– Å servere rå melk til barnehagebarn som besøker en gård innebærer en risiko og er ikke tilrådelig, opplyser Mattilsynet.
– Å servere rå melk til barnehagebarn som besøker en gård innebærer en risiko og er ikke tilrådelig, opplyser Mattilsynet.

Fikk melk rett fra kua på gårdsbesøk - barna ble syke

Å servere rå melk til barnehagebarn er ikke tilrådelig. Det fikk en barnehage på gårdsbesøk nylig erfare.

Publisert

På en bondegård i Viken ble 16 barnehagebarn samt en voksen smittet av campylobacter-bakterien. Det stadfester det lokale Mattilsynet overfor Nationen, som omtaler saken i dagens papirutgave.

– Vi kan bekrefte at flere barnehagebarn nylig ble syke etter et gårdsbesøk i Viken, hvor de fikk servert rå melk til nistepakken sin, sier Astri Ham, Mattilsynets avdelingssjef for Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres til avisen.

Hun understreker at de anbefaler at barn og andre utsatte grupper ikke drikker melk som er upasteurisert, altså rå melk som ikke er varmebehandlet. Slik melk har vært forbudt å omsette i Norge siden 50-tallet.

Det yngste barnet som ble smittet var tre år gammel. I tillegg til campylobacter skal noen få også ha fått påvist cryptosporidium, en parasittinfeksjon som angriper slimhinner i tarmen, og E. coli-bakterien ETEC.

Mattilsynet har ansvar for å følge opp gården som næringsmiddelprodusent i forbindelse med mistanke om matbåren smitte.

– Vi har vært på tilsyn på gården og gjennomført prøvetaking av tankmelken. Det ble påvist campylobacter i dette uttaket. Campylobacter er en bakterie som har sitt naturlige reservoar hos dyr, og kan derfor overføres til miljø og melk. Uttatt melkeprøve viste forøvrig god hygienisk kvalitet, sier Mattilsynets lokale avdelingssjef.

Astri Ham viser til at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) nylig valgte å videreføre forbudet mot å omsette rå melk, med bakgrunn i faren for å bli syk.

– Å servere rå melk til barnehagebarn som besøker en gård innebærer derfor en risiko og er ikke tilrådelig. Det er derfor viktig å følge besøksreglene for åpne gårder, der Mattilsynet oppfordrer til god håndhygiene og å unngå å drikke rå melk. Barnehageansatte har også et ekstra ansvar for å påse at barna ikke drikker rå melk, sier hun til Nationen.

Campylobacter

Campylobacter er en bakterie som kan gi diaresykdom hos mennesker. Mennesker blir smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr eller fugler. Bare noen få bakterier er nok til å forårsake diarésykdom. Det går vanligvis et par døgn fra smitte til diaresykdom oppstår.

Sykdommen går som regel over av seg selv etter om lag en ukes tid.

I Norge er det fare for å bli smittet av Campylobacter dersom:

  • Man drikker ikke-desinfisert drikkevann
  • Man tilbereder eller spiser fjørfeprodukter som er kjøpt rått, og som ved mangelfull kjøkkenhygiene kan forurense andre matvarer
  • Det er dårlig hygiene under grillmåltider
  • Man har direkte eller indirekte kontakt med husdyr eller avføringen deres, som for eksempel storfe, sau, fjørfe, hund og katt
  • Man drikker upasteurisert melk
Powered by Labrador CMS