Advokat Hans Are Nyheim i PBL.

Anker barnehagesak til høyesterett

Barnehager fikk medhold om tilskudd. Kommunen anker dommen.

Publisert Sist oppdatert

Nesodden kommune anker dommen fra Borgarting lagmannsrett — som slo fast at kommunen ikke hadde anledning til å avkorte tilskuddet til fem private barnehager.

Nesodden kommune har i flere år urettmessig holdt tilbake tilskudd som Aurora steinerbarnehage, Stiftelsen Solsikken barnehage, Startgropa barnehage, Knerten familiebarnehage 1 og 2 har hatt krav på. Det har kommunen gjort fordi barnehagene ikke har hatt åpent 48 uker i året — og tilskuddet er avkortet for både 2008 og 2009.

Etter en rekke klagesaker, tapte kommunen saken mot barnehagene i Follo tingrett. Kommunen anket sammen med KS saken til lagmannsretten, som forkastet anken og dømte kommunen til å betale barnehagene 2,6 millioner kroner inkludert renter og saksomkostninger.

Prosessfullmektig Frode Lauareid, advokat i KS Advokatene, begrunner anken slik ovenfor Akershus Amtstidende:

– Anken er begrunnet i at det ikke er likeverdig at en barnehage som holder åpent færre enn 48 uker i året skal få akkurat samme driftstilskudd som barnehager som har åpent 48 uker i året. Dette er etter vår mening brudd på likebehandlingskravet som er fastsatt i barnehageloven.

Høyesterett vil trolig ta stilling til anken i begynnelsen av 2015.

Powered by Labrador CMS