Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande sier hun først og fremst er opptatt av sosial utvikling og språkutvikling hos barn i barnehagen.

Trine Skei Grande om velferdsprofitører, pedagoger, barnehagelov og gratis kjernetid

Fredag 24. januar overtok Trine Skei Grande (V) det politiske ansvaret for barnehagesektoren. Nå har hun hatt ansvaret i nesten én måned. Her er hennes tanker om sektoren.

Publisert

– Det var på tide at Venstre kom inn i departementet, som gammelt skoleparti er det her vi hører hjemme, ler Trine Skei Grande .

Barnehage.no møter statsråden i forbindelse med et Bodø-besøk, hvor blant annet videregående opplæring står på programmet. Men hun snakker mer enn gjerne om sine tanker om barnehagesektoren. På spørsmål om hvordan hun vil sette sitt preg på sektoren, svarer hun:

– For det første er jeg opptatt av at barnehagens oppdrag først og fremst er den sosiale utviklingen og språkutviklingen til barn. Det er barnehagens hovedoppdrag, sier hun engasjert.

Hun er også klar på at det er viktig at alle barn skal få muligheten til å gå i barnehagen.

 – Dette er noe vi har jobbet med over tid, nettopp det å få ned prisen for en barnehageplass for familier med dårlig råd, og gratis kjernetid. Det gjør vi nettopp for å nå de barna som trenger det aller mest, både når det kommer til den sosiale utviklingen og språkutviklingen. Vi vet at det er mindre sjanse for at barn som går i barnehagen faller av i den videregående skolen. Det lykkes på skolen, og tar lengre utdanning, sier hun, og fortsetter:

–  Dette er en investering vi vet fungerer, og Venstres oppdrag er at flere skal få tilgang på barnehageplasser. Økonomien til foreldrene skal ikke være avgjørende for om man får være i barnehagen eller ikke.

Ingen revolusjon

Grande er klar på at hun som ny statsråd ikke kommer til å revolusjonere regjeringens arbeid med barnehagesektoren. Men heller bygge videre på det hun omtaler som det pågående positive arbeidet som har vært gjort til nå. Blant annet med økt kompetanse for de ansatte i barnehagen.

– Pedagognormen ble styrket i 2018, hva tenker du om å øke antallet pedagoger enda mer?

– Vi må først og fremst sørge for at den blir gjennomført. Det er tydelig at det fremdeles er en del kommuner som henger etter når det kommer til å oppfylle normen, og spesielt store kommuner har mye å gå på, sier hun.

– Det kan virke som at det er en utfordring å få tak i riktig kompetanse, er du enig i det?

– Det er mange barnehagelærere som ikke jobber som det. Da må kommunene finne ut hvordan de kan lokkes tilbake til yrket. Så føler jeg samtidig at statusen til lærere og barnehagelærere er i ferd med å løfte seg, noe jeg tenker vi har klart å gjøre noe med ved de siste års satsinger.

– Hva med assistenter og fagarbeidere ?

– Vi må få flere fagarbeidere, og vi må lete etter flere mekanismer for å få flere å ta fagbrev i barnehagene. Vi jobber med fagforeningene for å forsøke å få gode ideer for å motivere flere til å ta fagbrev. Det er helt avgjørende å ha den faglige ballasten, sier hun.

Ny lov

Etter at Trine Skei Grande overtok departementet er det liten tvil om at hun har merket pågangen fra flere som ønsker å si sin mening i forbindelse med regjeringens arbeid med ny barnehagelov. Hun er klar på at de ønsker å legge fram lovforslaget så raskt de kan, men:

– Det er en regjering med en helt annen sammensetning enn tidligere. Og jeg må ha på plass et lovforslag jeg kan stå for. Dermed har vi måttet jobbe litt med det for å finne den riktige balansegangen. Det handler om forutsigbarhet og regler som matcher dagens barnehagevirkelighet, sier hun.

– Det er tidligere varslet at den skal legges fram i løpet av februar, vil dere rekke det?

– Vi skal prøve å få det til.

– Så i løpet av neste uke får vi se hele proposisjonen?

Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande og statssekretær Anja Johansen var på besøk i Bodø.

– Det er ikke sikkert vi klarer å bli ferdig med hele, sier hun.

Støy

Da lovforslaget var ute på høring, skapte blant annet forslaget om kutt i pensjonstilskudd til de private barnehagene, i tillegg til forslaget om at hver enkelt barnehage måtte være et eget rettssubjekt en del støy.

– Hva er dine tanker om dette?

– Jeg mener at noen av forslagene som er sendt er gode forslag som rammer inn den debatten som har vært rundt sektoren. Blant annet dette om store konserner, og muligheten for å ta ut store fortjenester, som over tid er med på å undergrave noe av tilliten til barnehagesystemet. Men jeg kommer alltid til å kjempe for de små gründerne,  jeg ikke like stort hjerte for de store konsernene, sier Grande.

Velferdsprofitører

Statsråden er klar på at hun mener hele debatten om innovasjon i offentlig sektor er ute og kjøre.

– Når vi snakker om kvinnelige yrker der kvinner dominerer, så er det snakk om velferdsprofitører, men i yrker der menn dominerer er det innovasjon og gründerskap. Jeg mener det er rart at sosialistisk side har gjort seg til talsmann for synspunkt som jeg oppfatter til å være ganske kvinnefiendtlig.

– Men er det ikke riktig å tenke at mest mulig av pengene skal komme barna til gode?

– Det er jeg veldig for, men jeg oppdager jo at veldig mange gjør en veldig heltemodig innsats for å investere de pengene som tjenes tilbake i barnehagen. Og nettopp derfor trenger de forutsigbarhet.

Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande .

– Når vi først er inne på forutsigbarhet. Enkelte har tatt til orde for at kommunene må få mulighet til å regulere barnehageplasser også i private barnehager.

– Dette er noe jeg opplever er at folk er veldig opptatt av når vi reiser rundt. Både de som har hjerte for de kommunale barnehagene og vil kjempe for dem, det samme med de private. Det er en utfordring for sektoren at det er færre barn, og at barnehageplassene må korrigeres. Men jeg ser ikke hvordan man skal kunne lage dette regelverket, og samtidig sikre forutsigbarhet for de private barnehagene. Dette er noe vi må jobbe videre med, sier hun.

 

Powered by Labrador CMS