Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Kommunen vil kjøpe barnehage –  og godkjenne 22 ekstra plasser

Dersom politikerne følger anbefalingen fra administrasjonen, vil Levanger kommune kjøpe Kosekroken barnehage for 2,5 millioner kroner mer enn den oppgitte markedsverdien.

Publisert Sist oppdatert

Kosekroken er i dag godkjent for 32 plasser og har på grunn av en midlertidig dispensasjon 37 plasser.

Levanger kommune mener imidlertid at barnehagen har oppholds- og lekearealer som tilsier at den kan godkjennes for 54 plasser når kommunen selv overtar.

Kjøper for 11 millioner

Derfor anbefaler rådmannen å kjøpe barnehagen for 11 millioner kroner selv om det er utarbeidet en takst med en vurdert markedsverdi på 8,5 millioner kroner.

«Det har vært en del salg av ikke-kommunale barnehager i det siste, og det utviklet seg en «markedspris» for kjøp og salg av barnehager. Denne ser ut til å ligge på ca 190.000 pr plass inklusive bygninger dersom bygningene er i god stand. Avtalt pris ligger noe over dette, men ettersom det også er potensialer for ytterligere plasser, har rådmannen kommet fram til å anbefale et kjøp for 11 mill kr som er framforhandlet etter en relativt lang prosess,» heter det i saksframlegget.

Teknisk verdi for bygninger og tomt er i taksten beregnet til 11.090.000 kroner.

Mindre til barnehagedrift

Kommunestyret i Levanger har tidligere vedtatt at det er et mål å øke andelen av kommunale barnehageplasser til 40 prosent.

Når Levanger etter planen overtar Kosekroken barnehage, regner kommunen også med å kunne bruke mindre penger på barnehage enn i dag.

«Rådmannens vurdering er at det skal være godt mulig for kommunen å drive barnehagen på en slik måte at kostnadene til barnehagedrift kan reduseres uten at kvaliteten på tjenestene forringes,» heter det i saksframlegget.

Private barnehager får tilskudd basert på de faktiske kostnadene i kommunale barnehager. Derfor vil reduserte kostnader kommunalt også resultere i lavere tilskudd til de private barnehagene.

Saken skal opp i formannskapet onsdag og til kommunestyret på et senere tidspunkt.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS