Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) sier at departementet ikke har gjort noen selvstendig vurdering av funnene, men at det har en aktivitetsplikt når det kommer meldinger om mulige regelbrudd.
Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) sier at departementet ikke har gjort noen selvstendig vurdering av funnene, men at det har en aktivitetsplikt når det kommer meldinger om mulige regelbrudd.

Departementet ber seks fylkesmenn vurdere tilsyn etter funn i rapport

Ferieleiligheter for ansatte, gaver til menigheter og uoversiktlig selskapsstruktur: I brev til seks fylkesmenn ber Kunnskapsdepartementet om at økonomiske disposisjoner i navngitte private barnehager og konsern blir vurdert undersøkt.

Publisert

Opplysningene er kommet fram i forbindelse med at revisjons- og rådgivningsselskapet BDO i vinter fikk oppdraget med å utarbeide en rapport om markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager.

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) i Kunnskapsdepartementet sier til barnehage.no at BDO i sitt arbeid med rapporten oppdaget enkelttilfeller som de mente kunne være brudd på regelverket.

- Aktivitetsplikt

- Kunnskapsdepartementet er ikke tilsynsmyndighet, men når vi får informasjon om at noe kan være et regelbrudd, har vi en aktivitetsplikt. Derfor har vi videreformidlet informasjonen til Fylkesmannen i de aktuelle fylkene, sier Rikke Høistad Sjøberg.

Statssekretæren understreker at Kunnskapsdepartementet ikke har gjort noen egen vurdering av den informasjonen som er kommet inn.

- Derfor er det viktig å understreke at det KAN være regelbrudd, men at ingen foreløpig har sagt at det ER det, sier Rikke Høistad Sjøberg.

- Enkelttilfeller

Rapporten fra BDO ble offentliggjort 29. mai i år. Der heter det blant annet:

"Ved gjennomgang av transaksjoner med nærstående har vi observert enkelte tilfeller der transaksjonene i seg selv ikke nødvendigvis kommer barna til gode. Eksempler er kjøp av fritidsleiligheter eller feriehus i utlandet til bruk for ansatte, gaver til andre formål og uttak av noe vi vil karakterisere som svært høy lønn. Det er dog nødvendig å presisere at dette er enkelttilfeller, og ikke transaksjoner som preger bransjen i noen særlig grad."

Sju aktører

I brevene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Østfold, Vestfold, Rogaland, Hordaland og More og Romsdal melder departementet om følgende funn i BDOs gjennomgang av regnskap i private barnehager:

  • Barnehage i Østfold: Av regnskapene til barnehagen framgår det at det er kjøpt en leilighet i Tyrkia som er kostnadsført barnehagens driftsregnskap. Anskaffelsen var på 1,35 millioner kroner og er i regnskapet betegnet som et velferdstiltak.
  • Familiebarnehagekjede i Akershus: Barnehagen har utbetalt en samlet lønn på 5 millioner kroner for funksjonen som økonomisjef. Lønnen består av 282.546 kroner for hver av de 18 familiebarnehagene.
  • Barnehage i Vestfold: Har gitt diverse gaver til ulike menigheter/kirker. Disse er kostnadsført i barnehagens driftsregnskap.
  • Landsdekkende barnehagekonsern: BDO har gjort departementet oppmerksom på transaksjoner mellom to selskaper i konsernet. Transaksjonene gjelder kurs, lederutvikling, HMS og ledelse. Transaksjonene har variert fra 14,7 millioner kroner i 2013 til 3 millioner kroner i 2016.
  • Barnehage i Møre og Romsdal: Leier en fritidsleilighet til bruk for de ansatte. Husleien for denne er 200.400 kroner i året.
  • Barnehage i Hordaland: Har kjøpt et feriehus til bruk for de ansatte. Anskaffelsen var på 2,6 millioner kroner. Feriehuset er kostnadsført i barnehagens driftsselskap.
  • Landsdekkende barnehagekonsern: BDO peker på at selskapet generelt har en lite transparent konsernstruktur med omfattende bruk av fisjoner, fusjoner, flytting/bytting av juridiske enheter i holdingstrukturen. Videre peker BDO på at konsernet ikke har ført opp honorar for regnskapstjenester som en transaksjon med nærstående, selv om barnehagens registrerte regnskapsfører inngår i samme konsern.
Powered by Labrador CMS