– Vi har ambisjoner om vekst også i Finland.  Gjennom å overta Pilke, legger vi grunnlaget for å vokse videre gjennom oppkjøp og nyetableringer, sier Hans Jacob Sundby, som eier Læringsverkstedet sammen med Randi Sundby.
– Vi har ambisjoner om vekst også i Finland.  Gjennom å overta Pilke, legger vi grunnlaget for å vokse videre gjennom oppkjøp og nyetableringer, sier Hans Jacob Sundby, som eier Læringsverkstedet sammen med Randi Sundby.

Kjøper 146 barnehager i Finland - blir en av de største også der

Læringsverkstedet overtar Pilke førskoler, og blir med det en betydelig aktør også i Finland.

Publisert

Pilke førskoler er en ledende og anerkjent førskoleleverandør i Finland med 141 barnehager. De er etablert i 50 kommuner i Finland, fra nord til sør, kommer det fram i en pressemelding fra Læringsverkstedet, som med det offentliggjør at de vil satse tungt i  Finland i tiden som kommer.

– Vi har ambisjoner om vekst også i Finland.  Gjennom å overta Pilke, legger vi grunnlaget for å vokse videre gjennom oppkjøp og nyetableringer, sier Hans Jacob Sundby, som eier Læringsverkstedet sammen med Randi Sundby.

Læringsverkstedet har i dag 235 barnehager med plass til rundt 18 000 barn i Norge, og er med det den største private barnehageaktøren her til lands. De er også en av Sveriges største aktører under navnet Dibber førskoler og skoler, og er også etablert med barnehager i Tyskland, Latvia og Dubai.

– Norge er med rette stolt av ingeniørmiljøene, som er fremst i verden innen ny teknologi både på olje og gass og lakseoppdrett. Vi er en nasjon som reiser mye, og deler mye kunnskap. Vi vil være en del av den kunnskapsutvekslingen, men innen barnehagepedagogikk. Vi har et barnesyn og fagmiljøer innen barnehage vi skal være veldig stolt av - og vi vil være en bidragsyter på dette feltet også internasjonalt, sier Sundby. 

Pilkes virksomhet omfatter barnehager, etter-skolen-klubber og barnepass. Til sammen er det rundt 1900 medarbeidere og 10 000 barn i Pilkes førskoler og andre tjenester.

– Vi har mye til felles både med Finland som naboland og kultur, og kanskje spesielt med Pilke som barnehageaktør, sier Randi Sundby, som tror likhetene er et fint grunnlag for videre drift og godt samarbeid med alle de ansatte i tiden som kommer.

Høy kvalitet

– Finland er verdenskjent for sin høye kvalitet innenfor utdanningsbransjen, barnehager er intet unntak her.  Når vi nå kan utveksle kvalitetssystemer, kompetanse og pedagogikk mellom Læringsverkstedet som Nordens største aktør og Pilke som en svært anerkjent finsk aktør, har vi tro på at dette kan bli utrolig bra for både barna i våre barnehager, foreldre og ansatte, sier leder for kvalitet og pedagogikk i Læringsverkstedet, Tone Rollve, i pressemeldingen.

TALL

Nøkkeltall Læringsverkstedet/Dibber:

7 000 ansatte

25 000 barn 

350 barnehager/skoler

4 500 millioner i årlig omsetning

Nøkkeltall Pilke

2000 ansatte 

10 000 barn

146 barnehager

Etter skolen-aktiviteter ved 24 skoler

Omsetning i 2019: 66,2 millioner euro. 

– Vi har lenge hatt en fin dialog og debatt knyttet til kvalitet i barnehagen. En debatt som også engasjerer stortingspolitikerne våre. Vårt mål er å være en bidragsyter og leverandør nettopp av kvalitet - og på tvers av landegrensene. Finland har også et godt rykte, og vi håper på en positiv effekt av dette. At vi kan løfte kvaliteten sammen. Delingskulturen står sterkt hos oss, sier Hans Jacob Sundby. 

Det samme sier Minna Martikainen, som er daglig leder i Pilke: 

– Vi gleder oss til å bruke det beste fra to verdener til å skape Skandinavias beste barnehager; Finlands fokus på lekende læring og innovative læringsmetoder kombinert med Læringsverkstedets Hjerteprogram hvor alle barn får oppleve at de er verdifulle og trygge. Vi gleder oss veldig til å samarbeide videre, uttaler hun i pressemeldingen. 

Vil vokse enda mer

– Hvor store ambisjoner har dere i Læringsverkstedet: Hvor store skal dere bli? 

Spisskompetansen i Læringsverkstedet er barns utvikling, og da spesielt de første fem leveårene. Det å se at vi lykkes stadig bedre med å skape gode miljøer for lekende læring, samspill og mestring, har gjort oss til et veletablert stort fagmiljø med formål å løfte kvaliteten både i våre barnehager og sektoren. Ambisjonen vår er å vokse, og å nå ut til stadig flere - også ut over Europas grenser. 

Det er mange år siden Læringsverkstedet etablerte sine første barnehager i Dubai. Sundby forteller at de også er i ferd med å etablere en barnehage i Johannesburg i Sør-Afrika. 

– Vi begynner med én barnehage der, men har ambisjoner om å starte flere, sier Sundby, og er klar på at det også handler om å spre den nordiske barnehagemodellen til nok et kontinent. 

Han viser til at fundamentet i Læringsverkstedet er at alle mennesker er verdifulle, og Hjerteprogrammet, Læringsverkstedets program for sosial kompetanse, for å styrke barn og voksnes følelse av egenverd og evne til sosialt samspill.

– Vi skal være stolt av både barnesynet vårt og den nordiske barnehagepedagogikken. Det at vi er så opptatt av lek og lekens betydning, for eksempel. Gjennom jobben har vi reist mye, og sett på nært hold at barnets verdi og betydning ofte er en helt annen. I mange land har ikke barn noen verdi i seg selv. Vi har lyst til å være en aktør som bringer vårt syn på barn ut i verden. 

Powered by Labrador CMS