Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet varsler at kampen for mer plantid ikke er over selv om Utdanningsforbundet ikke fikk gjennomslag i denne omgang.
Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet varsler at kampen for mer plantid ikke er over selv om Utdanningsforbundet ikke fikk gjennomslag i denne omgang.

Får ikke mer plantid - tar saken inn i tariffoppgjøret

Barnehagelærere får ikke økt plantiden etter at spørsmålet er behandlet i en sentral nemnd. Men Utdanningsforbundet har tatt dissens og har varslet at særavtalen vil bringes inn i hovedtariffoppgjøret.

Publisert

Det ble før jul ikke enighet i forhandlingene om ny særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager.

KS ønsket en videreføring av gjeldende avtale, mens Utdanningsforbundet krevde en bedre sikring av tiden som er avsatt til planlegging og for- og etterarbeid, samt en økning av minimumsomfanget fra minst 4 til minst 5 timer tid til planlegging og for- og etterarbeid pr uke.

Dagens ordning videreføres

Det er nå avsagt kjennelse i tvisten mellom KS og Utdanningsforbundet. Dagens ordning videreføres:

«Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Minst 4 timer i gjennomsnitt pr. uke av den ordinære arbeidstiden skal anvendes til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogiske ledere/barnehagelærere. Organiseringen av denne tiden fastsettes i samråd med det pedagogiske personalet. Det er leders ansvar å sikre at dette arbeidet kan utføres som forutsatt, både individuelt og sammen med andre og at de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende.»

Tor Arne Gangsø, KS
Tor Arne Gangsø, KS

KS:  Balansert

KS mener kjennelsen bidrar til å anerkjenne både god ledelse og barnehagelærernes behov for planleggingstid. 

- Fra 1. august i år gjelder økes antall pedagoger pr. barn. Det er viktig at dette i størst mulig grad kommer barna til gode, ved at pedagogene er mer til stede sammen med barna, sier arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

KS mener den sentrale nemnda har kommet fram til en balansert kjennelse. Den fremhever betydningen av leders ansvar, og viderefører bestemmelsen om minst 4 timer i gjennomsnitt pr. uke til planlegging, for- og etterarbeid. Dette samsvarer med KS’ syn om at det først og fremst er behovet i den enkelte barnehage som skal ligge til grunn for vurdering av hva som er tilstrekkelig tid til planlegging, for- og etterarbeid.

Utdanningsforbundet: Ikke god nok

Utdanningsforbundet mener at kravene til barnehagene og barnehagelærernes ansvar har økt betydelig over mange år. Likevel er barnehagelærernes tid til planlegging, for- og etterarbeid uendret. Dette går ifølge Utdanningsforbundet særlig ut over barnegruppa som helhet og ikke minst barn med særskilte behov.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier dette i en pressemelding, etter at nemndas kjennelse er klar:

– Det er helt nødvendig å gi lærerne i barnehagen en bedre sikkerhet for tid til faglig oppdatering, utviklingsarbeid, kompetanseutveksling med kolleger – og ikke minst; tid til å forberede en variert pedagogisk hverdag tilpasset hvert enkelt barn og barnegruppen. Nemdas kjennelse er dessverre ikke god nok.

Utdanningsforbundet stilte to overordnede krav i forhandlingene:

  • Økt tid til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogisk leder og barnehagelærer.
  • Sikring av pedagogisk leders og barnehagelærs tid til å arbeide selvstendig med planlegging, for- og etterarbeid.
Powered by Labrador CMS