Rebecka Keihl er utdannet spesialpedagog og tar for tiden tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for å kunne bli pedagogisk leder.
Rebecka Keihl er utdannet spesialpedagog og tar for tiden tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for å kunne bli pedagogisk leder.

Vil gi flere mulighet til å gjøre som Rebecka

Høsten 2018 opprettes det en ekstra klasse for Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB) ved OsloMet. – Skjerpet pedagognorm betyr at det blir behov for flere med pedagogisk utdanning. Da må vi også legge til rette for at vi får det, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Publisert

Fredag formiddag var kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) på besøk i Margarinfabrikken barnehage i Oslo for å møte to ansatte i barnehagen, som er i gang med Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB).

Statsråden ønsket blant annet å høre om hvordan det er å kombinere studiet med jobb og om hvorfor de ønsket å ta denne tilleggsutdanningen.

– En kjempemulighet

– Jeg synes studiet er kjempespennende. Og det er veldig flott at barnehageledelsen ønsker at jeg skal videreutdanne meg, sier student og ansatt i Margarinfabrikken barnehage, Rebecka Keihl, til barnehage.no etter å ha snakket med statsråden.

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk - TIB:

  • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk er et studium på 60 studiepoeng og består av 30 studiepoeng i barnehagepedagogikk og 30 studiepoeng i småbarnspedagogikk.
  • Studiet er primært et tilbud for ansatte i barnehage med annen pedagogisk utdanning, og som ønsker å kvalifisere seg til stilling som pedagogisk leder.
  • Tilleggsutdanningen kan også tas av barnehagelærere som videreutdanning på deltid.
  • Utdanningen tilbys ved flere studiesteder.

Hun er opprinnelig utdannet spesialpedagog og har vært ansatt i barnehagen i tre år. Keihl jobber i dag som fagpedagog og tar nå tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk ved OsloMet for å kunne bli pedagogisk leder.

– Jeg har alltid hatt lyst til å arbeide med barn og har jobbet litt i skolen, men oppdaget raskt at jeg heller ville jobbe med barn i barnehage. Jeg fant ut at jeg trengte mer utdanning for å kunne bli pedagogisk leder og synes at tilleggsutdanningen jeg går nå er en kjempemulighet, sier Keihl.

Flere ansatte under utdanning

Margarinfabrikken barnehage rommer nesten 500 barn og om lag 140 ansatte.

Barnehagen har 32 avdelinger og baser fordelt på to bygg. Ifølge barnehagefakta.no lå andelen ansatte med barnehagelærerutdanning i Margarinfabrikken barnehage Gamlebygget på 33,3 prosent per 15.12.2017, mens andelen ansatte med barnehagelærerutdanning i Margarinfabrikken barnehage Nybygget lå på 26,4 prosent på samme tid.

Leder for barnehagen, Line Brandt, opplyser at de i tillegg til de to som tar tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk i dag, har flere ansatte som allerede har fullført utdanningen.

Enhetsleder for Margarinfabrikken barnehage, Line Brandt.
Enhetsleder for Margarinfabrikken barnehage, Line Brandt.

– Vi har også flere ansatte som kommer til å søke studiet til neste år, sier hun til barnehage.no.

– Vi har mange ansatte som er i utdanning mens de jobber. Totalt har vi tre stykker som var ferdige med tilleggsutdanningen i barnehagepedagogikk i fjor, én som er ferdig nå og to som er ferdige i løpet av 2019. Vi har også ansatte som tar barnehagelærerutdanningen på deltid og tre ansatte som tar Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), sier Brandt.

– Hvorfor har dere valgt å satse så mye på at ansatte skal kunne utdanne seg mens de er i jobb?

– I utgangspunktet er det de ansatte som selv tar initiativ og spør om de kan ta mer utdanning fordi de ønsker seg mer kompetanse og ønsker å bli barnehagelærere. Dette bidrar også til at vi får masse ny kunnskap inn i barnehagen, vi får ny forskning inn. Det gir alle som jobber her økt kompetanse. I tillegg får vi flere barnehagelærere, som er viktig med tanke på den nye pedagognormen som snart trer i kraft, sier Brandt.

– Hvordan ligger dere an i forhold til den skjerpede pedagognormen?

