En ny rapport fra Telemarksforskning ble offentliggjort denne uka.
En ny rapport fra Telemarksforskning ble offentliggjort denne uka.

Vurderer 2020-tallene helt ulikt

– Det er svært beklagelig at regjeringen ikke synes å ta den økonomiske situasjonen for svært mange private barnehager på alvor, sier Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Publisert Sist oppdatert

«I pandemiåret 2020 gikk lønnsomheten i private barnehager opp, og de er fortsatt mer lønnsomme enn mange andre sammenlignbare bransjer », het det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet mandag denne uken, sendt ut i forbindelse med publiseringen av en ny rapport fra Telemarksforskning.

Les rapporten her: Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager i 2020.

– Denne rapporten viser at den økonomiske situasjonen i de private barnehagene samlet sett er god. Det er viktig at de private barnehagene kan drive økonomisk forsvarlig og sunt. Det er store forskjeller mellom barnehagene, og derfor gjør vi et helhetlig arbeid for å se på finansieringen av private barnehager. Tallene gir også grunn til bekymring når så store summer går ut av barnehagene til profitt for eierne, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i pressemeldingen.

Kritisk til bruken av tall

Private Barnehagers Landsforbund er kritisk til departementets bruk av tallgrunnlaget.

– Det er svært beklagelig at regjeringen ikke synes å ta den økonomiske situasjonen for svært mange private barnehager på alvor, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i en artikkel på PBLs nettsider.

Schjelderup og PBL mener tallene og konklusjonene blant annet svekkes av at Telemarksforsking undervurderer effektene pandemien hadde på barnehagesektoren i 2020 - og viser også til andre forhold ved rapporten som justerte tall og kontrafaktiske analyser.

– Det er flere helt ekstraordinære forhold som gjør regnskapstallene for 2020 nærmest ubrukelige til å tegne et bilde av tilstanden i sektoren. Derfor er det urovekkende at statsråden bruker denne rapporten til å trekke konklusjonen om at den økonomiske situasjonen i de private barnehagene samlet sett er god, sier han.

– De indikasjonene vi har om regnskapstall for 2021 og forventet utvikling i 2022 er så alvorlige at varsellampene bør blinke for alle som er opptatt av at alle barnehager skal være i stand til å levere kvalitet. Det forventer vi at også politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet tar inn over seg.

– Gir mindre penger i kassa

– Det er problematisk at private barnehager samlet sett har høyere lønnsomhet enn andre bransjer, og det er provoserende at de store barnehagekonsernene bare de to siste årene er tappet for milliardbeløp. Barnehager skal ikke være investeringsobjekter for de som vil tjene penger. De er til for ungene. Derfor er vi i gang med et større arbeid for å modernisere finansieringen og styringen av private barnehager, sier Brenna i pressemeldingen.

Rapporten viser at konsernbarnehagene bruker mer av offentlig tilskudd til eiendom og mindre til personalkostnader, enn det ideelle barnehager gjør. Det skyldes blant annet at konsernbarnehagene i større grad velger å leie lokaler i stedet for å eie, framgår det av pressemeldingen fra departementet.

– Dette bekymrer meg. Det gir mindre penger i kassa til barna og bemanning, sier Brenna.

Schjelderup er på sin side uroet over hvordan Brenna uttaler seg om rapporten, få dager etter å ha møtt arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen på bakgrunn av bekymringsmeldinger fra medlemsbarnehagene.

Ifølge PBL ser 2022 ut til å bli et enda mer krevende år for medlemsbarnehagene enn tidligere fryktet.

For ordens skyld: Barnehage.no gis ut av PBL, og er medlem av Fagpressen. Les mer her.

Powered by Labrador CMS