Arild M. Olsen, administrerende direktør i PBL.
Arild M. Olsen, administrerende direktør i PBL.

Ber om en verdig barnehagedebatt

– Barnehageansatte og eiere har et særlig ansvar for å vise respekt i debatten om private barnehager, sier PBL-direktør Arild M. Olsen.

Publisert Sist oppdatert

Det foregår med jevne mellomrom debatter om private barnehager og verdien og nødvendigheten av disse.

PBLs formålsparagraf er å bidra til kvalitet og verdiskapning i medlemsbarnehagene til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. Det er viktig at vi tåler å bli målt på dette.

For PBL er alle gode barnehager viktige, og det betinger at vil tåler oppmerksomhet om det vi gjør og at denne oppmerksomheten både kan være kritisk og negativ. Kritikk må møtes med åpenhet og innsyn i det som skjer i alle barnehager.

PBL har alle typer eierformer i vår medlemsmasse. Vi har enkeltmannsforetak, stiftelser, aksjeselskaper, samvirkeforetak, etc. Vi forventer at alle disse måles på det samme: Kvaliteten i tilbudet de skaper for barn, foreldre/foresatte, ansatte og samfunnet for øvrig. Alle medlemmer som oppfyller dette er like viktige for oss.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Vi lever i et demokrati og da er det lov å både være for og mot private barnehager. Dette er for noen en ganske intens og opphetet debatt. Det må vi tåle, men dette må skje etter de samme verdier og normer som PBL forventer at alle medlemmer har i sitt virke i barnehagen.

PBL landsmøte har som ett av fire punkter sagt at vi skal bidra til å forebygge mobbing i barnehagen og PBL har på bakgrunn av dette engasjert seg i partnerskap mot mobbing både nasjonalt og i Oslo. Dette stiller strenge krav til hvordan vi benevner og omtaler dem som er uenige med oss.

Jeg opplever fra tid til annen at det brukes karakteristikker og benevnelser om personer og foretak, som – hvis de hadde vært brukt mellom barn i barnehagen – hadde vært barnehagens plikt å få barna til å forstå at dette ikke er greit å si til eller om andre. Dette er benevnelser og uttrykk som de som bruker dem må ta ansvar for.

Uansett hvor provoserte dere blir, ber jeg om at det ikke brukes denne typen karakteristikker og benevnelser på noen av dem som ikke ønsker alle private barnehager vel. Som barnehageansatte og eiere, har vi et særlig ansvar for å vise respekt og forståelse uansett hvor usaklig vi synes angrepene er.

Powered by Labrador CMS