Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Ny rapport: Godt fornøyd med videreutdanning

Det er krevende å kombinere jobb og studier. Men deltakerne er mer engasjerte i arbeidet sitt, og de har eller skal forandre egen praksis.

Publisert Sist oppdatert

Det er konklusjonen i en fersk spørreundersøkelse blant barnehageansatte som tar styrerutdanning eller videreutdanning for barnehagelærere.

– Kvaliteten i barnehagetilbudet avhenger av at vi har dyktige ansatte. Derfor satser regjeringen også fremover på videreutdanning for barnehagelærere og styrere med den nye reviderte kompetansestrategien for perioden 2018 – 2022, sier konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

Han er glad for at så mange av de som har tatt videreutdanning er fornøyde med tilbudene som regjeringen har initiert.

– Dette viser at det er et stort behov og interesse for faglig påfyll blant barnehagelærere og styrere, sier Asheim.

Første i sitt slag

Utdanningsdirektoratet publiserte mandag en deltakerundersøkelse for styrerutdanningen og videreutdanning for barnehagelærere. Det er første gang denne undersøkelsen gjennomføres for videreutdanningstiltakene innenfor barnehagesektoren.

Styrerutdanningen startet opp høsten 2011. Videreutdanningen for barnehagelærere var ny i 2016, men er en videreutvikling av «pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen» som har vært et videreutdanningstilbud for barnehagelærere fra 2001.

Stort utbytte, mye å gjøre

Noen hovedpunkter i rapporten, som er utført av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning):

  • Så godt som alle er positive i sin helhetsvurdering av kvaliteten på videreutdanningen: Tre av fire deltakere vurderer det faglige innholdet på studiet som svært godt. To av tre har vurdert praksisrelevansen som svært god. Det didaktiske innholdet vurderes også av det store flertallet som godt eller svært godt. 
  • Positiv vurdering av læringsutbyttet: De fleste synes de har hatt stort utbytte av videreutdanningen, og det er liten variasjon i opplevd læringsutbytte knyttet til deltakernes bakgrunn.
  • Flertallet svarer at de har dratt nytte av studiet i egen barnehagehverdag: Nesten alle svarer at studiet har gitt utgangspunkt for refleksjon over egen praksis og gjort dem mer engasjert i arbeidet sitt, og at de har forandret eller skal forandre egen praksis.
  • Omtrent halvparten av deltakerne på mener at det faglige nivået på studiet var krevende: Ledere som tok styrerutdannelsen, opplevde studiet som mer krevende enn barnehagelærerne som tok videreutdanning (46 prosent, mot 40 prosent).
  • Tilfredshet rundt utgiftsdekning/tilretteleggingsmidler: Barnehageeiere med deltakere på videreutdanning for barnehagelærere har fra 2016 kunnet søke direktoratet om tilretteleggingsmidler til ansatte som har fått studieplass via direktoratet. Rapporten viser at deltakerne totalt sett er tilfreds med hvordan arbeidsgiver har tilrettelagt for at de skal kunne studere.
  • Ni av ti sier det å kombinere jobb og studier har vært travelt, men de er likevel positive i sin vurdering av tilrettelegging. Ni av ti sier at kolleger og arbeidsgiver i barnehagen har vært imøtekommende og stilt opp.
  • Det er både en kultur for deling av kunnskap, og en forventning om å dele det de lærer på videreutdanningen, med kolleger på arbeidsstedet. Fire av fem oppgir at de har delt kunnskap med kolleger i løpet av studiet.
  • Det er lite frafall. Flertallet holdt på å fullføre videreutdanningen våren 2017, og vi kan derfor si at det er lite frafall. Sju prosent svarte at de ikke begynte på studiet eller har sluttet underveis. Det reelle tallet antas å være litt høyere. Utfordringer knyttet til familiære forhold og det å kombinere jobb og studier ser ut til å forklare hvorfor noen faller fra

Nyttige tilbakemeldinger

Kunnskapsminister Henrik Asheim sier at tilbakemeldingene fra deltakerne er nyttige når Utdanningsdirektoratet, høgskoler og universitetet framover skal videreutvikle tilbudet.

– Vi håper enda flere kommuner og barnehageeiere prioriterer videreutdanning, og lar de ansatte delta. Det gjelder også i distriktene der færre til nå har deltatt, sier Asheim.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS