De ansatte i Smedhusåsen barnehage på Rygge brenner for foreldresamarbeid og barndommens egenverdi. De er en av åtte finalister i konkurransen om å bli 'Årets barnehage 2016'.
De ansatte i Smedhusåsen barnehage på Rygge brenner for foreldresamarbeid og barndommens egenverdi. De er en av åtte finalister i konkurransen om å bli "Årets barnehage 2016".

ÅRETS BARNEHAGE: «Barnas behov og velvære har alltid første prioritet»

Smedhusåsen barnehage SA på Rygge er finalist i kåringen om å bli «Årets barnehage 2016» sammen med sju andre norske barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Visjonen for Smedhusåsen barnehage er: Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem og de har fire satsningsområder: Lek, danning, uteliv og personalutvikling.

Daglig leder Royne K. Berget, er beæret over å være en av finalistene i konkurransen.

– Hvorfor er dere nominert til «Årets barnehage»?

– Jeg tror ikke det er en spesiell eller isolert årsak som gjør at vi er nominert til «Årets barnehage», men summen av flere ting over lang tid. Vi har skåret høyt i den årlige brukerundersøkelsen vår i mange år, samtidig som vi har jobbet systematisk med å forbedre oss innenfor de områdene vi har skåret lavest, forklarer Berget.

Barnehagen har fått mye oppmerksomhet for sitt innovative foreldresamarbeid og bruker mye tid på å trygge nye foreldre:

– Vi har foreldremøte for nye foreldre før barna starter opp i barnehagen og ekstra bemanning under tilvenningsperioden bidrar til en tryggere og roligere oppstart der vi fortere blir kjent med hverandre. Tilbakemeldingene fra de nye foreldrene er ubetinget positive. De slapper mer av og føler seg tryggere på at «dette skal gå bra». Så har vi årlige faglige foreldremøter der pedagogene kurser foreldrene i aktuelle temaer, bidrar til å synliggjøre og løfte fram kompetansen og profesjonsutøveren i barnehagelærerne. Foreldrene får også mer respekt og tillit til de ansatte, sier Berget.

Han mener at foreldre som er tilfredse og opplever et godt barnehagetilbud er den beste reklamen de kan få.

– Vi er opptatt av omdømmet vårt og ønsker å være synlige for engasjement og faglighet, og for at vi taler barnas sak. Dette har medført at vi en rekke ganger har hatt flest søkere i kommunen, til tross for at beliggenheten til barnehagen skulle tilsi noe annet. Stadig blir jeg kontaktet av søkere som har blitt anbefalt barnehagen vår, fra nåværende eller tidligere foreldre, sier Berget.

Han tror også at et stort fagmiljø har ført til at de beholder pedagogene.

– Vi skal kun ha folk som faktisk ønsker å jobbe med barn og som har den rette kompetansen og både foreldre og ansatte skal være trygge på at når vi gjør forandringer, er det fordi vi mener det er til det beste for barna og barnehagen.

I nominasjonene spares det ikke på konfekten og Smedhusåsen får som fortjent. 

"Alle de ansatte har en egen evne til å få barna til å føle seg spesielle og verdsatte, og oss foreldre til å føle oss hørt og sett. Det er en god følelse å levere gutten min her hver dag, og det vet jeg er det samme for de fleste foreldrene som er så heldige å ha barna sine i nettopp denne barnehagen."

"Sammenliknet med de andre barnehagene i kommunen, er det med klar margin færre barn per ansatt i Smedhusåsen barnehage. Dette er en direkte følge av at alle penger blir brukt til drift av barnehagen. Heller ikke eierstyremedlemmer mottar godtgjørelse på noen som helst måte."

Og daglig leder får også høre det:

"Smedhusåsen barnehage har opparbeidet seg en god og stabil ledelse over mange år. Daglig leder, Royne Berget er en person som er genuint opptatt av å gjøre hverdagen til det beste for sine kollegaer og for barna. Han er engasjert og fremstår som en lokal frontfigur som kjemper for barnas fremtid i barnehagen, og et rettferdig økonomisk grunnlag for alle barnehager uansett eierforhold eller bosted. Dette engasjementet viser han gjennom mange artikler i lokale samt riksdekkende medier. Han er en stor ressurs for barnehagen, og godt likt av de ansatte og av oss foreldre."

– Hva er barnehagens viktigste oppgave?

– Å være barnas ambassadør. I alt vi gjør og foretar oss skal vi ha barnas beste i fokus. Når planer og organisering legges, skal barnas behov og velvære alltid ha første prioritet. Vi skal ivareta barn på lik linje, uansett hvilken bakgrunn og hjemmeforhold de kommer fra. Det meste av utvikling i et menneskes liv foregår de første årene i et barns liv, derfor er jobben som blir lagt ned i barnehagen helt avgjørende for barnas sosiale kompetanse, selvfølelse og trygghet. Alt som trengs hos et menneske for å fungere i samfunnet resten av livet, sier Berget.

– Hva ønsker du barna skal ta med seg videre når de begynner på skolen?

– At de har en indre trygghet i seg selv og at de er best mulig forberedt og rustet på det som møter dem når de begynner på skolen. At de er selvstendige og at de har verktøyene som trengs for å fungere i en ny setting, som skolen er. At de tar med seg gode verdier og holdninger fra barnehagen.

Det er også viktig at barna er vant til å være en del av en gruppe. Det å tørre og stå fram for å si noe, lytte til andre, samarbeide, ta hensyn og vente på tur.

– Vi skal vite at vi har gjort alt vi kan for barna før de forlater oss. Vi skal ikke sitte igjen med en dårlig magefølelse om at vi kunne eller burde ha gjort mer, mener Berget bestemt.

– Det er uansett en ære å bli nominert, så det er stor stas uansett hvordan det går.

Disse åtte barnehagene er nominert til "Årets Barnehage 2016":

TRYKK HER for å stemme på din favoritt.

Powered by Labrador CMS