Illustrasjonsfoto: Kjell J. Hansen
Illustrasjonsfoto: Kjell J. Hansen

Har sagt ja til avtalen om offentlig pensjon

Forbundene i LO, Unio og YS har sagt ja til avtalen om ny offentlig tjenestepensjonsordning i offentlig sektor som partene ble enige om 3. mars i år.

Publisert

Det melder KS i en pressemelding.

- Dette bidrar til at vi får bærekraftige ordninger i offentlig sektor, samtidig som arbeidstakerne fortsatt sikres gode ordninger som både stimulerer til økt arbeidsdeltakelse og gir større fleksibilitet, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø i pressemedingen.

Arbeids- og sosialdepartementet skal starte arbeidet med å effektuere resultatet i løpet av høsten. KS vil arbeide aktivt for å innarbeide pensjonsresultatet i Hovedtariffavtalen, slik at kommunesektoren har en operativ pensjonsordning fra 1. januar 2020.

Forhandlingsutvalgene i Akademikerne vil først gjøre sine vedtak om pensjonsavtalen i juni.

Må stå lengre i jobb

Da regjeringen og arbeidstakerorganisasjonene i mars la fram avtalen om ny offentlig tjenestepensjon for arbeidstakere i offentlig sektor født fra 1963 og senere, ble det vektlagt at det skal lønne seg å stå lengre i jobb.

Partene har lagt fram flere regneeksempler som viser hvordan pensjonen vil bli for ulike grupper arbeidstakere dersom de starter i offentlig sektor 27 år gamle.

De viser de som er unge i dag må regne med å jobbe lenger for å oppnå like god pensjon som sine eldre kolleger:

  • En barnehageassistent født i 1963 vil få 59 prosent som 62-åring, 72 prosent som 67-åring og 86 prosent av lønnen som 70-åring.
  • En barnehageassistent født i 1973 vil få 53 prosent som 62-åring, 68 prosent som 67-åring og 81 prosent av lønnen ved å gå av med pensjon som 70-åring

Tilsvarende for andre yrkesgrupper:

  • En adjunkt født i 1963 vil få 54 prosent ved å gå av som 62-åring, 67 prosent av sluttlønnen sin ved å gå av som 67-åring og 84 prosent ved å stå i jobb til 70 år.
  • En adjunkt født i 1973 får 47 prosent av lønnen ved å gå av som 62-åring, 62 prosent av sluttlønnen sin i pensjon ved 67 år og 77 prosent av lønnen ved å stå til jobb til 70 år.
  • En toppleder født i 1963 vil få 57 prosent av sluttlønnen ved å gå av som 62-åring, 79 prosent av sluttlønnen i pensjon ved 67 år og 93 prosent som 72-åring.
  • En toppleder født i 1973 vil få 52 prosent ved 65 år, 73 prosent av sluttlønnen i pensjon ved 67 år og 85 prosent som 72-åring.

Fra 2020

Den nye ordningen innføres fra 2020 og gjelder for arbeidstakere i kommune, fylkeskommune og stat som er født i 1963 eller senere. Alderspensjonen tjenes opp uavhengig av folketrygden. Det blir dermed ikke nødvendig å samordne pensjonen med folketrygden, slik det gjøres i dag. 

Pensjonen skal fortsatt være livsvarig og reguleres på samme måte som i folketrygden. AFP omdannes fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig ytelse etter mønster av AFP i privat sektor.

  • Forhandlingene om pensjonsordning fora ansatte i private barnehager starter i slutten av august, når hovedtariff-oppgjøret for 27.500 arbeidstakere i PBL-området gjennomføres.
Powered by Labrador CMS