Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener, men om hvordan Kunnskapsdepartementet mener regelverket skal tolkes.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener, men om hvordan Kunnskapsdepartementet mener regelverket skal tolkes.

Dette er Norges første språkkommuner

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 27 kommuner som blir språkkommuner i 2016.

Publisert Sist oppdatert

I alt søkte 48 kommuner og fire fylkeskommuner om å bli språkkommune.

– Språkkommunene blir viktige for å få en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving fra barna begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

De 27 kommunene og fylkeskommune som nå får status som språkkommuner, er spredt utover store deler av landet.

Er din kommune en av de utvalgte? Sjekk oversikten nederst i saken.

– Må starte i barnehagen

Språkkommuner er del av regjeringens satsing Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø, og gjøre elever bedre til å lese og skrive.

Ifølge nasjonale prøver i lesing høsten 2015, var 21 prosent av jentene og 27 prosent av guttene på 5. trinn på det laveste mestringsnivået i lesing.

– For mange barn begynner i skolen uten å kunne godt nok norsk, og mange elever har leseferdigheter under kritisk grense. Skal vi styrke arbeidet med språk og få flere elever til å lese og skrive bedre, må vi satse lokalt og vi må starte allerede i barnehagen, sier Røe Isaksen.

I midten av mars lanserte kunnskapsministeren ny stortingsmelding om barnehage der bedre språk i barnehage er et av hovedtemaene.

30 millioner

Utdanningsdirektoratet har lagt vekt på at språkkommunene har en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving i barnehager, skoler og videregående skoler.

Om lag 30 millioner kroner er satt av til opprettelsen av språkkommuner i 2016.

Kommunene vil få tilskudd som skal brukes til å etablere og drifte lokale faglige nettverk. Lærere og barnehagelærere skal delta i disse faglige nettverkene for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Kommunene og fylkeskommunene vil få tilskudd til delvis frikjøp av ressurslærere. De vil også få faglig støtte underveis fra Lesesenteret og Skrivesenteret.

Dette er de første språkkommunene (fylkesvis):

Sogn og Fjordane:
Fjaler
Gulen
Hyllestad
Sogn og Fjordane fylkes-kommune

Telemark:
Telemark Fylkeskommune

Vestfold:
Vestfold fylkes-kommune
Holmestrand

Møre og Romsdal:
Kristiansund
Sykkylven

Nord-Trøndelag:
Nærøy

Sør-Trøndelag:
Trondheim
Malvik

Finnmark:
Deanu gielda/Tana
Unjarga gielda/Nesseby
Sør-Varanger
Hammerfest

Hordaland:
Sveio

Buskerud:
Hurum
Drammen

Oslo:
Oslo

Vest-Agder:
Audnedal
Hægebostad

Troms:
Bardu
Dyrøy
Lavangen
Salangen
Målselv

Powered by Labrador CMS