Brorparten av Læringsverkstedets ansatte deltok da Norges største private barnehagekonsern arrangerte årskonferanser i Kristiansand og på Gardermoen nylig. Foto: Læringsverkstedet
Brorparten av Læringsverkstedets ansatte deltok da Norges største private barnehagekonsern arrangerte årskonferanser i Kristiansand og på Gardermoen nylig. Foto: Læringsverkstedet

Møtte 4.100 ansatte – la vekt på de voksnes evne til å skape trygge og gode relasjoner med barna

Relasjonskompetanse var tema da Læringsverkstedet nylig arrangerte årskonferanser i Kristiansand og på Gardermoen.

Publisert

Under konferansen fikk deltakerne stifte bekjentskap med flere engasjerte og inspirerende foredragsholdere. Spennende innslag og flere morsomme filmsnutter skapte mye latter og god stemning blant deltakerne.

Det var 1100 deltakere på konferansen i Kristiansand og 3000 deltakere på Gardermoen. Totalt har Læringsverkstedet rundt 6.000 ansatte i Norge og Sverige.

Gi hvert barn mestringsfølelse

Når det gjaldt det faglige innholdet, gikk relasjonskompetanse som en rød tråd gjennom programmet.

- I Læringsverkstedet har vi alltid lagt vekt på relasjonskompetanse som viktig del av kvalitet. De voksnes evne til å skape trygge og gode relasjoner til barna, se den enkelte og gi hvert barn en mestringsfølelse er avgjørende for barns utvikling, sier Læringsverkstedets eiere Hans Jacob og Randi Sundby.

Satse enda mer

Eier Randi Sundby på scenen under Læringsverkstedets årskonferanse.
Eier Randi Sundby på scenen under Læringsverkstedets årskonferanse.

Med kunnskap om at de voksnes relasjonskompetanse er avgjørende for barns utvikling, vil Læringsverkstedet satse enda mer på dette i fremtiden.

- Kvalitet er ikke bare flere voksne, men voksne som er trygge på seg selv og kan inngå i et samspill med barna. En utfordrende del av relasjonskompetanse for oss voksne, er å vokse i egen trygghet og aksept av den en er. Det positive er at det er aldri for sent å vokse i relasjonskompetanse – det er noe som kan trenes på og øves opp. Vår visjon er å få verdens viktigste verdier til å vokse. Det gjelder både barn og voksne, sier Læringsvekstedet-eierne.

De første kritiske leveår

De peker på at moderne hjerneforskning viser at barnas første leveår er kritiske for å stimulere områder av hjernen som danner grunnlaget for all senere læring og utvikling.

For de minste er det sammenheng mellom dannelsen av viktige signalbaner i hjernen og responderende omsorgspersoner. Barna lærer at trygge voksne er til å stole på og vil dem vel som legger en «grunnmur» for emosjonell utvikling hos barnet.

Hjerneorganiske spor

- Det er et vindu i utviklingen når barnet er mellom tre og fem år som er spesielt viktig. Da bygges fundamentet for selvregulering. Barnet lærer seg å styre følelser, tanker og handlinger. Å lære seg å sortere all informasjon vi mottar i hjernen mellom viktig og uviktig, å tenke før en handler og ikke bli overveldet av følelser er avgjørende for samhandling med andre. Barn som ikke omgås tilstedeværende og anerkjennende voksne vil kunne få hjerneorganiske spor. De kan opptre avvisende og ha utfordringer med å inngå positive relasjoner med andre, sier Hans Jacob og Randi Sundby og legger til:

- Trening på og arbeid med relasjoner er derfor svært viktig når barna er i barnehagealder, derfor jobber vi hver dag for å bli enda bedre på dette.

Powered by Labrador CMS