Kjetil Ørbeck gleder seg til jobben som administrerende direktør i Læringsverkstedet. Da får han det administrative ansvaret for nærmere 6000 ansatte og 20.000 barn, som dem i Læringsverkstedet Nerby barnehage.
Kjetil Ørbeck gleder seg til jobben som administrerende direktør i Læringsverkstedet. Da får han det administrative ansvaret for nærmere 6000 ansatte og 20.000 barn, som dem i Læringsverkstedet Nerby barnehage.

Den nye toppsjefen gleder seg aller mest til å møte barna

Kjetil Ørbeck (54) går fra privat barnevern og omsorg til privat barnehage – og tar gjerne debatten om de offentlige velferdskronene. Når han 1. februar tiltrer som administrerende direktør i Læringsverkstedet, er imidlertid å besøke barnehager det han gleder seg mest til.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke kom nyheten om at Kjetil Ørbeck blir ny CEO (adm. dir.) i Norges største barnehagekjede Læringsverkstedet.

For å sikre videre utvikling og ekspansjon av selskapet, samtidig som driften ivaretas og profesjonaliseres, vil Hans Jacob Sundby fratre som administrativ toppsjef. Sundby fortsetter å jobbe med strategi og ekspansjon og vil fortsatt være barnehagekonsernets ansikt utad.

Ørbeck selv sier i dette intervjuet med barnehage.no at han ikke er typen til å gjemme seg bort, men at han aldri ville ha takket ja til jobben om ikke eierne hadde vært så tydelige på at de fortsatt skal være like sterke fanebærere for Læringsverkstedet som de har vært til nå.

– Hvem er Kjetil Ørbeck?

– Kjetil er en gift trebarnsfar som har fått lov til å ha en lang leder- og forretningserfaring i yrkeslivet – og et aktivt og tungt omsorgsansvar privat.

– Hva tenker du om å gå inn i et stort barnehagekonsern?

– Det er både med ærefrykt og spenning og stolthet og glede at jeg gjør det. Det å skaffe full barnehagedekning er en av de viktigste reformene som har kommet til Norge de siste årene. Det har gjort noe med samfunnet for alltid. Å skulle få komme inn og prege denne sektoren videre; sikre at barna få den starten de fortjener – i et land med så mange muligheter – er kjempespennende for meg.

Fascinert av verdiambisjonene

– Hvordan havnet du i Læringsverkstedet?

– Jeg er nok en person som de kjenner til, de som jobber med rekruttering til verdibaserte virksomheter som også skal fungere kommersielt. Jeg er vel en «børs-og-katedral-person» og har erfaring fra flere selskaper i dette skjæringspunktet.

– Hvorfor takket du ja?

– Jeg takket ja fordi Læringsverkstedet er en stor og betydelig virksomhet som både har klare ambisjoner om å fortsette utviklingen og som også står sterkt forankret i verdigrunnlaget sitt. Det handler om å få fram den beste utgaven av ethvert menneske, uansett hvem man er og hvor i livet man er. Læringsverkstedet startet med en klar verdiambisjon, og jeg er sterkt fascinert over hvordan dette har holdt seg etter hvert som de har vokst seg store. Så er det sånn, at med den veksten som Læringsverkstedet har hatt, og med min erfaring med å organisere opp store virksomheter, så tror jeg at vi er en god kombinasjon når vi både skal sikre kvalitet og utvikle selskapet videre.

Privat og profesjonell kontakt med barnehage

– Hva slags kjennskap har du til barnehagesektoren?

– Den viktigste kjennskapen har jeg fått gjennom at jeg selv har hatt tre barn i barnehage. Det første av dem hadde en psykisk utviklingshemming, og dette var noe nytt både for oss og for barnehagen han gikk i. Dermed fikk vi være med på å forme hvordan den barnehagen kunne innlemme funksjonshemmede. Dette var også min første erfaring med å se hvor viktig barnehage er – ikke minst for familier med ekstra utfordringer. Ellers har jeg vært direktør for NKI, og dermed fått erfaring med en pedagogisk virksomhet. Jeg har også vært direktør på Frambu, et senter for sjeldne diagnoser, der jeg var ansvarlig for både barnehage og en skole. 

