Det er viktig å gi barn grunnleggende kunnskap om seksualitet. Det lærer dem å kjenne egne grenser.
Det er viktig å gi barn grunnleggende kunnskap om seksualitet. Det lærer dem å kjenne egne grenser.

– La barna leke seksuelle leker

Åpenhet om seksualitet begrenser overgripernes handlingsrom.

Publisert Sist oppdatert

– Å legge lokk på seksualiteten kan bidra til å gi overgripere handlingsrom — og dette er noe overgriperne selv forteller. De er avhengige av at seksualiteten er tabu- og skambelagt, slik at de gjennom trusler og frykt kan holde overgrepene skjult, sier barnehagelærer og daglig leder Pia Friis i Tinkern Kanvas-barnehage.

Hun peker på at trygge og tolerante miljøer — der barna er trygge på sin egen seksualitet og at det er noe de kan snakke åpent med voksne om — blir overgripernes handlingsrom begrenset.

Da må man snakke om de positive sidene først, og bidra til at barn får et godt forhold til sin egen kropp.

Født med seksuelle følelser

– Barn er født med seksuelle følelser, og seksualiteten er iboende i alle mennesker enten vi vil eller ikke. Barn har alltid utforsket seg selv og andre gjennom lek, sier Friis og poengterer at følgende forutsetning er viktig i forhold til barn og seksualitet:

– Voksne har sex. Barn leker seksuelle leker.

Seksuelle leker har mange viktige funksjoner og tar flere ulike former. Her er noen eksempler på barns seksuelle leker:
• Doktorleker.
• Mor, far og barn.
• Utforskende leker som å se på hverandre, ligge oppå hverandre, danse nakne, spørre og fortelle hverandre og onanering med hånd eller mot gjenstand.
• Rumpeleker, som for eksempel å vise rumpa til hverandre.

– Seksuelle leker hjelper barna til å forstå at de ikke er alene om følelsene sine. Leken er en speiling av egen seksualitet. Den lærer barna å kjenne egne grenser og til å vise ømhet og den reduserer eventuell angst for nakenhet og nærhet. Og spesielt i forhold til det å lære og kjenne egne grenser, er det viktig å være i forkant og gjøre barna trygge, sier Friis og poengterer:

– Hvordan skal barna lære at de har lov til å si nei? Vi må begynne å si til barn at det ikke er lov for voksne å ta på barns tisser, og at de heller ikke har lov til å be barn om å ta på deres tiss — og det må skje på lik linje med at vi lærer barn at det ikke er lov til å stjele eller slå.

Utfordres på personlige normer

Hun mener barnehagen er en helt naturlig arena for barnas seksuelle leker. 97 prosent av barna har barnehageplass, så det er i barnehagen barna møtes i dag — og der er det både gutter og jenter. Og derfor bør barnehagen møte barn og foreldre med kunnskap, respekt og toleranse.

Likevel er det få barnehager som har et bevisst forhold til barns seksuelle leker. Det tror hun delvis skyldes at barnehagelærerutdanningene har lite eller ingen undervisning om temaet.

– Og så er det slik at personalet blir utfordret på sine egne personlige normer og følelser omkring seksualitet. Deres ureflekterte og ubevisste reaksjoner på barnas leker blir personlige — og ikke profesjonelle.

– Dette området er slik at man gjør ikke noe med det i barnehagen før det blir et problem, og da ringer de kanskje til meg. Barnehagene må ta tak i det før, for da blir ikke problemet så stort — hvis det blir problemer i det hele tatt, sier Friis.

Bør løftes inn i årsplan

Til tross for at vi lever i en seksualisert tid, hvor sex og nakenhet er naturlige tema i medier og unge mennesker har sex på tv, så velger mange voksne å forholde seg til barn og seksualitet gjennom å snakke om forplantningslære fremfor lyst og følelser. Og voksne utsetter helst temaet til puberteten. De håper at seksuelle leker ikke skjer og velger å se en annen vei dersom de likevel skulle skje.

– Så hvordan bør barnehagene møte foreldrene i forhold til at de lar barn leke seksuelle leker?

– De må være i forkant, og ta opp temaet allerede på første foreldremøte. De må dele kunnskap om barns seksualitet og behov for seksuell kontakt. De må gi foreldrene trygghet på at personalet tar vare på alle barna og at ingen lider overlast. Og så må de tørre å ha en faglig diskusjon hvis foreldrene er uenige og respektere foreldrenes syn ved gode dialoger.

– Skal ikke barnehagen ha noen grenser?

– Nei, så lenge ingen barn tvinges eller skades. Men det er viktig at vi hjelper barna å sette personlige grenser.

– Barns seksuelle leker bør sidestilles med rollelek, konstruksjonslek og alle andre leker vi leker i barnehagen. Dette er noe alle barnehager bør ta for seg, og temaet bør løftes inn i barnehagens årsplan — akkurat som alle andre diskusjoner som er naturlige i barnehagen.

Powered by Labrador CMS