Kommune dropper søksmål mot staten

Sarpsborg kommune saksøker likevel ikke staten i striden om pensjonstilskudd til private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Avgjørelsen om å avslutte striden med staten, ble tatt på et møte i plan- og økonomiutvalget torsdag i forrige uke, opplyses det i et brev fra kommunen.

Bakgrunnen for konflikten er uenighet om utregningen av pensjonskostnader, som utgjør noe av grunnlaget for beregningene av det totale tilskuddet til private barnehager.

De private barnehagene har fått tilskudd ut fra kommunens generelle pensjonskostnader. Sarpsborg kommune har imidlertid ment at tilskuddet heller bør baseres på de reelle pensjonskostnadene til ansatte i de kommunale barnehagene.

En slik beregning ville ha redusert tilskuddene til private barnehager i Sarpsborg med 17 millioner kroner for 2012 og 2013.

Vurderte søksmål

PBL klaget på beregningsmodellen og fikk medhold av Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Begge avviste at kommunene kunne gjøre egne pensjonsberegninger.

Som motsvar sendte KS og Sarpsborg kommune i vår et brev til Kunnskapsdepartementet, der de varslet at de vurderte å ta ut søksmål mot staten i spørsmålet om kommunens beregning av pensjon i tilskuddet til ikke-kommunale barnehager for årene 2012-2014 var lovlig.

Ombestemte seg

Torsdagens beslutning om å droppe søksmål mot staten forklares med at det er overveiende sannsynlig at det blir innført nye nasjonale beregningsregler for tilskudd til ikke-kommunale barnehager, og at dagens beregningsmåte for pensjon blir endret.

– Det foreligger allerede en høring med to konkrete alternativer hvor problemet med pensjonsberegning er foreslått løst gjennom innføring av en flat sats for pensjon. I så fall vil kommunen ikke ha en fremtidig interesse av at saken føres. En eventuell domsslutning i favør av kommunen vil kun ha betydning for tilskuddsberegningen for perioden 2012-2015 og ikke for årene fremover. Sett opp mot den betydelige prosessrisikoen som foreligger, og den realitet at den omstridte ordningen ser ut til å bli avviklet, finner rådmannen det ikke riktig å anbefale at kommunen går til søksmål mot staten, heter det i plan- og økonomiutvalgets vedtak.

Powered by Labrador CMS