Utdanning og kompetanseheving er et ledd i å øke kvaliteten i barnehagene.
Utdanning og kompetanseheving er et ledd i å øke kvaliteten i barnehagene.

Utdanningene sprer fordommer om private barnehager

Nøkkelen til bedre kvalitet i barnehagen er ikke forutinntatt og ideologisk kritikk av private barnehager og de som jobber der, fra de som utdanner fremtidens barnehagelærere.

Publisert Sist oppdatert

Økt kvalitet i barnehagen er et av regjeringens satsingsområder, og det er nå et stort fokus på kompetanseheving i barnehagesektoren i Norge.  Gjennom deltagelse på den nasjonale styrerutdanningen, har vi hatt tema som omhandler blant annet kriterier for god ledelse, kvalitet og utvikling i barnehagen. Et innholdsrikt studium på mange måter, og et studium som har gitt meg et kritisk blikk på utdanningsinstitusjonens rolle for barnehagenes kvalitetsutvikling.

Gjennom studiet har det vært mange faglige diskusjoner med styrere fra hele landet. Fagfolk som kjenner barnehagesektoren fra innsiden, og som kjenner rammebetingelsene for den enkelte barnehage.  Gjennom eksempler fra barnehager i landet, ble forskjellene på kommunenes organisering av barnehagesektoren tydelige.

Forskjellene som er i den norske barnehagesektoren utfordrer ikke bare kvaliteten på landets 6.087 barnehager, men det utfordrer også utdanningsinstitusjonene i aller høyeste grad.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Hvordan klarer skolen å formidle de store ulikhetene, slik at kommende barnehagelærere vet hva som møter dem når de skal ut i jobb?  Dagens studenter er mine fremtidige kollegaer, og vi trenger ansatte med god kjennskap og forståelse for yrket.

Om en tenker på skolen at barnehagene er for dårlige på hygiene, bør de gjøre seg kjent med blant annet PBL sitt HMS-system som brukes av mange private barnehager, før det stadfestes. Videre om det tenkes at dagens barnehager diskuterer interiør og oppskrifter på personalmøtene, bør de gjøre seg kjent med barnehagenes kompetansehevingsplaner før det stadfestes.

I samfunnet er det etablert mange holdninger og «såkalte sannheter» om barnehagens innhold, kvalitet og eierskap. Spesielt privat eierskap er omstridt blant politiske miljøer og fagforeninger.

For å sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager, må institusjonene som utdanner morgendagens barnehagelærere og styrere behandle barnehager med ulikt eierskap likeverdig og med respekt. 53 prosent av de 6.087 barnehagene i Norge er private, 47 prosent er kommunale. Problemstillinger, drøftelser eller perspektiver knyttet til privat barnehagedrift har liten plass i styrerutdanningen.

Når forelesere på en utdanningsinstitusjon, valgt av landets øverste utdanningsmyndigheter, bidrar til negative holdninger og spredning av fordommer mot privateierskap, kan det ha alvorlige konsekvenser for kvaliteten på utdanningen.

Dette opplevde jeg under en forelesning med ekstern foreleser som skulle undervise i finansieringssystemet av barnehagesektoren. Budskapet jeg satt igjen med, var at dårlig kommuneøkonomi skyldtes overskudd til private eiere.

Private barnehager og eiere er ofte i søkelyset. Det må vi også tåle, siden vi er private aktører som tilbyr en offentlig tjeneste finansiert med offentlige midler. Men jeg synes likevel det er beklagelig når samfunnet bidrar til en aksept for at vi og våre ansatte utsettes for forutinntatt og ideologisk kritikk fra politiske partier, fagforeninger eller foredragsholdere på utdanningsinstitusjoner.

Skal vi lykkes med å heve kvaliteten i barnehagene, må dette løftet skje på alle plan, inkludert ved skolene der barnehagelærere får sin utdanning.

Powered by Labrador CMS