– Hvordan vil de ansatte i Læringsverkstedet merke at det er en ny administrerende direktør i selskapet?

– I og med at Hans Jacob Sundby har hatt ansvaret både for drift og utvikling, blir nok den viktigste forskjellen at jeg har anledning til å være mer tilstede for organisasjonen i det daglige. Jeg har en ledererfaring som går på individnivå, systemnivå, prosessnivå og strukturnivå, og jeg vil ha kapasitet til å jobbe enda mer aktivt med de ansatte. Men så skal jo både Hans Jacob og Randi Sundby være med videre. Da vil jeg håpe at de ansatt til merke at vi til sammen får større kapasitet på ledelse og utvikling når jeg kommer inn.

Gleder seg til å møte barna

– Hva ser du mest fram til i den nye jobben?

– Helt ærlig ser jeg mest fram til å få besøke noen av barnehagene: Det å se barna i barnehager som jeg ser og hører drives på en fantastisk måte. Det å oppleve hva Læringsverkstedet gjør og hvilken effekt den måten å tenke på og drive på, har for dem som opplever det.

– Hva tenker du er de største utfordringene for barnehagesektoren i årene som kommer?

– Nå er Læringsverkstedet blitt et internasjonalt konsern, så det er ulike utfordringer i ulike land. I Norge er forutsigbarhet i rammebetingelsene en stor utfordring. Det gjelder for alle som leverer tjenester på vegne av det offentlige. Da vil politiske skifter kunne føre til ulike kampanjer som endrer vilkårene. Vi er helt prisgitt hvilken vei politiske vinder blåser om det skal være bærekraft i sektoren. Derfor blir det viktig hele tiden å kunne informere om at man driver bra og til barns beste, og at det ikke bare er antallet ressurser, men også kvaliteten i ressursene som betyr noe.

– Blir det vanskelig å være administrerende direktør i et selskap når eierne fortsatt er ansatt og fortsatt skal være selskapets ansikt utad?

– Jeg tror det ville vært en mye større utfordring både for Læringsverkstedet, de ansatte og til slutt barna hvis ikke Hans Jacob og Randi Sundby fortsatt skulle tale Læringsverkstedets sak med sin pedagogiske bakgrunn. Jeg er vant til å ha veldig dyktige mennesker rundt meg, folk som er langt bedre enn meg på mange ting. Og jeg ville ikke tatt jobben om ikke Hans Jacob og Randi var så tydelige på at de skal fortsette i Læringsverkstedet og være vel så tilstede og like sterke fanebærere for Læringsverkstedet videre. Men når det er sagt, vil jeg også vises utad. Jeg er ikke den som gjemmer meg bort.

– Må skape innovasjon

– Team Olivia, der du jobber nå, driver med blant annet barnevern og omsorg. Læringsverkstedet driver private barnehager. Du insisterer på å være upopulær blant politikere på venstresiden?

– Nei, jeg har god kontakt med mange som tilhører venstresiden. Men når man i ulike sammenhenger ønsker å være prinsipielle, kan det bli til at ideologi styrer en del valg man tar. Jeg kjenner mange som tilhører venstresiden og som er forkjempere for kvalitet i tjenestene, og snakker varmt om det. Så ender de opp med konklusjonen om at bare det offentlige skal gjøre jobben. Det er feil konklusjon. Da blir tjenestene dyrere for samfunnet. Da blir de også dårligere, for man skaper ikke innovasjon. Og det er noe vi nødt til å gjøre framover, for vi blir ikke rikere her i landet i årene som kommer. Vi vil alle sikre velferden, men er uenige om hvordan det skal gjøres. Derfor må vi også skape bedre arenaer for å snakke sammen.

– Men har ikke partier som SV og Rødt et poeng når de argumenterer for at alle offentlig bevilgede velferdskroner skal gå til velferd - og at det derfor må bli forbud mot profitt til private eiere?

– Nei, det har de ikke, fordi det går flere penger til omsorg ved at de private gjør en del av jobben enn dersom det offentlige gjør alt. Det offentlige sparer omtrent to milliarder kroner i året på bruken av private barnehager. Dette er barnehager med lavere sykefravær og høyere foreldretilfredshet enn de offentlige barnehagene. Så dermed er det ikke riktig at offentlig eierskap nødvendigvis gir mer velferd.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS