Direktør Katrine Stegenborg​ Teigen i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager lanserer i dag nye nettsider. Foto: Mariell Tverrå Løkås
Direktør Katrine Stegenborg​ Teigen i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager lanserer i dag nye nettsider. Foto: Mariell Tverrå Løkås

Lanserer ny nettside: – Vi har store ambisjoner om å spre kunnskap 

– Vi vil gjøre det lettere å finne fram i jungelen av kunnskap, sier direktør Katrine Stegenborg​ Teigen i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. 

Publisert

I dag lanserer kunnskapssenteret ny nettside. 

– Det er en nettside der vi både skal presentere det vi jobber med og kan tilby barnehagesektoren, samtidig som vi skal bygge opp en plattform som gjør det enklere å finne fram i jungelen av informasjon og materiell som finnes der ute - og som det kan være vanskelig å finne, sier Teigen. 

Hun er både stolt og glad over å endelig være på nett. 

– Det er den første nettsiden her til lands der man har ambisjon om å samle denne typen kunnskap. Jeg er kjempestolt og glad over at vi endelig kan presentere siden, og håper den blir tatt godt imot. Det har vært veldig artig å jobbe med den så langt, og nå gleder vi oss til å utvikle siden videre. 

Her finner du den nye nettsiden. 

God oversikt

FAKTA: DETTE FINNER DU PÅ DE NYE NETTSIDENE

  • Oversikt over longitudinelle forskningsprosjekter med tema relevant for barnehagesektoren.
  • Relevante kurs for barnehageansatte. Aktuelt nå er rammeplankurs og naturpilotkurs.
  • Webinarer og blogginnlegg med tips til barnehagene.
  • Oversikt over alle nasjonale sentre.
  • Informasjon om hva kunnskapssenteret kan hjelpe din barnehage med, og hva de jobber for og med.
  • På sikt vil det opprettes en større kunnskapsbank som skal dekke mye relevant forskning og ressursmateriell for barnehagene.

Det betyr blant annet en oversikt over de store forskningsprosjektene som er relevant for sektoren, ulike kurs, webinarer og blogginnlegg og oversikt over alle nasjonale sentre som på ulike satsingsområder innenfor utdanningsfeltet skal utvikle kvalitet i barnehagen.

– Men selv om vi lanserer nettsiden i dag, er vi fremdeles i startgropen. Ambisjonen er å bygge ut siden med så mye relevant kunnskap som mulig, sier direktøren. 

– Hvem er siden relevant for? 

– Det er en side for alle som er opptatt av og jobber for å utvikle kvalitet i barnehagesektoren. Barnehageansatte og -eiere, forskere og andre tilknyttet utdanningsinstitusjonene. Og både private og kommunale barnehager. Vi ønsker å nå ut til alle, både med innholdet på nettsida og tjenestene våre, sier Teigen. 

Vil gjøre forskningen mer tilgjengelig

Det betyr blant annet å gjøre resultater fra relevant forskning tilgjengelig for de som jobber i barnehagen. 

– Vi ønsker å gjøre forskningsresultater tilgjengelige, på barnehagenes premisser. Målet er at kunnskapen som finnes der ute skal være tilgjengelig. Artiklene og blogginnleggene vi publiserer, skal være lett å omsette til god praksis. 

Slik ser den nye nettsiden til Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager ut.
Slik ser den nye nettsiden til Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager ut.

Teigen forteller at det finnes nettsider som har mye god informasjon om de enkelte temaene.

– Utdanningsdirektoratet har blant annet gjort en stor jobb med å formidle forskning. Men det som skiller oss ut fra mange andre er at vi i tillegg til den plattformen, blant annet jobber med kompetanseheving, og har egne forskningsprosjekter. Målet er å få til gode synergier mellom de ulike oppgavene til kunnskapssenteret, sier Teigen. 

Ønsker innspill

Nå håper hun nettsiden kan bli en ressurs som barnehageansatte kan ha nytte og glede av. 

– Vi tar mer enn gjerne imot innspill, og vil jobbe videre med å utvikle siden. Den blir også et grunnlag for å jobbe mer med sosiale medier som et verktøy for å kommunisere med de som er tilknyttet sektoren. Hva er det man savner kunnskap om, eller er det ressursmateriell som er vanskelig å finne? Det vil vi gjerne vite om. 

FAKTA: NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR BARNEHAGER

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager skal bidra til at alle barn i Norge får et barnehagetilbud av høy kvalitet. Senteret ønsker å bistå alle barnehager, uavhengig av eierskap.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager AS er et heleid datterselskap av PBL. Det er et ideelt aksjeselskap og har ikke erverv til formål.

Ambisjonen er å være et ledende kompetansemiljø innen barnehagesektoren. Kunnskapssenteret skal bidra til at barnehagene lettere får tilgang på kompetanse og forskning som allerede finnes, og skal også være med å utvikle ny relevant forskningsbasert kunnskap.

Hovedmålene til senteret er å fremme forskning, bidra til kvalitetsutvikling og spre kunnskap - gjennom å være et bindeledd mellom UH-sektoren og barnehagene, samarbeide om formidling og igangsetting av forskning, bistå barnehagene i utviklingsprosesser og tilby relevante kurs og konferanser for ansatte i barnehagene.

Når nettsiden i dag lanseres, er det spesielt én ting hun er ekstra stolt av: 

– Jeg er veldig stolt av blogginnleggene på siden, der flere av de ansatte har bidratt. Der kommer det også flere spennende innlegg etter hvert, også fra inviterte gjesteskribenter. 

Powered by Labrador CMS