– Det er avgjørende at arbeidsgiversiden tar sitt ansvar og bruker fleksibiliteten i frontfagsmodellen til å øke rammen for offentlig sektor. Da kan vi klare å rekruttere og beholde nok kvalifisert arbeidskraft i de offentlige velferdstjenestene, sier Ragnhild Lied, leder i Unio.
– Det er avgjørende at arbeidsgiversiden tar sitt ansvar og bruker fleksibiliteten i frontfagsmodellen til å øke rammen for offentlig sektor. Da kan vi klare å rekruttere og beholde nok kvalifisert arbeidskraft i de offentlige velferdstjenestene, sier Ragnhild Lied, leder i Unio.

– Må ha en høyere ramme i år for å ta igjen det vi har tapt i pandemi-årene

I dag ble tallene for lønnsutviklingen i 2021 lagt fram. For andre år på rad kommer offentlig sektor dårlig ut.

Publisert

Om kort tid er årets tariffoppgjør i gang. Her blir tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) svært viktige. I dag ble tallene som viser hvordan lønnsutviklingen endte opp i 2021 lagt fram.

Dagens tall viser at de ansatte i stat og kommune ble fjorårets lønnstapere, med en årslønnsvekst på henholdsvis 2,8 og 2,7 prosent. Med en prisøkning på 3,5 prosent, gir det en betydelig reallønnsnedgang for veldig mange. Undervisningsansatte i skolen kom aller dårligst ut med en lønnsvekst på 2,3 prosent.

– Dette understreker behovet for at offentlig sektor må ha en høyere ramme i år for å ta igjen det vi har tapt i pandemi-årene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Det er dramatisk både for innbyggerne og for næringslivet når tjenestene de forventer og har krav på fra det offentlige blir dårligere, fordi det offentlig taper kampen om arbeidskraft. Det er uansvarlig og uforsvarlig dersom denne utviklingen får fortsette. For at offentlig sektor skal kunne rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i velferdstjenestene, er det behov for en høyere ramme i offentlig sektor dette oppgjøret, sier Unio-lederen.

Det er bare offentlig sektor som har holdt seg til den økonomiske ramma som ble bestemt av frontfagskameratene, LO og NHO. Det har medført milliarder i lønnsforskjell mellom privat og offentlig sektor.

Dette er TBU

Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) er et offentlig oppnevnt utvalg som består av partene i arbeidslivet. Utvalget gir en oversikt over den økonomiske situasjonen og gir tall for lønnsnivå og lønnsvekst i de forskjellige tariffområdene. Utvalget gir også en prognose for prisutviklingen.

Det er dette tallgrunnlaget alle partene i lønnsoppgjøret forholder seg til under forhandlingene. Utvalget leverer tre rapporter hvert år; en foreløpig rapport som publiseres i februar, endelig rapport (publiseres vanligvis i mars) samt en i juni (etter tariffoppgjørene).

Her kan du lese en kortversjon av rapporten.

Powered by Labrador CMS