i deres barnehage og til aldersgruppen de jobber med.

– Bruk ting dere har

Justnes forteller at de legger vekt på at det ikke skal være nødvendig for barnehagene å kjøpe inn nytt materiell for å gjennomføre de ulike aktivitetene.

– Barnehagene skal kunne bruke ting de finner ute i naturen eller ting de allerede har, sier hun, og fortsetter:

– Man trenger ikke kjøpe inn masse materiell for å arbeide med matematikk i barnehagen. Det som er viktig er hvordan de ansatte «snakker matematikk» i hverdagen. At de er til stede i barnas lek og hverdagssituasjoner og beriker disse situasjonene med matematiske begreper.

Prøvd ut i norske barnehager

Matematikksenteret samarbeider med NRICH ved University of Cambridge i England, som utvikler forskjellige matematiske aktiviteter for barn i alderen 3-18 år. Flertallet av de nye aktivitetene på MatteLIST.no er utviklet av NRICH og deretter oversatt og bearbeidet av Matematikksenteret for at de skal passe inn i en norsk barnehagekontekst.

Alle aktivitetene som nå ligger i nettressursen er prøvd ut i norske barnehager, understreker Justnes.

– Den norske barnehagetradisjonen er unik og den ønsker vi å ivareta, særlig med tanke på barns medvirkning. Vi har gjort en nøye utvelgelse av aktiviteter og har prøvd dem ut i barnehager i Trondheim. Aktiviteter som ikke har fungert har vi enten forkastet eller bearbeidet, og da har vi tatt utgangspunkt i tilbakemeldinger fra barnehagebarna og fra personalet, sier hun.

Ønsker flere samarbeidsbarnehager

Justnes forteller at det er planer om å utvide nettsiden med flere aktiviteter etter hvert.

– Vi er derfor på søken etter flere barnehager som har lyst til å teste ut aktiviteter som er under utvikling. Hvis noen vil samarbeide med oss om dette er det bare å ta kontakt, sier hun.

Hun oppfordrer også barnehager som har laget sine egne matteaktiviteter til å kontakte senteret.

– Vi vil gjerne ha forslag til gode aktiviteter som kan deles med andre barnehager, sier Justnes.

Første nasjonale konferanse for barnehageansatte

I år er første gang Matematikksenteret arrangerer en nasjonal konferanse om matematikk i barnehagen.

I løpet av konferansen får de 200 deltagerne møte forskere og ansatte i barnehager som deler erfaringer, kunnskap, aktiviteter og ideer rundt matematikk.

Blant foredragsholderne er ansatte i Haukvatnet friluftsbarnehager som skal snakke om matematikkaktiviteter i uterommet, Oda Bjerknes fra Espira-parken som skal snakke om lekende matematikk med ting man har i barnehagen, og Oliver Thiel ved DMMH som skal snakke om mekaniske leker.

Powered by Labrador CMS