Årsplanen laget som barnebok brukes både pedagogisk og til kos og aktiviteter. Og ikke minst som forberedelse til barnehagestart. Her er Tove Kvalvik Holm sammen med pedagogisk leder Hege Vollan og barna Maiken, Rebeca og Karina.
Årsplanen laget som barnebok brukes både pedagogisk og til kos og aktiviteter. Og ikke minst som forberedelse til barnehagestart. Her er Tove Kvalvik Holm sammen med pedagogisk leder Hege Vollan og barna Maiken, Rebeca og Karina.

Lagde barnebok av årsplanen

Barnehagen er der for barnas skyld. Da er det vel en selvfølge at barnehagens årsplan også skrives om, nettopp for barna.

Publisert Sist oppdatert

I Rabben barnehage i Frøya kommune, er de helt klare i sin prioritering; det er barna det handler om. Og for å virkelig ta barnas medvirkning på alvor, lagde de ansatte en årsplan som også barna kan benytte og ha glede av, enten alene eller sammen med foreldre eller ansatte.

– Vi jobbet i grupper og kom fram til hva den nye årsplanen burde inneholde. Vi har brukt både Barnehageloven, rammeplanen og vår egen pedagogiske plattform. Deretter tok vi noen valg og trykte boka opp i tykt, rivesikkert papir slik at barna kan ha hver sin og bruke den aktivt, forteller medeier og faglig leder i Rabben barnehage, Tove Kvalvik Holm.

Her kan du se boka.

Tar barna på alvor

Boka blir delt ut i forkant av barnehageåret slik at barn og foreldre sammen kan bli kjent med barnehagen, rutiner og annet innhold. Det handler om identitet og tilhørighet.

– Det er mange bilder som skal gjøre barn mer interessert i boka og de kan kose seg med den selv om de ikke kan lese teksten.  For oss handler det handler først og fremst om vårt menneskesyn og at vi tar barna på alvor. Noe som igjen handler om medvirkning. Vi vil involvere de viktigste menneskene i barnehage enda mer enn vi har gjort før.

Gjennom årsplanen får barna innblikk i barnehagedagen, noe som bidrar til trygghet og forutsigbarhet. For barn som allerede kjenner barnehagen, vil innholdet i boka være gjenkjennbart.

Ser hvert enkelt barn

– Barn liker gjentagelser og hverdagshistorier som handler om dem selv. Sammen kan vi se i boka før gi starter en aktivitet, og etter at vi er ferdige. Her ligger det mye læring, sier Holm.

Det er den viktige hverdagspedagogikken som står i fokus. Hvordan de voksne møter barna i deres hverdag, slik at de får en best mulig tilværelse med solid bagasje som de skal ta med seg videre på ferden ut i den store verden.

– Det ligger en del arbeid i å lage en ny årsplan på denne måten. Hvorfor falt valget på nettopp denne metoden?

– Fordi vi er opptatte av å se det enkelte barn, individet. Vi vil formidle at vi ikke er like, men unike og alle som jobber her skal se enkeltbarnet hver dag. Relasjonen mellom barn og voksne og barna seg i mellom er det viktigste. Og årsplanen burde jo være barnas bok! Det er jo dem barnehagen er her for, sier Holm.

Flerkulturell

I begynnelsen er det et bilde av en kropp der de kan tegne seg selv eller lime inn et bilde. Rabben barnehage er flerkulturell og det er svært viktig for dem å la barna beholde sin identitet og stolthet over hvor de kommer fra. Derfor pryder en pepperkake forsiden der alle barna har en figur av seg selv med sitt flagg.

– Plattformen vår er viktig for oss. Alle nye ansatte må sette seg godt inn i plattformen og ønske å jobbe etter den. Det er et krav og det er arbeidsinstruksen deres. Vi bruker også boka for å la ungene trene på refleksjon og å tenke seg. Er det for eksempel mulig å få venner nå man ikke snakker samme språk? Hvordan kan vi da gjøre oss forstått? Årsplanen gjenspeiler veldig barnehagen vår og hvordan vi setter individet i fokus. Uansett hvor du kommer fra eller hvem du er, så er du like viktig for oss, sier Holm.

Men ofte brukes boka bare til kos.

– Den kostet litt, men er viktig for vår pedagogikk. Det er ikke dem og oss. Det er oss.

Powered by Labrador CMS