Skøienhagan barnehage er bygget i 1989. Foto: Løten kommune
Skøienhagan barnehage er bygget i 1989. Foto: Løten kommune

Vil rive her for å bygge nytt og større

Rådmannen i Løten foreslår å rive Skøienhagan barnehage og bygge nytt i seks avdelinger der det nå er to.

Publisert

I tillegg vil Ryli barnehage, med to avdelinger, legges ned og barna flyttes til den store barnehagen dersom politikerne følger administrasjonens anbefaling.

Det er Østlendingen som skriver dette.

Ivaretar ikke krav til arbeidsplasser

Den foreslått sanerte barnehagen ble bygget i 1989. Kommunen overtok drift og lokaler i 1999. Det er ikke foretatt noen rehabilitering av bygningen siden oppstarten, ut over reparasjoner og vedlikehold.

I den eksisterende barnehagebygningen er ikke krav til arbeidsplasser for personalet innfridd. Barnehagen er lite funksjonell med for store avstander mellom avdelingene, skriver rådmannen i saksframlegget.

Prislappen for en ny barnehage er beregnet til 50 millioner kroner.

Stordriftsfordeler

Ved å legge ned én to avdelings barnehage, rive en annen to avdelings barnehage og opprette 27 nye plasser sentralt i Løten, mener rådmannen å oppnå stordriftsfordeler, både innenfor den faglige barnehagedriften og for bygningsdrift og renhold.

«For de ansatte vil disse løsningene representere stort faglig miljø, fleksibilitet i daglig drift, gode relasjoner og gode muligheter til å bygge et godt psykososialt miljø. Utvikling, skolering og etterutdanning vil også være lettere å gjennomføre. Barna vil kunne benytte spesialrom, grupperom og andre fellesløsninger på lik linje og det vil være et felles pedagogisk opplegg», heter det i saksframlegget.

Saken skal opp til politisk behandling i formannskapet 17. oktober og senere i kommunestyret. Byggestart er tidligst høsten 2020.

Powered by Labrador CMS