Forhandlingsleder i Unio kommune, Ragnhild Lied og forhandlingslederen for KS, Per Kristian Sundnes.
Forhandlingsleder i Unio kommune, Ragnhild Lied og forhandlingslederen for KS, Per Kristian Sundnes.

– Høyere utdanning må lønne seg bedre

– Skal kommunene få den kompetansen de trenger for å løse sine oppgaver, må høyere utdanning gi bedre lønn, sier Unio kommunes forhandlingsleder, Ragnhild Lied.

Publisert Sist oppdatert

Mellomoppgjøret i år må bidra til at lønnsgapet ikke øker ytterligere.

– Unio erkjenner at det ikke er rom for de store tilleggene i år, utover de lønnstilleggene som allerede er avtalt for 2015, men vi forventer at arbeidsgiverne tar et krafttak for bedre lønn i 2016, sier Lied.

Forventninger til 2016

I 2016 må kommunene ta et krafttak. Det må mer lønn til for at kommunene skal greie å rekruttere og beholde kunnskapsrike ansatte med høy utdanning, som lærere i barnehage og skole, sykepleiere og andre helsearbeidere. Et krafttak for bedre lønn fra 2016 må til for å sikre nødvendig kompetanse og dermed kvalitet i det kommunale tjenestetilbudet.

Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i kommunal sektor og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er svært stor og økende. Dette lønnsgapet må reduseres. Det vil også være avgjørende for å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Sliter med rekruttering

Mange kommuner og fylkeskommuner sliter med å rekruttere flere av Unios medlemsgrupper. Tall fra både SSB og KS viser at rekrutteringsutfordringene vil være betydelige for høgskole- og universitetsutdannede i kommunal sektor framover.

Landet står foran store omstillinger og viktige reformer, ikke minst i kommunal sektor. Verdiskapingen i kommunene er avgjørende for den samlede verdiskapingen i samfunnet. En kunnskapsbasert og omstillingsdyktig kommunal sektor er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv.

Det ble allerede i hovedoppgjøret i 2014 avtalt sentrale lønnstillegg som skal gjelde fra 1.5.2015 og et nytt lønnssystem som skal gjelde fra 1.5.2015.

Økonomiske krav

Unio krever en lønnsutvikling for lærere, barnehagelærere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre med høyere utdanning, som er på linje med lønnsutviklingen for kommunale ledere og andre grupper som bare forhandler sin lønn lokalt.

Andre krav

Unio krever at det partssammensatte utvalget som utredet et nytt lønnssystem for KS-området videreføres for å følge opp implementeringen av dette systemet. Utvalget må i tillegg utrede forslag til justeringer av systemet foran hovedtariffoppgjøret i 2016.

Forhandlingsfristen er torsdag 30. april klokken 24:00.

Powered by Labrador CMS