DEBATT

«Vi inkluderer flere i læringsprosessen hvis vi ser at alle har et forskjellig utgangspunkt», skriver artikkelforfatteren.

Inkludering av barn i læringsfellesskapet i dagens barnehager og skoler

«Å høre til i fellesskapet er en viktig ramme for læring og utvikling, enten man er stor eller liten», skriver artikkelforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Inkludering er vanskelig å definere innenfor læringsprosessene. Det vi kan se er at barn trenger tilpasset opplæring, og det er vår oppgave som lærere å gi barna like muligheter og inkludere dem i læringsmiljøet. Det er ikke alltid det fungerer, og vi må arbeide hardt for å få dette til. Likevel kan dette til slutt skape mer glede for læringen hos barna vi møter på vår vei gjennom barnehage- og skolesystemet.

Inkludering innebærer at alle tar del i læringsfellesskapet i barnehage og skole. Alle mennesker har et behov for å være en del av et fellesskap. Å høre til i fellesskapet er en viktig ramme for læring og utvikling, enten man er stor eller liten.

Inkludering av elever i alle utviklingssoner

Ludvigsen-utvalget har arbeidet frem et forslag om mer tverrfaglig arbeid innenfor fagområdene på skolen. Dette for at elevene skal få mer tid til å tilegne seg fagstoffet de skal arbeide seg igjennom. Utvalget ønsker å fremheve at metoden for læring hos barn er forskjellig, og derfor er det viktig å tilpasse opplæringen deretter.

Dette vil si at skolesystemet i dag har et syn på læring som gjør at barn som har utfordringer i læringsprosessen, fort kan falle av. Dette kan vi for eksempel se på prosentandelen som ikke fullfører videregående skole.

Læring handler om å inkludere alle barn i læringsfellesskapet og prosessen.

Vil inkludering si at alle gjør nøyaktig det samme?

«Det finnes mange veier til Rom» er et fint ordtak. Det samme gjelder læring for barn og voksne. I dagens samfunn er vi veldig mot kroppspress, og for at alle ser forskjellige ut. Det er veldig bra, men hva om vi kan opplyse samfunnet om at vi lærer like forskjellig som vi ser ut?

Jeg lærer ikke på samme måte som deg. Selv er jeg en person som må se læring i praksis før jeg forstår. Noen er teoretikere som ikke klarer praksis så godt, men gjør det at vi ikke skal få lære det samme?

Forskjellig utgangspunkt

Vi inkluderer flere i læringsprosessen hvis vi ser at alle har et forskjellig utgangspunkt. Det vil kanskje si at skolesystemet må endres i måten vi lærer bort til elevene. Dette er krevende for alle lærere der ute, og jeg vet ønsket er stort for å få dette til innenfor klasserommet. For det er nettopp dette.

Ofte blir barn som har en annen læringskurve enn de fleste, som ikke passer innenfor boksen, tatt ut av klasserommet. Hva om skolen kunne ha arbeidet mer med å tilrettelegge for den enkelte, og arbeide mer tverrfaglig? Her kan vi snakke om prosjekter der læringsmålet er det samme, men hvert individ har en tilrettelagt læringsprosess som tar utgangspunkt i deres utviklingssone. Hvor er barnet nå, og hvor fort skal vi arbeide for at faginnholdet skal læres? Det vil til slutt si at barna lærer det samme, men de bruker forskjellige veier for å komme i mål.

Hva skjer når spesialpedagogen er ferdig?

I barnehagen er tverrfaglig arbeid en relativt vanlig arbeidsmetode. Det jobbes tverrfaglig med innholdet i fagområdene som det står i rammeplanen for innhold og oppgaver i barnehagen. Barnehagen ser hvor barna er i deres utviklingssone og arbeider ut fra det. En grunn til at dette er lettere i barnehagen er at læringsmålene i barnehagen er videre enn i skolen. Selv om det tverrfaglige arbeidet kan være godt, tar en de som har særskilte behov for læring ut av gruppen når spesialpedagogen kommer. Dette gjelder også de barna som trenger å øve på sosial kompetanse.

Spesialpedagogen kommer inn og tar med seg et par barn. Her blir de tatt ut av gruppen for å lære i sitt eget tempo. Det er bra, for barna skal få de timene med spesialpedagog de har rett på. Ingen tvil om det, men kan vi være mer inkluderende i læringsfellesskapet etter at spesialpedagogen har dratt? Kanskje vi pedagoger kan inkludere det fokuset på læring inn for hele gruppen? Dette gjør kanskje at de barna som blir tatt ut av gruppen kan føle seg mer inkludert i gruppen. Her er det inkludering av alle barn i alle ledd av læringen.

Å være fem eller seks år, og bli tatt ut av gruppen, kan føles som å bli holdt utenfor i noen tilfeller. Her må vi være oppmerksomme på måten vi inkluderer læringen på. En kan se at dette ofte er en liten fallgruve for mobbing.

Inkludering i læringsfellesskaper og i det sosiale fellesskapet er så enormt viktig for barn. Vi skal lære dem at alle er forskjellige, men kan det skje gjennom inkludering? Kanskje kan læringen få en fremskyndet prosess hvis vi arbeider med utfordringene gjennom hele dagen og ikke kun i spesialpedagogtimene.

Powered by Labrador CMS