DEBATT

«Søvn er helt avgjørende for at vi skal fungere.»
«Søvn er helt avgjørende for at vi skal fungere.»

«La barnet sove i barnehagen!»

«Alle barn er forskjellige og har forskjellige behov. Dermed kan ikke foreldre eller barnets alder bestemme hvor mye barnet skal sove,» skriver barnehagelærerstudent Annie Dang.

Publisert Sist oppdatert

I FNs barnekonvensjon står det at «alle barn har rett til lek, fritid og hvile». Dette gjenspeiles også i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver: «Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen».(Kunnskapsdepartementet, 2017).

Nå som vi nærmer oss sommeren og vi går mot en lysere tid, er det vanlig å trappe ned på sovingen. Det er mange foreldre som lurer på dette med soving i barnehagen. Ofte ser vi i barnehagen at foreldrene ønsker å regulere sovingen ned til minimum (30 minutter) eller kutte ut sovingen i barnehagen helt. Grunnen til dette er ofte at barnet ikke legger seg tidlig nok om kveldene, eller overgang fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling der barnet skal slutte å sove i barnehagen (Naphaug, 2014).

Alle barn er ulike, noe de må få være. Og det gjelder også når det kommer til søvn. Det kan være vanskelig å vite hvor mange timer søvn et barn trenger og når man bør legge seg, men søvn er helt avgjørende for at vi skal fungere.

Å være i barnehagen er krevende for små barn, særlig når en har lange dager. Mange barn tilbringer tilsvarende en arbeidsdag i barnehagen eller mer. Dermed er behovet for nok søvn grunnleggende for oss alle, uansett alder.

Det fins mange ulike teorier om barn skal sove på dagtid eller ikke, men vi er alle forskjellige.

Forelderens ønsker

Det er ikke alltid like enkelt å oppfylle foreldrenes krav om barns soving i barnehagen. Jeg har selv opplevd at foreldre har bestemt seg for at barnet deres skal slutte å sove i barnehagen. Foreldre som ønsker å kutte ut sovingen i barnehagen for at barnet skal sove tidligere hjemme, bør tenke seg om en gang til. For små barn skal få lov til å sove på dagtid hvis de har behov for hvile.

I en praksisperiode opplevde jeg at barnet som foreldrene hadde bestemt at ikke skulle sove i barnehagen som oftest endte med å sovne i samlingsstunden før måltidene eller ved måltidene. Dette medfører at barnet ikke får i seg nok mat og drikke, og det blir mangel på næring til å holde seg i aktivitet resten av barnehagehverdagen.

Det er også mange foreldre som ønsker å regulere sovingen til maks 30 minutter i barnehagen. Jeg mener selv at dersom et barn først skal sove, så bør de få 45-60 minutter.

Det som skjer når barnet ikke har fått sovet nok er at de voksne i barnehagen blir sittende med barnet på fanget en god stund til barnet er uthvilt. Vi vet også at barns søvn henger sammen med barnets utvikling og er viktig både for kognitiv og emosjonell utvikling (Sørensen, 2003). For lite søvn kan derimot føre til at de blir grinete, får dårlig appetitt, konsentrasjonsvansker og dårlig samspill med andre barn.

Det er blitt påvist flere helsemessige fordeler med å sove på dagtid, det gir barna blant annet bedre mental og fysisk helse (Sørensen, 2003). Dermed er det viktig at barn også skal få lov til å bestemme og at de ansatte i barnehagen kan anerkjenne barnas behov for søvn. Foreldre eller barnets alder kan ikke bestemme dette.

Vi vet alle at for lite søvn fungerer dårlig for både store og små.

Er 30 minutter søvn nok?

Søvnen deles inn i fem ulike stadier, stadium en til fire og REM-søvn. Det skilles fra hverandre ved hjelp av å registrere hjernebølge, muskelspenning og øyebevegelser. Når vi sovner går vi først inn i stadium 1. Dette er en overgangsfase mellom søvn og våkenhet. Kort tid etter går vi inn i stadium 2. Dette stadiet kalles gjerne for lett søvn. Om lag 20 minutter etter innsovning går vi inn i stadium 3, som er dyp søvn. Etter dette går vi over i stadium 2 igjen, før vi går inn i REM-søvn. Så går vi inn i dypere søvn igjen, før det kommer en ny REM-søvn (REM-søvn er søvn med hurtige øyebevegelser) (Bjorvatn, 2018).

Når et barn sover i 30 minutter i barnehagen bruker kroppen 20 min på å komme seg i dyp søvn, da får barnet kun 10 minutter dyp søvn i barnehagen. Dyp søvn er det viktigste stadiet for å bli uthvilt og fungere bra resten av dagen eller neste dag. Under dyp søvn øker blant annet veksthormonproduksjonen (Bjorvatn , 2018). Når kroppstemperaturen begynner å stige og melatoninproduksjonen begynner å gå ned, produseres det også mer stresshormoner som adrenalin og kortisol, og kroppen gjør seg klar for dagen (Sørensen, 2003). Det er dermed viktig at barn får nok søvn både på kvelden og på dagtid.

Av tidligere erfaring med at de voksne i barnehagen har måttet ha barnet på fanget i 20-30 minutter før barnet er helt uthvilt, mener jeg at dette barnet skal få lov til å sove 45-60 minutter til sammen.

Barn skal få lov til å sove seg uthvilt, men selvfølgelig kommer det helt an på det individuelle barnet, og som sagt er alle barn ulike.

Foreldrene må huske at søvn er like viktig for barna som for de voksne. Foreldre som tar avgjørelser for barnet uten å anerkjenne barnets behov eller for å oppnå instrumentell gevinst for seg selv, kan føre til at barnet henger etter i utviklingen. Forskning viser til at dagsoving påvirker læring positivt (Sørensen, 2003). Det samsvarer med det vi skulle forvente og tro, for vi vet at dersom man har underskudd på søvn, går det utover læringsevnen.

Det er dermed viktig å anerkjenne hvert enkelt barns behov og la barn selv få være med å medvirke, også når det kommer til søvn.

Litteraturliste:

Bjorvatn , B. (2018, 01 26). helse-bergen.no. Hentet fra Søvnregistrering og søvnstadier: https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/sovnregistrering-og-sovnstadier

Helsebiblioteket/BMJ Best practice. (2018, 09 28). helsenorge.no. Hentet fra Søvnproblemer hos barn: https://helsenorge.no/sykdom/sovnproblemer/sovnproblemer-barn

Naphaug, K. (2014, 03 10). familieverden.no. Hentet fra Pass på at barnet ditt får nok søvn!: https://www.familieverden.no/Helse/Sovn/Legg-barnet-ditt-tidligere/

Sørensen , E. (2003, 01 09). Tidsskriftet.no. Hentet fra Tidsskr Nor Legeforen 2003; 26-9: https://tidsskriftet.no/2003/01/oversiktsartikkel/sovn-og-utvikling-hos-barn-og-unge

Powered by Labrador CMS