Fortsetter kampen: Sarpsborg kommune mener Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har misforstått hvordan tilskudd til barnehager skal beregnes, og truer med søksmål.
Fortsetter kampen: Sarpsborg kommune mener Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har misforstått hvordan tilskudd til barnehager skal beregnes, og truer med søksmål.

Vurderer å saksøke staten for tapte barnehagemillioner

Sarpsborg kommune mener de har tapt 20 millioner kroner fordi staten har misforstått beregningen av tilskudd til private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

– Vi mener staten har en feil forståelse av vår beregning av tilskuddene. Det er viktig prinsipielt for oss å ikke dekke kostnader vi mener ikke å ha hatt på barnehagene, sier rådmann Unni Skaar til Sarpsborg Arbeiderblad.

I et prosessvarsel til Kunnskapsdepartementet varsler kommunen og KS at de vurderer søksmål for å få bekreftet at måten kommunen har beregnet pensjonsutgifter i driftstilskuddsgrunnlaget til ikke-kommunale barnehager er lovlig.

Nei fra direktoratet

Bakgrunnen for konflikten er uenighet om utregning av pensjonskostnader i forbindelse med beregning av tilskudd til private barnehager. Barnehagene har fått tilskudd ut fra kommunens generelle pensjonskostnader, men Sarpsborg kommune mener tilskuddet bør baseres på de reelle pensjonskostnadene til ansatte i de kommunale barnehagene.

Det er en utregningsmetode som fikk medhold hos Fylkesmannen, men vedtaket ble senere omgjort av Utdanningsdirektoratet. Kunnskapsdepartementet har støttet direktoratets vurdering om at kommunen ikke har anledning til å beregne egen pensjonspremie for ansatte i kommunale barnehager — fordi det ikke gir uttrykk for kommunens faktisk førte pensjonsutgifter.

– Det er viktig å understreke at kampen vi nå ønsker å føre blir mot staten, og ikke de private barnehagene. Vi ønsker å påpeke det vi mener er en systemfeil, sier Skaar til avisen.

Ville ødelagt barnehagene

Sarpsborg kommune mener deres beregning av pensjonskostnader til barnehageansatte er reell, og at de har tapt nærmere 17 millioner kroner de tre siste årene på statens overprøving.

Saken har stor prinsipiell interesse for norsk kommunesektor. Før direktoratet satte foten ned for Sarpsborg kommunes praksis, oppfordret KS kommunene til å beregne tilskuddene til private barnehager på samme måte. Noe som ville fått voldsomme økonomiske konsekvenser for barnehagesektoren.

– Dersom Sarpsborg hadde fått fortsette med sin praksis og de andre kommunene hadde fulgt etter, ville vi hatt en helt annen barnehagesektor i dag. Da ville vi gått fra en situasjon hvor barnehagene sliter men likevel får det tilstrekkelig nok til, til en sektor hvor foreldrene maksimalt kunne håpe på et tilfredsstillende barnepass, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL og legger til:

– Jeg er overrasket over utspillet og har vanskelig for å skjønne hvor Sarpsborg vil med dette. 

Powered by Labrador CMS