Det er store variasjoner i mattilbudet - og i prisen foreldre betaler for mat - i norske barnehager.
Det er store variasjoner i mattilbudet - og i prisen foreldre betaler for mat - i norske barnehager.

Private barnehager serverer oftere varm mat

– Det er opp til barnehageeier hvorvidt de ønsker å tilby mat eller om barna skal ha med mat hjemmefra eller ulike mellomløsninger, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) i Kunnskapsdepartementet. En undersøkelse viser at de private barnehagene oftere serverer varm mat enn de kommunale.

Publisert

Undersøkelsen er gjennomført av Kommunal Rapport, og viser at barn i private barnehager oftere får varm mat i barnehagen. Samtidig tar de private barnehagene i snitt mer i kostpenger enn kommunale barnehager.

Ifølge undersøkelsen får 85 prosent av barna som går i de kommunale barnehagene som har svart på undersøkelsen, servert varm mat 1-2 dager i uka. 2 prosent får varm mat hver dag, skriver Kommunal Rapport.

Hos de private barnehagene får 58 prosent av barna varm mat 1-2 dager i uka og 27 prosent får det 3-4 dager i uka. 14 prosent får varm mat hver dag.

Avisen påpeker også at det er store forskjeller i hvor maten kommer fra og hvem som lager den.

Gjennomsnittprisen for kost i de kommunale barnehagene som har svart på undersøkelsen er 277 kroner per måned. I de private barnehagene er snittprisen 341 kroner måneden, blant de som har svart.

Undersøkelsen er basert på svar fra om lag 1000 barnehager.

Tar over 1000 kroner i kostpenger

Tidligere denne uken skrev barnehage.no at foreldre i snitt betalte 268,40 kroner i kostpenger i kommunale barnehager og 310,90 kroner i private barnehager per 15. desember 2017. Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratets (Udir) ferske statistikker for barnehagesektoren.

Det er store variasjoner i hvor mye barnehagene tar i kostpenger. 52 barnehager i Norge tar 650 kroner eller mer i måneden. I to av barnehagene ligger kostpengene på over 1.000 kroner måneden.

Se listen over hvilke barnehager som tar mest i kostpenger her.

Forskriften om foreldrebetaling i barnehager åpner for å kunne ta betalt for de direkte kostnadene for hva maten koster i innkjøp og tilbereding.

– Sunn og næringsrik mat er viktig for alle barn med aktive og lærerike dager i barnehagene. Det er opp til barnehageeier hvorvidt de ønsker å tilby mat eller om barna skal ha med mat hjemmefra eller ulike mellomløsninger. Det gjør at det er variasjon både i hva barna får servert, hvordan dette organiseres og hva det koster. I utgangspunktet er det bra med mangfold i barnehagesektoren og at barnehagene tilpasser måltid og matlaging til sine lokale forhold, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet på spørsmål om dagens regelverk for kostpenger bidrar til et klasseskille i barnehagene, og om maksprisen er reell når det er så store variasjoner i kostpenger.

FUB bekymret for klasseskille

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har tidligere uttrykt bekymring for at kostpengene kan utgjøre et klasseskille i barnehagen. Barnehagene har helt ulike forutsetninger for å oppfylle målene i rammeplanen, påpeker organisasjonen.

FUB ønsker at barnehagene kan være en arena som visker ut forskjeller og mener at penger til kost bør inkluderes i oppholdsbetalingen, slik at eventuell avkorting eller moderasjon også virker på denne. De mener også at det bør fastsettes en nasjonal bestemmelse på kostpenger, slik at alle barnehager kan etablere en god standard som er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

– Kostpengene skal kun dekke de faktiske kostnadene og barnehagene skal ikke tjene penger på dette. Tall fra Udir viser at 80 prosent av alle landets barnehager tar mellom 200-400 kroner per måned i kostpenger, noe som tyder på at variasjonen ikke er så stor. Matservering og kostpenger er et naturlig tema å diskutere med foreldrene og samarbeidsutvalget, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg.

Powered by Labrador CMS