Arild M. Olsen, administrerende direktør i PBL.
Arild M. Olsen, administrerende direktør i PBL.

– Still krav til barnehagene!

Barnehagene skal bidra til å gi alle barn en god start på livet og utdanningsløpet. Derfor er det på høy tid at vi våger å stille tydelige og offensive krav til landets over 6.000 private og kommunale barnehager.

Publisert Sist oppdatert

I stortingsmeldingen Tid for lek og læring – bedre innhold i barnehagen er det nettopp det regjeringen gjør.De foreslår å stille tydeligere krav til kvaliteten og innholdet i barnehagen – og til hvilket utbytte alle barn skal ha av å gå i barnehagen.

Et godt utgangspunkt

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) støtter dette og mener meldingen fra regjeringen er et godt utgangspunkt for å komme frem til hva alle barn, foreldre og samfunnet for øvrig skal kunne forvente av kvaliteten og innholdet i barnehagen.

Norske barnehager er gjennomgående veldig gode. Gode barnehager har stor betydning for barns utvikling og læring. Som regjeringen selv skriver i stortingsmeldingen:

«Forskningen viser at barnehager med høy kvalitet bidrar til at flere fullfører videregående skole, tar høyere utdanning og kommer i arbeid, i tillegg til at færre mottar trygd fra det offentlige.

Forskningen viser også at offentlige investeringer i barnehage kan gi en fremtidig gevinst som er om lag ti ganger større enn kostnadene.»

Som talerør for de mange private barnehagene i Norge, er vi selvsagt glade for at betydningen av den jobben som hver dag gjøres ute i barnehagene igjen dokumenteres og løftes frem.

Likere muligheter til å lykkes

Samtidig viser flere undersøkelser at det er for store forskjeller på kvaliteten på tilbudet barna får i barnehagene. Når nesten alle barn går i barnehagen må vi forvente at det stilles kvalitetskrav til barnehagene slik at barna starter i skolen med likere forutsetninger for å lykkes videre i utdanningsløpet. Denne utfordringen må hele sektoren ta på alvor.

PBL mener meldingen er tydelig på at det skal gjøres tiltak for å heve kvaliteten i de barnehagene som dessverre ikke er gode nok. Dette er svært viktig for de barna som går i en slik barnehage.

Alle barn fortjener å gå i en barnehage som bidrar til å gi dem en best mulig start på livet. Gode barnehager er særlig viktig for utsatte barn og barn med behov for spesiell tilrettelegging.

Ved å stille tydeligere krav til hva barnehagene skal være for barna, tror vi hele sektoren kan løfte seg og bli enda viktigere, både for det enkelte barnet og for samfunnet som hvert år bruker betydelige midler på tilbudet til de nesten 300.000 barna som går i norske barnehager.

Ett skritt i retning bedre barnehager

Den nye stortingsmeldingen Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen behandles på Stortinget denne våren.

PBL håper på en opplyst og bred debatt som bidrar til å gjøre meldingen enda bedre.

Stortingsmeldingen løser ikke alle utfordringene, men er et nytt viktig skritt på veien mot målet om enda bedre barnehager for barna og familiene deres.

Powered by Labrador CMS