Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringen vil lovfeste norskkrav for barnehageansatte

Regjeringen vil innføre et nasjonalt krav om at minoritetsspråklige som vil jobbe i barnehage må kunne godt nok norsk, og sender nå på høring to ulike måter å oppfylle kravet på.

Publisert Sist oppdatert

– Skal barna få god oppfølging, og foreldre få den informasjonen de trenger, bør de ansatte kunne kommunisere godt for eksempel ved levering og henting. Da gis det ofte viktige beskjeder om barnet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Kravet vil gjelde alle som søker jobb i barnehagen fremover.

– Med godt nok norsk mener vi at ansatte som et minimum skal kunne skrive korte, enkle beskjeder og gjengi hendelser med korte, enkle setninger, sier kunnskapsministeren.

Regjeringen sender nå på høring to ulike måter å oppfylle kravet på:

  • Det ene er at barnehageeier må vurdere om søkeren har tilfredsstillende norskferdigheter.
  • Det andre er at søkere må ha bestått norskprøve på nivå B1 muntlig og A2 skriftlig.

Regjeringen åpner i tillegg for at barnehager i unntakstilfeller kan ansette søkere uten tilfredsstillende norskferdigheter dersom det er pedagogisk forsvarlig.

Språkkravet vil i hovedsak gjelde søkere uten barnehagelærerutdanning. Søkere til jobber som styrer eller pedagogisk leder må allerede dokumentere at de har gode norskferdigheter, opplyser Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen.

I dag varierer arbeidet med språk i barnehagene. Én av tre barnehagestyrere som har minoritetsspråklige ansatte, har opplevd at disse ikke kan godt nok norsk til å snakke med foreldre, barn og kolleger, viser undersøkelser ifølge departementet.

Høringsfristen er 19. juni 2017.

Les mer om høringen og se høringsnotatet her.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS