Eierne av Læringsverkstedet, Hans Jacob og Randi Sundby.
Eierne av Læringsverkstedet, Hans Jacob og Randi Sundby.

Kvalitetsmeldingen: – Vi er godt rustet

Læringsverkstedets eier og daglig leder, Hans Jacob Sundby, er positiv til innholdet i Stortingsmeldingen om kvalitet - "Tid for lek og læring" - som ble lansert av kunnkapsminister Torbjørn Røe Isaksen fredag:

Publisert Sist oppdatert

Vi ser at denne stortingsmeldingen peker frem mot en Rammeplan som vil inneholde mer fokus på skoleforberedende aktivitet. Læringsverkstedet er veldig positive til at det nå blir økt fokus på betydningen av systematisk pedagogisk arbeid i barnehagen. Vi har jobbet strukturert med Rammeplanens fagområder siden vi startet vår første barnehage i 2003, og vet av erfaring at slikt arbeid gir resultater.

Lekende læring, samspill og mestring gir barn et godt grunnlag for livslang læring og en trygg og god start på skolen.

Positive erfaringer med læring i barnehagen er viktig for motivasjon og læringslyst videre i utdanningsløpet. At læringsaktivitetene er lystbetonte og morsomme, har også betydning for motivasjonen.

Lek og læring kobles tett. Leken er ikke bare en metode for å nå et læringsmål og vi må ikke glemme leken for lekens egenverdi, den må fortsatt ha en fremtredende plass i barnehagen og er en viktig del av barnekulturen.

Læringsverkstedet ser fram til en ny rammeplan som:

  • Stiller tydeligere krav til at alle barnehager skal ha en systematisk pedagogisk praksis
  • Stiller tydeligere krav til progresjon i barnehagens innhold
  •  Tydeliggjør tilbudet til de yngste barna
  • Tydeliggjør daglig fysisk aktivitet og et sunt kosthold i barnehagen 

Barnehagesektoren er i kontinuerlig endring og utvikling. Læringsverkstedet fortsetter arbeidet med utvikling av barnehagetilbud med høy kvalitet. Vi er godt rustet til arbeidet med oppgavene som varsles i Stortingsmeldingen.

Har du meninger om kvalitetsmeldingen som ble lansert nylig? Del gjerne i kommentarfeltet eller send til oss på [email protected]

Powered by Labrador CMS