Fersk barnehagelærer: Ingunn Skår Skogen (48) er nylig ferdig utdannet barnehagelærer og et viktig tilskudd i Stavanger kommunes prosjekt om et solid kvalitetsløft i barnehagesektoren.
Fersk barnehagelærer: Ingunn Skår Skogen (48) er nylig ferdig utdannet barnehagelærer og et viktig tilskudd i Stavanger kommunes prosjekt om et solid kvalitetsløft i barnehagesektoren.

Hever kompetansen med utdanning

En viktig del av kvalitetsløftet i Stavanger omhandler kompetanse. Da er det viktig å ha kvalifiserte folk i jobb. Ingunn Skår Skogen (48) er en av dem.

Publisert Sist oppdatert

Hun har jobbet som assistent og barne- og ungdomsarbeider i samme barnehage siden 1992. I dag er hun nyutdannet barnehagelærer etter at hun tok utdanningen gjennom et studietilbud fra kommunen. Tilbudet innebar at 48-åringen jobbet deltid i Mariamarka barnehage, samtidig som hun studerte og fikk stipendstøtte fra kommunen på til sammen 120.000 kroner. Til gjengjeld må hun binde seg til en av kommunens barnehager i to år etter endt utdanning.

  – Jeg har alltid likt å jobbe med barn og har alltid likt meg i barnehagen. Samtidig har jeg følt behov for mer kompetanse, forteller hun til barnehage.no.

Flere barnehagelærere

Utdanningsordningen i Stavanger kommune er en del av kvalitetsløftet i sektoren for å få økt kompetanse og mer fagfolk i barnehagen. For det er stor mangel på barnehagelærere i oljebyen og rundt 40 prosent av de som jobber i en kommunal barnehage, er ufaglærte. Mens prosjektet «Stavangerbarnehagen» omfatter både private og kommunale barnehager, er studietilbudet med stipend forbeholdt ansatte i kommunale barnehager.

– Stavanger kommune har arbeidsgiveransvaret for de kommunale barnehagene og inkludert i dette ligger et ansvar for rekruttering og kompetanse. Kompetansetiltak, inkludert stipendordninger retter seg derfor mot ansatte i disse barnehagene. De private barnehagene har selvstendig arbeidsgiveransvar inkludert forvaltning av egne budsjett og ansvar for egen kompetanseutvikling, sier rådgiver Terese Ramsland.

Hun jobber med rekruttering av personell til barnehagen og forteller at potensiale for å utdanne innen egne rekker er stort. Hvert år får minst 25 ufaglærte tilbud om å ta barne- og ungdomsarbeiderfaget i kombinasjon med jobb i barnehage. Siden 2008 har kommunen også tildelt stipendordninger til ansatte som har ønsket å ta bachelor innenfor sykepleier, vernepleier eller barnehagelærerutdanningen, slik Ingunn Skår Skogen tok.

 – Spesielt på barnehagelærerutdanningen har dette tilbudet vært populært, sier Ramsland om ordningen som årlig tildeler stipend til rundt 30 søkere.

– Vi ser at det hjelper. Antall dispensasjoner går ned og vi får stadig flere barnehagelærere fra egen stab, tilføyer hun.

Bostøtteordning

I tillegg til utdanningstilbudet har Stavanger kommune innført en bostøtteordning for barnehagelærere som ønsker å flytte til Stavanger hvor de får 5000 kroner i måneden i bostøtte eller så kan den velge et etableringstilskudd på 40.000 kroner, hvor 30.000 betales ved oppstart i jobb og det resterende etter ett år.

Ramsland er opptatt av at kommunen med gunstige ordninger ikke skal lokke pedagoger fra andre barnehager i nærområdet eller kommuner som sliter med rekrutteringen. 

– Vi «stjeler» aldri barnehagelærere fra andre som sliter med nok kompetanse, men har blant annet tett dialog med Nav Eures, som holder oss oppdatert på hvilke land som har for mange barnehagelærere. Da reiser vi ut på messer for å tilby pedagogene jobb hos oss. Det har blant annet gjort at vi tidligere har rekruttert fra Danmark.

Stor forskjell

Selv om Ingunn Skår Skogen som barne- og ungdomsarbeider fikk mye ansvar i barnehagen og gjorde en god jobb, merker hun stor forskjell på egen kompetanse etter at hun nå har tatt barnehagelærerutdanningen.

– Jeg reflekterer mye mer og jeg er overbevisst om at min utdanning bidrar til økt kvalitet. Jeg tenker annerledes og bruker pedagogikken i alt jeg jobber med. Tidligere kunne jeg for eksempel dele opp frukt og servere til barna. I dag deler vi opp frukten sammen og bruker blant annet matematikk når vi teller bitene. 

Powered by Labrador CMS