Illustrasjonsfoto: Getty Images
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Norsk ledelsesbarometer: Ledere i barnehager tjener 18 prosent mindre enn andre ledere

Norske barnehageledere organisert i Lederne hadde i fjor i snitt 624.000 kroner i årslønn, viser tall fra Norsk Ledelsesbarometer 2018.

Publisert

Det er arbeidstakerorganisasjonen Lederne som for tiende året på rad har presentert Norsk Ledelsesbarometer. Her blir lederlønningene blant organisasjonens medlemmer i ulike bransjer og sektorer sammenlignet.

I februar 2018 gikk det ut et spørreskjema til alle aktive medlemmer av Lederne, og de fikk inn 1908 svar.

 «Det innebærer at vi har et godt grunnlag for å si noe om tendenser og generaliserbare funn for Ledernes medlemsgrupper», skriver Lederne i rapporten.

Fra 415.000 til 900.000

Årslønnen til en leder i barnehagesektoren lå i fjor - ifølge rapporten - i snitt på 624 000 kroner. 

I tallmaterialet går det fram at totalt 158 ledere i barnehager har rapportert inn fra 415.000 til 900.000 kroner i årslønn. Snittet er 624.016, noe som er nest lavest av de bransjene som er med i oversikten.

På landsbasis ligger en gjennomsnittlig årslønn for Ledernes medlemmer på 738 600 kroner. Altså er snittet i barnehagene 18 prosent lavere enn snittet blant utvalget totalt.

Ser du imidlertid på kolonnen for de lavest innrapporterte lønningene, kommer ikke barnehageledere dårligere ut enn ledere flest.

Større variasjoner i andre bransjer

Av tabellen under framgår det at noe av forklaringen til at barnehageledere kommer såpass mye dårligere ut enn gjennomsnittet, er at man i barnehagesektoren ikke har noen som har rapportert inn millionlønninger som trekker opp snittet. Særlig utenlandskeide foretak trekker opp gjennomsnittslønna i enkelte andre bransjer.

– Norge har ganske store variasjonene i lederlønn. I noen sektorer, som olje og gass, er lederlønningene forholdsvis høye, mens ledere i kommunal sektor jevnt over har lavere lønn, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen i en pressemelding.

  • PS! I de nye minstelønnssatsene for barnehagene i PBL-området, som det ble enighet med organisasjonene om i forrige uke, har pedagogiske ledere med null års ansiennitet en minstelønn på 435.400 kroner, mens en styrer med mer enn 27 års ansiennitet har en minstelønn på 601.800 kroner.
Powered by Labrador CMS