– I løpet av 2019 vil vi nå normen med tanke på de siste ansatte som da er ferdige med tilleggsutdanningen i barnehagepedagogikk, forteller Brandt.

Oppretter ekstra klasse til høsten

Den skjerpede pedagognormen som etter planen skal tre i kraft fra 1. august i år, krever at det skal være minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år og minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år.

I tillegg til å innføre nye normer for barnehagene mener kunnskapsminister Jan Tore Sanner at en viktig strategi for å få bedre kvalitet i barnehagene er å gi videreutdanning til ansatte som ikke har barnehagelærerutdanning, for eksempel gi ansatte med annen type pedagogisk utdanning mulighet til å ta tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk.

Ifølge Kunnskapsdepartementet er det til sammen 127 deltakere som har fått godkjent sin søknad til studiet gjennom Utdanningsdirektoratet for studieåret 2018/2019. Det er mer enn en dobling fra 2017/2018, da 57 deltakere fikk plass på studiet.

– Vi legger nå til rette for at det blir en ekstra klasse ved OsloMet slik at flere kan få tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk. Det mener jeg er viktig. Det er mange som ønsker å jobbe i barnehage og mange som søker ekstra utdanning. Vi legger til rette for at du kan ta hele utdanningen i ett, men også for at du kan kombinere det med jobb, sa Sanner til barnehage.no etter besøket i Margarinfabrikken barnehage.

– Trenger flere pedagoger

– Vi har fastsatt pedagognormen og det betyr at det blir behov for flere med pedagogisk utdanning. Da må vi også legge til rette for at vi får det. Dette er ett tiltak, men vi sørger også for at flere får mulighet til å ta barnehagepedagogikk også andre steder i landet, sier Sanner.

Kunnskapsministeren i samtale med Krishna Metha (venstre) og Rebecka Keihl (høyre) som begge er ansatt i Margarinfabrikken barnehage og tar tilleggsutdanning i barnhagepedagogikk.
Kunnskapsministeren i samtale med Krishna Metha (venstre) og Rebecka Keihl (høyre) som begge er ansatt i Margarinfabrikken barnehage og tar tilleggsutdanning i barnhagepedagogikk.

– Vil barnehager i like stor grad som før klare å følge opp ansatte som studerer ved siden av jobb, når bemanningsnormen innføres uten tilføring av ekstra ressurser?

– Kommunene har godt med midler til å sørge for å oppfylle bemanningsnormen. I tillegg er det tilført ekstra midler til pedagognormen og vi har også ekstra kompetansemidler. For meg er det viktig at vi legger til rette for at det blir flere med pedagogisk utdanning og ikke minst at de som jobber i barnehagen får mulighet til å fylle på med kompetanse gjennom arbeidslivet. Det at vi nå får denne ekstra klassen ved OsloMet legger til rette for at flere kan få faglig påfyll, sier kunnskapsministeren.

Saken fortsetter under bildet.

Ferdig med utdanningen neste sommer

Tilleggsutdanningen i barnehagepedagogikk består av 30 studiepoeng i barnehagepedagogikk og 30 studiepoeng i småbarnspedagogikk, og er nett- og samlingsbasert.

Rebecka Keihl jobber hundre prosent ved siden av studiene og fortalte kunnskapsministeren at hun synes det kan være krevende.

– Det krever ganske mye av deg. Det er mye ansvar i barnehagen, ting som skal planlegges og gjennomføres, i tillegg til at du har skolearbeid som ligger og venter på deg når du kommer hjem. Det er krevende, og jeg forstår at mange går ned i stillingsprosent for å kunne gjennomføre studiet, sier Keihl, men understreker samtidig at hun synes det har vært en god ting å kunne kombinere jobb og studier.

– Jeg synes studiet er veldig bra. Lærerne har vært flinke til å tilrettelegge for studentene og til å spørre om hva vi har behov for, men jeg skulle ønske at det var litt flere studiesamlinger, sier Keihl.

Hun er ferdig med tilleggsutdanningen neste sommer og vil da være kvalifisert for jobben som pedagogisk leder.

– Det gleder jeg meg veldig til, sier Keihl.

Powered by Labrador CMS