DEBATT

«Kvalitet må på agendaen, slik at vi kan skille mellom gode og dårlige barnehager – uavhengig av hvem som sitter som eier,» skriver daglig leder Lisbeth Aasgård i Læringsverkstedet Bodøsjøen Naturbarnehage.
«Kvalitet må på agendaen, slik at vi kan skille mellom gode og dårlige barnehager – uavhengig av hvem som sitter som eier,» skriver daglig leder Lisbeth Aasgård i Læringsverkstedet Bodøsjøen Naturbarnehage.

«Vi er ett mangfoldig lag»

«I møte med motstandere av private barnehager, hører jeg ofte at de store konsernene dreper mangfoldet og at alle tvinges til å være helt lik. Jeg har til dags dato aldri opplevd å være i et større mangfold og ha større frihet enn jeg opplever nå når jeg er en del av en stor kjede», skriver Lisbeth Aasgård i Læringsverkstedet Bodøsjøen Naturbarnehage.

Publisert

Vi får verdens viktigste verdier til å vokse – det er visjonen vår. Dette er noe mine kollegaer og jeg strekker oss etter hver eneste dag. Barna er i fokus hos oss – vi ønsker å få hvert barn til å føle seg verdifull.

Jeg føler stolthet og trygghet av å snakke om min barnehage og føler absolutt ikke at jeg er en brikke i et kapitalistisk spill, drevet av griske «velferdsprofitører». Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som politikere, journalister og andre kritikere skaper av private barnehager og såkalte kapitalistiske eiere. Læringsverkstedet eies av pedagoger som jeg opplever som faglig dyktige, genuint opptatt av barn, og jeg vet at vi blir heiet på. Vi får hjelp når vi trenger det, og vi kan være til hjelp for andre barnehager når det trengs. Slik kan vi stadig bli bedre. Vi hjelper hverandre, vi heier og vi jobber i samme retning.

Det handler om kvalitet

I vår barnehage er vi opptatt av at barna skal få en trygg og spennende hverdag hvor de voksne har tid til å se og delta i de gode øyeblikkene, fundere sammen med barna over naturens små og store undere og hvor hvert enkelt barn blir sett og opplever at de er betydningsfulle. Alt handler om kvaliteten i barnehagen, kvaliteten på de ansatte og kvaliteten på det pedagogiske opplegget. Og for å lykkes med dette trengs engasjerte og faglig dyktige kollegaer som brenner for barns beste.

Det er dessverre ikke kvalitet politikere og andre som vil debattere barnehagen er opptatt av. Nei, de er opptatt av lønn, pensjoner og ressurser. Og nesten alltid med et negativt fortegn. De som kritiserer private barnehager generelt, og konsern spesielt, påstår at lønnen og pensjonen er for dårlig og at vi har begrenset med ressursmateriell og mennesker. Dette opplever jeg er langt borte fra sannheten. Vi har tariffavtale gjennom Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som sikrer gode lønns- og pensjonsvilkår, på lik linje med det som blir gitt i kommunal sektor. Vi har ytelsesbasert pensjon og jeg opplever at vi har ryddige linjer.

Jeg har gjennom mitt yrkesliv sett mange bra og dårlige barnehager, både private og kommunale. Vi må slutte å kun rette kritikken mot eierformene. Kvalitet må på agendaen, slik at vi kan skille mellom gode og dårlige barnehager – uavhengig av hvem som sitter som eier. Bør man kanskje sette eierkompetanse på agendaen?

Frihet og lagånd

Takket være at jeg er en del av et stort lag, så spiller vi hverandre gode. Fordi vi er flere barnehager samlet med mange ansatte så blir det gode idémyldringer og disse deler vi på. Vi jobber ut fra en god delekultur, med eiere som legger til rette for dette gjennom datatekniske løsninger og samlingspunkt. For vi er veldig gode på ulike ting.

