Nær samtlige politikere i Gjøvik vil ha løpende barnehageopptak, skriver Oppland Arbeiderblad.
Nær samtlige politikere i Gjøvik vil ha løpende barnehageopptak, skriver Oppland Arbeiderblad.

Løpende opptak blir tema til høstens valg

Politikerne i oppvekstutvalget i Gjøvik fikk nylig presentert fire ulike modeller for barnehageopptak - der den dyreste vil koste rundt 12,5 millioner til neste år.

Publisert

Ifølge en sak i Oppland Arbeiderblad (krever abonnement) går nær samtlige lokalpolitikere til valg på løpende barnehageopptak, mens ordfører Torvild Sveen (Sp) har sagt at dette vil han prioritere hardt i budsjettene.

Arbeidet skal utredes videre til høsten, men i forrige uke fikk Utvalg for oppvekst i Gjøvik kommune forelagt skissen til hvordan opptaket kan optimaliseres.

Ifølge barnehagefakta.no har kommunen 15 private og ni kommunale barnehager.

Fire ulike modeller for opptak ble lagt fram i utvalget:

1. Dagens modell med supplerende opptak: Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til å få plass innen utgangen av den måneden det fyller ett år. Denne opptaksmodellen er kostnadseffektiv for kommunen, men medfører at foreldre med barn født etter 1. desember eller familier som kommer flyttende må ta ut ulønnet permisjon eller finne et annet alternativ i en lengre periode.

2. Alle barn får rett til barnehageplass fra den måneden de fyller et år, uavhengig av søknadsdato. Kostnadsramme på cirka 12,5 millioner kroner.

3. Dagens opptaksmodell utvides, slik at også barn født i desember får barnehageplass når det fyller 1 år forutsatt søkt innen søknadsfrist 1. mars. Kostnadsramme på cirka 2,64 millioner kroner.

4. Barn som regnes mellom 3 og 6 år, og som ikke har barnehageplass, får plass i barnehage innen en måned etter søknad. Kostnadsramme cirka 1,32 millioner kroner.

Fra 2024 har kommunen 31 barn (62 enheter) født etter 30. november som ønsker barnehageplass når de blir ett år. Kommunen venter å få inn flere søknader gjennom høsten, i tillegg til eventuelle tilflyttere og flyktningfamilier.

Regnet i areal har kommunen ledig kapasitet på rundt 200 plasser, og anslår et behov på opp mot 120 plasser fra neste vår. Men: I løpet av høsten 2023 er barnehagene fylt opp i forhold til den bemanningen og de driftsmidlene som tjenesten/sektor har tilgang på, står det i saksframlegget.

Barnehagesjef Richard Rybakken Dahl sier til OA at han er glad for at ballen endelig ruller. Avisen har tidligere omtalt at barnehagesjefen ukentlig må avvise barnefamilier som vil til Gjøvik, men som ikke får barnehageplass.

– Jeg tror alle har lyst til å gi barna som står på venteliste en plass. Saken har skapt engasjement blant politikerne og de ønsker det beste for barna i Gjøvik, uttaler han.

At løpende barnehageopptak blir en valgkampsak, synes Rybakken Dahl er positivt.

– Det er fint at tjenesten barnehage får større plass hos politikere og i samfunnet generelt fordi det er viktig å få fram hvor verdifull barnehagen er for barn, særlig de sårbare barna, sier han.

Powered by Labrador CMS