Gjengen i Langøy friluftsbarnehage gjør alt ute og elsker det!
Gjengen i Langøy friluftsbarnehage gjør alt ute og elsker det!

ÅRETS BARNEHAGE 2016: «Vi brenner for friluftsliv!»

Langøy friluftsbarnehage i Fjell kommune i Hordaland er kandidat nummer to i kampen for å vinne tittelen "Årets Barnehage 2016".

Publisert Sist oppdatert

Langøy friluftsbarnehage i Fjell kommune i Hordaland, er i overkant glad i å være ute. Slik blir det kanskje når en overvekt av pedagogene har gått natur- og friluftslinjen eller har studert utefag.

I Friluftsåret 2015 skikkelig tok de steget fullt ut og nå er den lille barnehagen med 41 barn ute fra levering til henting. Og mørke og kulde er så absolutt ingen hindring.

– Vi bestemte oss for et par år siden, for å starte dagen ute klokka sju med alle barna fra 1,5 år og oppover. De sju barna på småbarnsavdelingen starter inne. Vi fikk oss en grillhytte på utearealet slik at vi kunne brenne bål på kalde morgener og ellers ved behov. Vi har til og med varmekabler i gulvet slik at litt "sure" høstmorgener ikke skal føles så sure, sier styrer Lise Lauvik.

Hvorfor er dere nominert til «Årets barnehage»?

– Jeg tror det er fordi vi er en annerledes barnehage fordi vi er ute hele tiden. Det er en livsstil og alle som jobber her liker det de holder på med. Du må brenne for uteliv, og det vises i alt vi gjør, sier Lauvik.

Aldri har de hatt så god tid som etter at de flyttet ut. Alle barna har matpakker og de ansatte bruker ikke tid på matlaging, rydding etter mat, vasking av kjøleskap og alt det andre som følger med.

I nominasjonen fra ansatte vektlegges størrelsen på barnehagen. De liker at den er liten.

«Vi har godkjenning for 52 barn, men ønsker ikke å være større enn 41. Når vi ikke er så stor, er det lettere å se hvert enkelt barn. At vi er ute hele tiden, har ført til lavere sykefravær blant både voksne og barn og det har fjernet mange stressmomenter. Det er færre konflikter mellom barna. Det er aldri kjedelig å jobbe her og vi har eget naust med flere båter og kanoer. Vi har høns og sauer og vi fisker og setter teiner. Vi jobber rett og slett i verdens beste barnehage!»

Lauvik er glad og rørt over de gode ordene.

– Vi har mye informasjon på vår hjemmeside slik at nye og «gamle» foreldre skal se hva vi driver med og hvorfor. Vi snakker med alle nye foreldre om barnehagen og spør hvilke forventninger de har. Vi ser at dette er kjempeviktig, noen ganger har vi ikke det tilbudet foreldrene ønsker, og da er det viktig å være tydelig før nye barn begynner. Spesielt siden vi er så mye ute. Det passer ikke for alle, sier Lauvik, og synes det er helt greit og en ærlig sak.

– Da sier vi som Berit Bae: Vi må være tøffe nok til å si at dette er slik vi driver vår barnehage. Da er det nok mer riktig at dere søker dere til en annen barnehage.

– Hva er barnehagens viktigste oppgave?

– Vårt fokus ligger i det å gi barna varierte opplevelser. Summen av opplevelsene avgjør barnas motoriske utvikling for resten av livet. Alt vi jobber med, gjør vi ute fra barna er ett år gamle. Skal du klare å gi barna de rette utfordringene, må du tenke nytt hele tiden. Jeg mener at lekeapparatene som står utenfor barnehagen ikke gir barna nok utfordringer de fem årene de er i barnehagen, sier Lauvik.

Barnehagelærer Kine Henriksen supplerer:

– Det er utelekene jeg husker fra jeg var lita. Det er det jeg ønsker å gi våre barnehagebarn også. Dette er noe som vil følge dem resten av livet. Det grunnlaget vi legger nå, er ikke noe de kan ta igjen senere i livet. Grunnlaget må legges nå.

– Hva ønsker du barna skal ta med seg videre når de begynner på skolen?

– Allerede fra barna er ett år gamle, er de ute og beveger seg i terrenget. De motoriske ferdighetene de tillegger allerede da, betyr mye for lese- og skriveferdighetene senere, Lauvik.

– Og det er selvstendige barn som forlater barnehagen. For eksempel, når vi klinger med matbjella, går ettåringene til sekkene sine som henger på lave knagger, og henter matboksen. De utvikler tidlig selvstendighet, sier Henriksen.

– Vi har ikke den tradisjonelle førskolegruppa, men barna våre utvikler seg til å ta egne avgjørelser og kan tidlig gå på do selv og uføre oppgaver. De tilegner seg en enorm sosial kompetanse som de tar med seg videre. Det er viktig at ungene bruker det siste året i barnehagen på å ha det fint der de er, i stedet for å forberede seg så veldig på skolen. Og forskning viser at friluftsbarn blir mer selvstendige enn andre barn, sier Lauvik stolt.

Omleggingen fra avdelingsbarnehage til utebarnehage var dog ikke helt smertefri, men det har gått seg til.

– Det er klart at noen var uenige i endringene rundt profilen. Men hvis vi ikke får igjennom endringer, vil vi være en svak ledelse. De som ikke er enige må finne andre alternativer. Og de foreldrene som ikke var helt overbeviste, kom fort etter da de så hvor godt barna trivdes og vokste på å være ute. Vi sier ikke at vi er perfekte, men vi har funnet noe vi brenner for og har en sterk tro på kombinasjonen friluftsliv, barn og kompetente voksne.

Disse åtte barnehagene er nominert til "Årets Barnehage":

TRYKK HER for å stemme på din favoritt.

Powered by Labrador CMS