Jeg har jobbet i barnehage siden 1997. I løpet av disse årene har jeg jobbet i flere ulike private barnehager; store barnehager, små barnehager, konsern, stiftelse, konseptbarnehage, på kontor og på avdeling, og nå jobber jeg i landets største private barnehagekonsern. Det er noe jeg selv har valgt. Jeg har en fantastisk arbeidsplass, med dyktige kolleger som gjør en svært god jobb for barna. Foreldrene er fornøyde, noe som fremkommer gjennom den nasjonale foreldreundersøkelsen år etter år. Og vi er så heldige at vi får jobbe i en av de mange ulike konseptene og pedagogiske retningene i Læringsverkstedet – vi er stolte av å være en naturbarnehage! Vi har selv valgt å videreutvikle oss innenfor dette konseptet. Vi har stor frihet til å gjøre det vi mener er riktig for vår barnehage. Og vi får tilrettelagt for det vi trenger for å bli best. Hver dag blir vi utfordret av både foreldre, barn og eiere på å levere god kvalitet.

Vi er mangfold

I møte med motstandere av private barnehager, hører jeg ofte at de store konsernene dreper mangfoldet og at alle tvinges til å være helt lik. Jeg har til dags dato aldri opplevd å være i et større mangfold og ha større frihet enn jeg opplever nå. I Bodø/Fauske har Læringsverkstedet nå 8 barnehager. Av disse er det tre naturbarnehager, en idrettsbarnehage, en gårdsbarnehage og tre barnehager som ikke drifter etter konsept, men likevel er helt ulike i form og innhold. Den største barnehagen har 92 barn og den minste har 26. Altså representerer vi mangfold og et stort spekter i barnehage-Norge.

For barnas skyld må vi i stedet snakke om gode og dårlige barnehager.

Det viktigste valget foreldrene gjør er å velge en god barnehage for barna sine. For det kan ikke være slik at de må ta til takke med den barnehagen du får, bare fordi det ikke finnes et annet alternativ.

Etter mange år som styrer i Bodø opplever jeg et godt samarbeid med både kommunale og private barnehager. Vi har felles styrermøter på tvers, vi bruker hverandres kompetanse og vi gjør hverandre gode. Dette uavhengig av om vi jobber i Læringsverkstedet, i Bodø kommune, i FUS, enkeltstående eller Norlandia. Vi gjør dette fordi vi sammen ønsker en god oppvekst for barn i Bodø kommune.

Jeg er ansvarlig

Mye av kritikken går på at man er bekymret for at pengene ikke skal gå til barna. Og det er her jeg vil heve stemmen. I Læringsverkstedet er hver styrer økonomiansvarlig i sin barnehage. Det er jeg som er administrerende direktør i vår barnehage og jeg skal sørge for god, økonomisk drift. Og jeg ønsker selvsagt – på lik linje med kritikerne at pengene skal komme barna til gode. Og dette føler jeg meg trygg på at de faktisk gjør. Vi har gjennomsiktige systemer, god oppfølging og et felles fagmiljø. Vi har eiere som jobber for å oppnå åpenhet og rettferdig fordeling i vår sektor. Hos oss går pengene tilbake til barna - gjennom kompetente ansatte, gode fysiske rammer og en stabil og trygg drift.

Jeg har en oppfordring til foreldre som søker barnehageplass. Ta med barnet ditt og besøk de aktuelle barnehagene. Hvordan blir du møtt? Hvordan blir barnet møtt? Hva ser du, og hvordan opplever du barnehagen? Hva er du ute etter? Hva er rett for deg? Hvordan jobber de med pedagogikken? Hvordan oppfylles rammeplanen? Hvor ofte er de ute på tur? Du merker ikke nødvendigvis forskjell på kommunale og private barnehager, men du merker stor forskjell på en dårlig og en god barnehage. For det handler om at du skal ha valgfrihet, at politikerne ikke skal frata deg retten til å velge.

Konsekvensen av å begrense store aktører som oss, er at mangfoldet blir fjernet. Det må være plass til både små og store barnehageaktører, private, ideelle, aksjeselskap og kommunale barnehager. Og kommer du til oss, så skal du vite at vi er en del av et godt og sterkt team som hver dag jobber for å bli bedre. Vi skal rett og slett få verdens viktigste verdier til å vokse!

Powered by Labrador CMS