Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterer nye tiltak mot mobbing på Ila skole.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterer nye tiltak mot mobbing på Ila skole. 

Dette er regjeringens nye tiltak mot mobbing

Regjeringen vil at ny rammeplan skal sette tydelige krav til barnehagenes antimobbearbeid.

Publisert

(Saken er oppdatert.)

Mandag la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem regjeringens tiltakspakke mot mobbing i skoler og barnehager.

– Det er helt grunnleggende at vi får et løft i mobbepolitikken, sa kunnskapsministeren da han presenterte regjeringens nye mobbepolitikk på Ila skole i Oslo.

Kunnskapsministeren påpeker at mange barn begynner å føle seg utrygge allerede i barnehagen. Han mener det derfor er viktig med en felles satsing på antimobbearbeid i barnehage og skole.

– Alle barn skal føle seg trygge i barnehagen og på skolen. Det er målet vi må jobbe mot, sier Røe Isaksen.

Krav til antimobbearbeid i barnehagen

Regjeringen vil styrke kompetansen til de voksne i skolen, barnehagen og kommunen.

– Det er helt avgjørende at de voksne lærer mer om hvordan de kan forebygge og håndtere mobbing. De kommunene som har de største utfordringene, skal få hjelp først. På den måten kan vi raskere hjelpe de barna som opplever mobbing, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

Kunnskapsministeren mener at barnehagene må delta mer aktivt i det langsiktige antimobbearbeidet.

– Arbeidet mot mobbing må starte allerede i barnehagen. I tillegg til at vi vil gi de voksne i barnehagen mulighet til å lære mer om hvordan forebygge og avdekke mobbing, vil vi i den nye rammeplanen for barnehagen sette tydelige krav til antimobbearbeidet i barnehagen, sier Røe Isaksen.

Regjeringen har allerede vedtatt at 80 millioner kroner skal gis som søkbare kompetansemidler for barnehagene. Læringsmiljø er et av satsingsområdene for tildelingen.

Vil styrke barneombudet

Våren 2015 fikk kunnskapsministeren overlevert en rapport utarbeidet av Djupedalutvalget, om tiltak som kan bekjempe mobbing i skolen. Denne har vært noe av bakgrunnen for antimobbetiltakene regjeringen la frem mandag.

Djupedalutvalget pekte blant annet på Barneombudets rolle. De foreslo at Barneombudet skulle overta for Fylkesmannen som klageinnstans i mobbesaker. Kunnskapsministeren har imidlertid valgt å beholde fylkesmennene som klageinstans. Barneombudet får derimot en forsterket rolle i kampen mot mobbing.

– Barneombudet skal styrkes. De skal være partsrepresentant for barn i spesielt vanskelige saker og «vaktbikkje» overfor kommunene. De skal også styrke innsatsen for læringsmiljøet i barnehagene, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren begrunner vrakingen av forslaget om Barneombudet som klageinstans med at han er redd for at barneombudets rolle som barnas advokat, vil bli svekket dersom de også blir en saksbehandler som sier nei til barn.

Her er noen av regjeringens tiltak mot mobbing:

  • ­De voksnes kompetanse skal styrkes, enten de jobber i barnehagen, skolen eller i kommunen.
  • Kompetansepakken skal tilpasses ulike behov i barnehagene og skolene. Skolene med høyest mobbetall skal få hjelp først, og størst ressurser skal settes inn på disse skolene.
  • Ny portal skal veilede barn og foreldre i systemet, og hindre at tiden løper fordi man mangler informasjon.
  • Styrking av Barneombudet, slik at de kan støtte barn og unge i saker som er spesielt vanskelige, være en «vaktbikkje» overfor kommunene og styrke innsatsen for læringsmiljøet i barnehagene.
  • Fylkesmennene skal få økt kompetanse og kapasitet til å ta unna mobbesakene. Informasjonstiltak skal gjøre fylkesmannen bedre kjent.
  • Ny rammeplan for barnehagene skal sette tydelige krav til barnehagenes antimobbearbeid.
  • Dagbøter kan ilegges kommuner som ikke følger fylkesmannens pålegg.

Se alle tiltakene her.

Vil ha uavhengig, nasjonal klageinstans

At regjeringen vraker Barneombudet som klageinstans, er skuffende mener SV-leder Audun Lysbakken.

– Det er svært skuffende at regjeringen ikke klarer å få på plass en uavhengig, nasjonal klageinstans for mobbesaker, men tviholder på fylkesmannen som klageorgan. Det er i strid med anbefalingene fra Djupedalutvalget og rådene fra dem som har opplevd grov mobbing, sier Lysbakken ifølge NTB. Han mener også at regjeringens satsing på kompteanseheving om mobbing i barnehage og skole er for beskjeden.

Barnehagebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo, mener på sin side at fylkesmennene vil håndtere oppgaven som et forsterket klageorgan.

– Det synes jeg er en klok beslutning. Fylkesmannen har vedtakskompetanse. Men jeg forventer at regjeringen følger opp med å utvide kapasiteten hos Fylkesmannen, og at det settes av midler til et kompetanseprogram rettet mot alle barnehager og skoler i Norge, sier Tellevik Dahl til VG.

– Flott at barnehagene er inkludert

Leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Marie Skinstad-Jansen, er glad for at kunnskapsministeren påpeker at arbeidet mot mobbing må starte i barnehagene.

I en forskningsrapport utarbeidet av Universitet i Agder, Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune for FUB og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), kommer det frem at om lag ett til to barn i hver barnehage blir mobbet, og at én av fire voksne mener fokuset på mobbing i barnehagen er overdrevet.

– Det er flott at barnehagen nå er inkludert i regjeringens satsing mot mobbing! Dette har lenge vært en av FUBs hjertesaker med utgangspunkt i forskningen fra prosjektet Hele barnet - hele løpet, mobbing i barnehagen. Vi er glade for at mobbing i barnehage og kompetanseheving på feltet nevnes flere ganger, og har store forventninger til hvordan dette vil bli bakt inn i den nye rammeplanen, sier FUB-lederen.

Powered by Labrador CMS