Ole Bredesen Nordfjell er seniorrådgiver i Ressurssenter for menn.
Ole Bredesen Nordfjell er seniorrådgiver i Ressurssenter for menn.

Etterlyser satsing på rekruttering av menn til barnehagesektoren

Seniorrådgiver Ole Bredesen Nordfjell i Ressurssenter for menn, mener det er nødvendig med en ny offentlig rekrutteringssatsing for å kunne øke andelen menn i norske barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken var Nordfjell en av foredragsholderne under en konferanse i regi av Dronning Mauds Minne Høgskole, om hvordan rekruttere og beholde menn i barnehagen.

– Jeg mener det er viktig at barn møter både kvinner og menn i barnehagen – at det er et mangfold når det gjelder begge kjønn, sier Nordfjell.

– Jeg ønsker meg et samfunn hvor både menn og kvinner stiller opp. Vi trenger ressursene til mennesker som bryr seg om barn, og da trenger vi alle. Det er dårlig utnyttelse av arbeidsstyrken å bare rette seg mot den ene halvdelen av befolkningen, fortsetter han.

Andelen menn stabil

I 1997 var seks prosent av de ansatte i norske barnehager menn. De siste par årene har prosentandelen ligget stabilt på rundt ni prosent.

– Hvorfor tror du det er så vanskelig å få flere gutter og menn til å velge barnehagen som arbeidsplass?

– Forskning viser at hovedgrunnen er at mange menn ikke tenker på barnehagen som et alternativ. De har på en måte ikke barnehagen på radaren sin. Forskning viser også at menn som velger barnehage som arbeidsplass gjerne har en mor, annen slektning eller kjenner noen som har jobbet i barnehage. Eller at de på en eller annen måte har kommet borti barnehagen, for eksempel gjennom tiltak som «Lekeressurs», og erfart at de er gode på å jobbe med mennesker og tenker at dette kan være noe for dem, sier Nordfjell.

Men kun tiltaket Lekeressurs er for smått, mener han.

Ønsker ny offentlig satsing

Nordfjell poengterer at det var en stor økning i antall mannlige ansatte i barnehagesektoren fra 2004 til 2010, en periode det også var en offentlig satsing på å rekruttere flere menn til barnehagene.

– Det offentlige signaliserte gjennom denne kampanjen at dette var arbeidsplasser som også egner seg for menn, sier han.

– Hva mener du må til for å få flere menn til å velge barnehage som arbeidsplass?

– Jeg tenker at det krever en tilsvarende satsing. Myndigheten må tydelig signalisere til menn at dette er en jobb for dem, for ellers er det de kulturelle stereotypiene om at barnehageyrket er et kvinneyrke som får råde, og da kommer ikke barnehagen på radaren til menn, sier han.

Nordfjell viser til Tyskland som siden 2010 har hatt en programsatsing for å få flere menn i barnehagene, hvor utdanning står i sentrum. Satsingen er ledet av et minidirektorat bestående av forskere og andre eksperter på menn i barnehager og har hatt gode resultater, opplyser han.

Tyskland er nå oppe i 6 prosent menn og puster dermed Norge i nakken.

Mener utdanningen har et ansvar

Seniorrådgiveren mener også at utdanningene må ta sin del av ansvaret i rekrutteringsarbeidet.

– Det er nok mange utdanningsinstitusjoner som er opptatt av å få opp andelen mannlige studenter, men det trengs en backing fra departementet i form av ressurser og at de også stiller større krav til utdaniningsinstitusjonenes arbeid for å bedre kjønnsbalansen på studiene, avslutter han.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS