Ingunn Størksen (til venstre) og May Britt Drugli sitter i utvalget som skal undersøke sosiale forskjeller mellom barn.

Skal sitte i utvalg som skal få ned sosiale forskjeller mellom barn

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe som skal se på hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra mer til å jevne ut sosiale forskjeller.

Publisert

– Flere vokser opp i fattige familier. Flere unge blir uføre, og for mange faller fortsatt fra i videregående. Denne utviklingen skal vi snu. Mye av løsningen ligger i barnehager, skoler, og SFO, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding, og peker samtidig på at utviklingen går feil vei.

– Ulikhetene øker, og foreldrenes bakgrunn har altfor ofte for mye å si for hvordan det går med barna.

Nå setter hun ned en ekspertgruppe som blant annet skal gi regjeringen anbefalinger om hva som skal til for at utdanningssystemet skal virke mer sosialt utjevnende enn i dag. Anbefalingene skal først og fremst gjelde barnehagene og de tidligere skoleårene, inkludert skolefritidsordningen (SFO). Gruppen skal foreslå hvordan man kan øke sosial mobilitet og bidra til at flere gjennomfører utdanningsløpet, og gi råd slik at flere enn i dag oppnår et vitnemål eller fag- eller svennebrev etter endt skoleløp.

Ekspertgruppen skal også vurdere statlig og kommunal pengebruk i utdanningssektoren.

– Dette er store spørsmål som vil kreve kompetanse fra ulike fagfelt. Vi vil blant annet se på hva forskningen sier om samarbeidet mellom barnehager, skoler, SFO og andre aktører som foreldre, helsesektoren og kommunene, sier leder for ekspertgruppen Katrine Vellesen Løken, som gleder seg til å ta fatt på arbeidet.

Hun er kjent for å ha forsket på nordiske velferdsstater, med fokus blant annet på familiepolitikk, helsevesen og kriminologi. Løken har med seg NIFU-forsker Astrid Marie Jorde Sandsør, professor i pedagogikk May Britt Drugli, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Håkon Leiulfsrud, professor i økonomi ved universitetet i Oslo Manudeep Bhuller, Ingunn Størksen, professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, og Fartein Ask Torvik, forsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Ekspertgruppen skal arbeide om lag ett år før de leverer sin rapport.

I august utnevnte regjeringen en ekspertgruppe om barn i fattige familier. Den ekspertgruppen ser mer generelt på tiltak som styrker oppvekstvilkårene for barn i fattige familier, og ser ikke spesielt på utdanningsområdet.

Powered by Labrador CMS