Foreldresamarbeidsutvalget, her representert ved Ida Skøyen, Anette M. Lorentsen og Anniken Gjendahl, har startet underskriftskampanje for å berge Øvre Hamna barnehage.
Foreldresamarbeidsutvalget, her representert ved Ida Skøyen, Anette M. Lorentsen og Anniken Gjendahl, har startet underskriftskampanje for å berge Øvre Hamna barnehage.

Foreldre har startet omkamp – prøver å stoppe vedtak om å legge ned barnehage

Kommunestyret i Lenvik vedtok før jul å legge ned Øvre Hamna barnehage fra 1. august 2018. Men foreldrene gir seg ikke.

Publisert Sist oppdatert

I en underskriftskampanje på nettstedet underskrift.no har foreldregruppa startet omkamp om barnehagen som ligger like utenfor Finnsnes sentrum i Troms.

Det er Folkebladet som skriver dette.

Kampanjen ble opprettet et par dager før julaften. 13 dager senere er det kommet 336 underskrifter.

I barnehagen vil foreldrene dessuten få et informasjonsbrev som de kan skrive under på og på den måten bidra til å påvirke politikerne.

– I løpet av januar skal politikerne bli konfrontert med underskriftene, sier Ida Skøyen i Foreldresamarbeidsutvalget i Øvre Hamna barnehage, til Folkebladet.

Slitne, men starter opp igjen

Ida Skøyen sier at de som har engasjert seg for å bevare barnehagen har vært slitne og derfor ikke hatt noen aktivitet i jule- og nyttårshelgen.

–  Nå skal vi starte opp med å ringe politikere, slik vi har gjort i hele høst, skrive innlegg i avisa og fortelle hvorfor vi er uenig i avgjørelsen. Jeg håper de vil se hvor feil avgjørelsen var, sier Skøyen til Folkebladet.

Hun mener det kommunen sparer på å legge ned barnehagen er en dråpe i havet i budsjettet til kommunen med mellom 11.000 og 12.000 innbyggere.

Sparer penger

Det var i forbindelse med budsjettbehandlingen i Lenvik kommune at det sist høst ble kjent at kommunen lå an til et overforbruk i 2018 på 13,85 millioner kroner.

Av budsjettforslaget fra de styrende partiene Høyre, Frp, KrF og Sp går det fram at Lenvik vil spare 300.000 kroner i 2018 på å legge ned Øvre Hamna barnehage. I 2019 vil helårseffekten være 780.000, mens besparelsen vil bli på nærmere en million kroner i 2021 når man på grunn av de kommunale kuttene også kan redusere tilskuddene til de private barnehagene.

Posisjonen i kommunen har ifølge Folkebladet regnet ut at det er en overkapasitet innenfor barnehagesektoren på mellom 50 og 70 plasser.

Ifølge barnehagefakta.no har Øvre Hamna barnehage 5,8 barn per voksen i barnehagene. Barnehagen har 28 barn og en pedagogandel på 57,1 prosent.

Ordfører hilser initiativet velkommen

Ordfører Geir-Inge Sivertsen (H) sier til Folkebladet at han ønsker foreldreinitiativet velkommen.

– De skal få legge det frem, så må regler vurderes opp mot det som kreves for et innbyggerinitiativ. Videre får man ta opp eventuelle nye momenter som kan bringes inn før man kan gå videre med en eventuelt ny avstemning og vedtak i saken, sier Sivertsen til avisa.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS