KRONIKK

«Gul» og «Blå» er detektiver på jakt etter farger og finner ved hjelp av barna, ei sprelsk lommelykt og ei magisk kaffekvern i tre farger.
«Gul» og «Blå» er detektiver på jakt etter farger og finner ved hjelp av barna, ei sprelsk lommelykt og ei magisk kaffekvern i tre farger.

Barns møte med litteraturen. Gul prikk – fra bok til teater

Hannah T. Clifford skriver om hvordan en fellessamling i barnehagen utviklet seg til forestillingen Gul prikk. «Vi tror på at slike felles opplevelser med bøker og teater inspirerer barna til videre utforsking og lek.»

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Moholt Barnehage er en av tre barnehager i Sit Barn. Barnehagene er for barn av studenter, og drives av Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit).

Barnehagens grunnsyn er inspirert av Reggio Emilia filosofien og den lyttende pedagogikk. I Sit Barn ønsker vi å synliggjøre at barnet er kompetent og at alle barn lærer forskjellig. Her er vi opptatt av å ta vare på barns hundrespråklighet. Vi tror på at vi mennesker ikke bare lærer med hodet, men med hele kroppen og med alle sansene våre. Ved å gi rom for fordypning og skapende virksomhet i barnehagen bidrar vi til å utvikle barnets hundre språk. Vi følger deres spor, deres uttrykk og ideer. Vi leser, spiller, danser, maler, synger, balanserer, klatrer, bygger, teller, føler, smaker og lukter.

Barn er ulike og vi har plass til alle språkene deres.

Lurifax – der bøkene bor

Lurifax er en storbarnsavdeling med 40 barn i alderen 3-6 år. Her jobber tre barnehagelærere og fire barne- og ungdomsarbeidere med mye kompetanse, både i form av utdanning og erfaring.

På Lurifax har arbeidet med språk stor plass, og interessen for litteratur og drama er stor blant de ansatte. Vi er så heldige å ha Moholt bibliotek rett utenfor porten og er stadig der på forfatterbesøk eller lesestunder og vi låner med oss gode bøker hjem til barnehagen som vi leser hver dag.

Vi bruker mange forskjellige metoder i formidlingen av bøkene. Alt fra små spontane lesestunder med få barn, til store samlinger der vi bruker skjerm til digitale fremvisninger av bøker. Vi leser i forbindelse med temaarbeid og prosjekter eller bare for opplevelsens skyld.

Når vi leser med barna kan vi ha med konkreter vi ser på først, og bygge opp nysgjerrighet og forventning til boka. Vi kan vise dem forsida og snakke om den og gjette hva det handler om. Fokuset retter seg mot boka og barna blir spent på hva det er vi skal fortelle.

Mens vi leser oppfordrer vi barna til å delta i lesestunden ved spontane eller planlagte lesestopp. Når vi stopper opp og barna får stille spørsmål danner vi grunnlaget for samtale rundt boka og undrer oss og reflekterer sammen. Dette kan bidra til utvidelse av ordforråd og begrepsforståelse og kan være med og fremme barnas språkutvikling. Vi blir også kjent med bokstavene gjennom boka. De har vi hengt opp på veggen så vi ser dem hele tida, og vi øver på lydene til bokstavene når barna tar initiativ til det. Etter vi har lest kan vi også ha etterarbeid fra bøkene og bruke dem til inspirasjon for turer og formingsaktiviteter.

Drama og teater på Lurifax og i Moholt barnehage

Vi er også glade i eventyr på Lurifax. Vi lager våre egne skuespill på avdelingen fra kjente eventyr som Skinnvotten, Bukkene Bruse og Gullhår og de tre bjørnene, der barna deltar som både skuespillere og publikum. De lærer replikker og hjelper hverandre med å huske og bytter på rollene. De vil spille skuespillet igjen og igjen og blir stadig tryggere i rollene. Vi ser at denne typen aktivitet styrker barnas selvfølelse og også fellesskapet i gruppa. Barna får utvikle seg og leken sammen, og lekekompetansen deres styrkes. Vi ser også at leken tas med ut av de tilrettelagte samlingene og utvikles videre. Dermed er det også med på å skape felles grunnlag for videre lek.

I Moholt barnehage er en stor del av hverdagen viet til kultur. I hjertet av barnehagen ligger Storsalen, der barna får bruke hele kroppen i aktiviteter med musikk, dans og drama. I Storsalen byr vi ofte på konserter og teateropplevelser både ved hjelp av interne krefter, men også fra eksterne gjester. Vi har faste innslag gjennom året som Vinterspillet, der både troll og prinsesser fryder og skremmer barna (men det går bra til slutt!). Vi har også faste fellessamlinger i Storsalen vår, der de ansatte i barnehagen oppfordres til å utfolde seg i form av sang, musikk og teater til glede for barna.

Her er det stor nok plass til alle barna samtidig, så det blir et stort publikum!

Forestillingen er inspirert av Hervé Tullets bok Trykk her.
Forestillingen er inspirert av Hervé Tullets bok Trykk her.

Gul prikk blir til

Gul prikk så dagens lys på en slik fellessamling. Opprinnelig skulle vi, barne- og ungdomsarbeiderne Hannah Clifford og Jeanette Berger, synge litt og lese en bok. For at alle barna skulle få se boka (siden vi er så mange!) tok vi bilde av sidene i boka og laget en PowerPoint så barna kunne se på storskjermen mens vi leste.

Hannah har interesse for barnebøker og mye erfaring med ulike måter å lese bøker for barn på gjennom flere språk- og leseprosjekter og Jeanette har mye erfaring med drama og teater og det å lage forestilling med og for barn. Jeanette hadde mange ideer slik at fellessamlingen ble mye mer enn en lesestund.

Boka vi valgte er Trykk her av Hervé Tullet. Det er en interaktiv bok, som inviterer barna til å delta. De skal blant annet trykke, blåse og riste på boka for å få ting til å skje. Det var en fin fellessamling som engasjerte barna veldig, men ganske utfordrende da over 100 barn skulle være med å trykke på knappene i boka samtidig!

Forestillingen ble spilt på Mini-Uka
Forestillingen ble spilt på Mini-Uka

Gul prikk på Mini-Uka

Siden barnehagene våre er studentbarnehager har vi tette bånd til det som foregår i studentlivet. Så når studentene arrangerer UKA-festivalen annet hvert år, arrangerer vi Mini-UKA. Det er barnehagens egen festival. Den foregår i Moholt studentby med stor scene, liten scene og lesetelt. Det er aktiviteter av alle slag som er tilpasset både små og store barn. Alle Sit-barnehagenes barn deltar, men den er åpen for alle, og det kommer barn fra barnehager over hele byen. Faste innslag er studentenes kor Candiss og Pirum, og vi får ofte besøk av kjente, lokale artister og selvfølgelig bidrar også de ansatte her med sine talenter.

Vi fikk sjansen til å videreutvikle fellessamlingen vår til en ordentlig teaterforestilling på Mini-UKA. Vi fikk tid til å planlegge og ressurser til å lage kulisser og vi ordnet kostymer. Vi har ansatte med kompetanse innenfor scene og lyd og det ble lagt til rette for tid til øving.

Forestillingen fikk navnet Gul prikk og karakterene het Gul og Blå.

Boka blir teater!

Forestillingen spilles i en Blackbox. Det blir litt mystisk, i tillegg til at det må være helt mørkt for at lommelykten og skjermen som elementer i forestillingen kommer til sin rett. Kulissene er designet sånn at vi kan gjemme de andre elementene, firkantede puter med tepper over, og en boks med dør og et hemmelig rom. Alt som ble brukt i forestillingen fant vi i barnehagen.

Gul og Blå er detektiver på jakt etter farger og finner ved hjelp av barna, ei sprelsk lommelykt og ei magisk kaffekvern i tre farger: Gul, rød og blå. Den magiske kaffekvernen gjør den gule, røde og blå prikken om til baller. Og boka finner vi til slutt, ved hjelp av den sprelske lommelykta. Den er gjemt under et teppe.

Gul snakker med barna underveis og får hjelp av dem til å få ting til å skje. Og siden Blå er så glad i å lese bøker, er det Blå som får lese den til barna. Og der er det også tre farger! Barna som er publikum engasjeres i boka ved hjelp av hvordan lesestunden er lagt opp. Blå spør barna om hjelp og de peker og trykker, og skjermen forandrer seg når barna hjelper til. Når vi har lest ferdig boka er forestillingen ferdig og Gul og Blå takker barna for hjelpen. Barna har lest bok og vært på teaterforestilling samtidig, og er en felles kulturopplevelse rikere.

Felles opplevelser med bøker og teater inspirerer barna til videre utforsking og lek, mener innleggsforfatteren.
Felles opplevelser med bøker og teater inspirerer barna til videre utforsking og lek, mener innleggsforfatteren.

Felles opplevelser gjør inntrykk

Vi tror på at slike felles opplevelser med bøker og teater inspirerer barna til videre utforsking og lek. Uansett om barna er skuespillere eller publikum. Med Gul Prikk har vi delt en felles opplevelse som handler om blant annet farger og former, men barna har også vært nysgjerrige, spontane og hjelpsomme. De har fått delta selv om de så på og ikke spilte selv.

Etterpå hører vi dem stadig utbryte at de ser gule og blå prikker her og der, akkurat som i boka. Fargene finner vi igjen overalt. Og det er tydelig at Gul Prikk har gjort inntrykk:

To måneder etter siste forestilling kom en jente på fire år som jeg ikke kjente bort til «Blå» og sa: «Var du Gul eller Blå?»

Powered by Labrador CMS