Mener det må satses mer på barnehagene i de levekårsutsatte områdene i hovedstaden

En ny rapport har undersøkt ulike indikatorer for barnehagekvalitet i de mest levekårsutsatte områdene i Oslo. Resultatene er nedslående, skriver Dagsavisen.

Publisert

– Barnehagene i delbydelene Nedre Tøyen, Enerhaugen og Grønland i Gamle Oslo er noen av de dårligste barnehagene vi har, forteller Line Oma (Ap), leder i bydelsutvalget i Gamle Oslo, til Dagsavisen.

Rapporten har sett på barnehagedekning og pedagogtetthet, språkarbeid, bygninger og uteareal, fysisk aktivitetsnivå og kosthold. Totalt 15 barnehager i de tre områdene har vært gjenstand for ulik grad av kartlegging.

– De scorer jevnt over dårlig på alt, sier Oma til avisa.

Hun mener det nå kreves en skikkelig satsing på barnehager i utsatte områder, fra bydel, kommune og regjering.

Nedslitt bygningsmasse

På bestilling av bydelen har Omsorgsbygg gjennomført en byggteknisk gjennomgang på syv kommunale barnehageanlegg i de undersøkte områdene. Gjennomgangen avdekker blant annet nedslitt bygningsmasse med betydelig vedlikeholdsetterslep, små, trange uteområder og slitne eller mangelfulle kjøkkenfasiliteter, skriver Dagsavisen.

– Barnehagene er små, og de ligger gjerne inne i boligområder og bygårder. Barna trenger gode, hyggelige lokaler som innbyr til lek og læring. Vi må investere, bygge nytt og attraktivt. Mange av disse barna bor i tillegg trangt og nedslitt i kommunale leiligheter, sier Oma til avisa.

I Bydel Gamle Oslo er andelen lavinntektshusholdninger over 60 prosent høyere enn gjennomsnittet i hovedstaden. Delbydelene Nedre Tøyen, Enerhaugen og Grønland ligger 150-175 prosent høyere enn bygjennomsnittet på indikatorer for fattige husholdninger med barn under 18 år, opplyses det i rapporten.

Powered by Labrador CMS